آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


سمت هیچ راهی نمیروم

سمت هیچ راهی نمیروم
مگر راه ِچشم های تو
هرچه تاریکی
به فروغ ِلهجه ی نورت
روشن ست
وهرچه انبوه اندوه
به شکوه خنده ات
انارستان
من در تماشای ِ نقطه های مبهم ِیک مسیرم
که جاودان میشود
به عبور ِبی تکرار تو
من حیران ِخواب های تشبیهم
که هربار معطر میشود
به نام تو
سمت هیچ راهی نمیروم
مگر دست های تو
که سر براورم از هرچه بی راهی
باز برمیگردم به مسیر تو


نیلوفرثانی
اردیبهشت 95

دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
یک نفر ایستاد

در غربت ِعبورها    
یک نفر ایستاد
گل سرخی پیشکش کرد
جهان در هیاهوی یک لبخند
گیج خوردو  معطر شد  ...


نیلوفرثانی
اردیبهشت95


دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
گرمی نفس های سرخی

http://s6.picofile.com/file/8248073384/%DB%8C%DA%A9_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C.jpg

پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
دل به دریا زدن

رنگ میگیرد آسمان دلم
وقتی یادتو همیشه اینجاست
من نمیدانستم پرواز یعنی چه
حال میفهمم دل زدن به دریاست


نیلوفرثانی

http://s7.picofile.com/file/8248073042/photo_2016_04_18_00_22_39.jpg

پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
بی سبب نیست

ماهمانیم که اولین قرارمان
زیر باران بود
و بوسه هایمان
روبه مهتاب
بی سبب نیست عشق
رهایمان نمی کند...
 
                         نیلوفرثانی
                           بهار95

پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
گردابم


اینهمه دوری انصاف نیست
دستم نه به زلفت میرسد
دستگیرم
نه به آغوشت
جان پناهم
نه رهایم میکنی
بگذرم
نه تمام میشود
انتظارم
ومن بازهم
درآشوب ِنبودنت
پیوسته گردابم                                  


نیلوفرثانی

پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
منظره ی شهر

 منظره ی شهر

چه تماشایی ست

عطرِتو

عشق باریده به شهر..


نیلوفرثانی
پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
آمین ِتو

قرار ما همین بود
که یکی از همین سال ها
همین ماه ها
هفته ها ،روزها
بیایی
و سرگذشت ِاین انتظار
ختم به آمین ِتو شود
قرارما همین بود
ومن هنوز
در سررسید هر سال وماه و هفته و روز
سنگ آمدنت را
به سینه میزنم
شاید که بیایی ...
                         نیلوفرثانی            

پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
زمان ِما

رسیده ایم به کجا؟!!
شاید قشنگ ترین جای قصه
یا شاید همین لحظه برسیم به وداع
هرچه هست
توبه دست های ِسرد ِمن
خیره شده ای
من به دکمه ی افتاده ی پیراهنت..
وزمانی که هنوز برای ماست..


نیلوفرثانی
بهار95

پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
گره ها

مانده ام خانه و فکرم
گره هاست
نگرانم که کسی بخت مرا
بی تو گرهی کور زند

 نیلوفرثانی

پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
چند بهارانه ی کوتاه

نمیدانی میشود این بهار
هزار رنگ ِدلخوشی های بسیار شود
اگر اینبار که می آیی
درباران ،بی چتر و چمدان
تا همیشه بمانی

*
تو در دوردست ها
مست ِعطر گل و بابونه
من درمشامم
عطر ِبودنت را واژه میکنم

*
غمزه ی عشق فتنه انگیزست
چه باک
من که راه بلد قلب توام
دل به طوفان میزنم

*
شب باشد و بهار
ماه تومیشوم
شعر باشد و شراب
شور تومیشوم
و داستانی که ازهزار و یک شب
مستانه تر ست


نیلوفرثانی
بهار95

پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
سفر

بی تو سفر به کجا؟
من از خودم حتی
باز به سوی تو برمیگردم

 

نیلوفرثانی

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
ای عشق

ما که بیدار باش ِدلیم
کارخود کن ای عشق
پایان ِشب ِسیه باش..


