آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


ببارانم بهــارانم

من از باران لبریزم
من از آشوب ِچشمانت
بهار من
هوای سبز دستانت
ببارانم بهارانم

نیلوفرثانی
پاییز94


http://s6.picofile.com/file/8221014218/%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85.jpg

 
توأمان ما

خورشید باش 
پس از بارانی که منم
رنگین کمانی نقش میگیرد 
ازتوأمان ِ ما

نیلوفر ثانی


 
رنگ بودنت

باران
به رنگ بودنت نزدیک ست
هربار که می آیی 
جهانم
تازه میشود

نبلوفر ثانی

 
باران و برکه


 باران باش و ببار
این برکه 
در تلاطم ِآغوش و بوسه 
بی تاب ست

نیلوفر ثانی


 
باران باش

تو باران باش
تا تمام دنیا
میگسترانم خویش را ....


نیلوفر ثانی


http://s3.picofile.com/file/8220818834/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D8%A7_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 
گمم

http://s3.picofile.com/file/8220816884/%D9%85%D9%86_%DA%AF%D9%85%D9%85.jpg

 
من بی تو

من بی تو
من بی عطر ِدست هایت
در آستانه ی ِسردی ِیک زمستان ِممتدم
در پسامرگ ِبهاری که
در گلوگاه پاییز
نام