نیلوفر ثانی

 
شراب شعر

دست برده ام به چشمانت
شراب شعری گرفته ام
که مپرس

نیلوفرثانی


 
اصالت ناب

تشبیه یک اصالت ناب
چشـم های توست
زیربـاران نگاهت
حادثه میبارد ...

نیلوفر ثانی

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


عاشقانه(۱٠٠٢)
دست نوشته های من(٩٩٢)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
شعرهای من(٦٠٦)
واگویه های دل(٤٠۸)
شعر(٢٥٩)
عارفانه(٢٢٠)
انتظار(۱٢٥)
درسهای زندگی(۱٢٤)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
شاعران(۱٠٧)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
عشق(٩٦)
تایپوگرافی(۸٦)
سخنان بزرگان(٧٤)
فکرکن(٧٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧٢)
مسیحا برزگر(٧٢)
عاشقانه 2(٦٧)
حرفها(٦۳)
مناسبتها(٦٠)
کوتاه نوشت 17(٥٩)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
باران(٥٤)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
نیایش(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
دلتنگی(٥٠)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت18(٤۸)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من4(٤٥)
کوتاه نوشت6(٤٥)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
چشم های تو(۳٩)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
شعرهای من 3(۳٩)
درسهای معنوی(۳۸)
عاشقانه 8(۳٦)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
تو(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
بهار(۳۳)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
شعر و تصویر(۳۱)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۳۱)
یغماگلرویی(۳٠)
بوسه(٢٦)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه9(٢٢)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
عشق 5(٢۱)
شعرکوتاه(٢۱)
شعرهای من4(٢۱)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
ماه(٢٠)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
نبودنت(۱۸)
بزرگان دین(۱۸)
آیات دلنشین(۱۸)
پرنده(۱٧)
عشق 6(۱٧)
انتظار4(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
عاشقانه 17(۱٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
ترانه(۱٦)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
عاشقانه 10(۱٤)
عشق4(۱٤)
دستهای تو(۱۳)
عاشقانه4(۱۳)
تو نیستی(۱۳)
دلتنگی 4(۱٢)
حمید مصدق(۱٢)
هذیانه(۱٢)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(۱٢)
عاشقانه 12(۱٢)
گیسوی یار(۱۱)
دیدار(۱۱)
خورشید تابان(۱۱)
شعرهای بلند من(۱۱)
کوتاه نوشت بهار95(۱۱)
دوبیتی(۱۱)
عاشقانه 5(۱٠)
نکته امروز(۱٠)
بی تو(۱٠)
چشمهای تو(۱٠)
اندرز(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
لبخند(٩)
تنهایی(٩)
پنجره(٩)
قیصر امین پور(٩)
عاشقانه15(٩)
نظرآهاری(٩)
آغوش(٩)
بیا(٩)
تو رفته ای(٩)
نهج البلاغه(٩)
فاصله(۸)
دوست داشتن(۸)
انتظار2(۸)
دلتنگی3(۸)
مستی(۸)
انتظار3(۸)
عکس و نوشته(۸)
آموزه های دینی(٧)
عشق 2(٧)
نامه ها(٧)
تنهایی 2(٧)
عطرتو(٧)
دلتنگی 2(٧)
درخت(٧)
پاییز(٧)
شعر 2(٧)
جنون(٧)
دلتنگی 3(٧)
موفقیت(٧)
زندگی(٧)
جدایی 2(٦)
غمگینانه(٦)
دل(٦)
باد(٦)
گیتی خوشدل(٦)
عاشقانه 14(٦)
حادثه(٦)
عاشقانه95(٦)
پروانه(٦)
زن(٦)
اعتراض(٥)
سوختن(٥)
نام تو(٥)
دست های تو(٥)
خاطرات(٥)
دست نوشته های من8(٥)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
دریا(٥)
آتش دل(٥)
شانه های تو(٥)
دوستت دارم(٥)
امید(٤)
دوری(٤)
خواب(٤)
چشم تو(٤)
دوبیتی من(٤)
نگاه تو(٤)
شب(٤)
فریدون مشیری(٤)
چشم(٤)
یار(٤)
بوی تو(٤)
درد واره(٤)
درسهای عاشورا(٤)
اردیبهشت(٤)
سفر(٤)
رنچ(٤)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
خیال تو(٤)
دلتنگی2(٤)
قطعه(٤)
درد(٤)
رقص عشق(۳)
ناامید و خسته(۳)
متفرقه(۳)
جدایی(۳)
فراموشی(۳)
شاعر(۳)
قفس(۳)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
دلتنگی 5(۳)
آمدنت(۳)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
بهشت(۳)
سید علی صالحی(۳)
عشق3(۳)
احمدشاملو(۳)
دکتر افشین یداللهی(۳)
هیچ(۳)
ابر(۳)
پارادوکس(۳)
بذر تو(۳)
تماشای تو(۳)
گم شدگی(٢)
دستان تو(٢)
طنین(٢)
داستانک(٢)
نوشته های من(٢)
معطل یک بوسه(٢)
تبعید(٢)
نیلوفر(٢)
مهر(٢)
بی وفایی(٢)
انسان(٢)
شمس(٢)
غزل(٢)
مفهومی(٢)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
حسین منزوی(٢)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
سهیل محمودی(٢)
فروغ فرخزاد(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
سکوت(٢)
پرواز(٢)
آیین شاعر(٢)
مرگ(٢)
تنهایی3(٢)
یلدا(٢)
دار(٢)
نگاه(٢)
کاش(٢)
آزادی(٢)
حقیقت(٢)
بیداری(٢)
باران بوسه(٢)
تک نوشت(٢)
ایرج جنتی عطایی(٢)
سال نو(٢)
نیلوفر آبی(٢)
عاشقانه10(٢)
اندوه(٢)
انتظار 2(٢)
رضا کاظمی(٢)
اخوان ثالث(٢)
مرز ما(٢)
لیلی و مجنون(٢)
اشتیاق(٢)
گنجشک(٢)
شب زمستانی(٢)
جملات کوتاه(٢)
عاشقانه18(٢)
شوق(٢)
فلسفه عشق(٢)
هوشنگ ابتهاج(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
جنگ(٢)
قطار(٢)
فراق(٢)
اعتماد(٢)
تکثیر تو(٢)
آئینه(٢)
شعرهای من5(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
عاشقانه 3(٢)
عاشق(٢)
حسرت(٢)
رهایی(٢)
شعرهایم(٢)
ستاره(٢)
تندر(٢)
من(٢)
شعر بلند(٢)
وعده بهشت(٢)
مناجات(٢)
سیمرغ(۱)
بهشت تو(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
مهدی اخوان ثالث(۱)
قسمت ما(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
طغیان(۱)
نیلوفر ثانی 5(۱)
عبدالجبار کاکایی(۱)
سهم من(۱)
کتاب شعر کوتاه(۱)
یاد(۱)
رسم عشاق(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
طوفان(۱)
پیوند شعر(۱)
ازمن دور شو(۱)
باران نگاه(۱)
سوزنبان(۱)
قصه امروز ما(۱)
قلب شعر(۱)
افسانه(۱)
ظرف شعر(۱)
بدنبال(۱)
سنگ انداختن(۱)
خزان(۱)
دوری دست ها(۱)
دیوار(۱)
دست نوشته های من 3(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
فانوس(۱)
پریدن(۱)
دیوانه(۱)
قلب تو(۱)
اتفاق(۱)
فریاد(۱)
پچ پچ عاشقی(۱)
نگاهم کن(۱)
آه(۱)
وقت اضافه(۱)
هجرت(۱)
جزر محبت(۱)
وبلاگ(۱)
خلسه(۱)
بساط عاشقی(۱)
سید علی امیر افضلی(۱)
سقوط(۱)
طالع(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
سوی تو(۱)
عشق4(۱)
حق کلمات(۱)
تشنگی(۱)
بازگشت(۱)
خوشنویسی(۱)
درنای دل(۱)
چه خبر(۱)
افسوس(۱)
رفتن(۱)
هم رزم(۱)
آشنایی(۱)
وطن من(۱)
دماوند(۱)
کمانه تیر(۱)
تیک تاک(۱)
دلداده(۱)
مبادا(۱)
عابر(۱)
شعر 3(۱)
شعر کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
خلوتانه(۱)
نت گمشده(۱)
نگاه تو(۱)
دست نوشته های من3(۱)
چهل تکه(۱)
انعکاس تو(۱)
کافه(۱)
دست نوشته های ن(۱)
شاعری(۱)
وسوسه(۱)
عشق7(۱)
زلزله(۱)
بادبادک(۱)
نیمکت پارک(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
بند عشق(۱)
میدانم(۱)
مرزی نیست(۱)
مردودی عشق(۱)
مجسمه سنگی(۱)
سهم دستانت(۱)
پرتگاه جنون(۱)
گره دستانمان(۱)
عصر ما(۱)
روییدن(۱)
دورتر بایست(۱)
پروانگی(۱)
ارتفاع نبودنت(۱)
شاعر پرنده(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
غیاب عشق(۱)
لبخند زن(۱)
تقدیر(۱)
قسم به عشق(۱)
برزگر(۱)
امیرحسین سام(۱)
برف(۱)
باران عشق(۱)
هفت سین(۱)
ققنوس(۱)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
بغض(۱)
افسانه امیری(۱)
همایون شجریان(۱)
بودنت(۱)
تاراج(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
همچو گوهری(۱)
تصنیف(۱)
هما روستا(۱)
شعر مشقی(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
لمس باران(۱)
شعرهای من3(۱)
اسارت(۱)
ایمان(۱)
شمس لنگرودی(۱)
کشت های من(۱)
برکه(۱)
دل عاشق(۱)
نقطه عطف(۱)
تقدیمی(۱)
پیشکش(۱)
تقویم(۱)
بی هیچ ردی(۱)
آغاز(۱)
بهانه(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
اسیر(۱)
نویسندگان(۱)
مرو(۱)
قاصدک(۱)
طبیب(۱)
وحشی بافقی(۱)
اردلان سرافراز(۱)
دلهره شهر(۱)
رنگ عشق(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
عاشقانه 16(۱)
شعر و شیدایی(۱)
پیچک(۱)
داستان کوتاه(۱)
شلیک عشق(۱)
نیما یوشیج(۱)
نجات من(۱)
مولانا(۱)
فرشته(۱)
دعوت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
مشق هر شب(۱)
سرآغاز(۱)
شکسته(۱)
مقدس(۱)
قرعه(۱)
خرمن(۱)
مادر(۱)
بیراهه(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
حس قشنگ(۱)
کجاست(۱)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
چشم های بی روشنی(۱)
شعرهای من 4(۱)
شبیخون(۱)
هادی رنجی(۱)
تک بیتی(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
سخنان کوتاه(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
شهاب مقربین(۱)
سایه تو(۱)
عبور(۱)
تعبیر خواب(۱)
رفت و آمدها(۱)
نوبت عاشقی(۱)
موریانه تنهایی(۱)
طبل تو خالی(۱)
بودن(۱)
هشدار(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
عاشقی رسم خوشایند نفهمیدن ماست (مصطفی معتمد)
رهـــا
ســهم عاشـــــقی( شاعر :محسن بقایی )
پنجــاه و سه ترانه
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
یک روز بعد از ظهر
نیلوفرانه
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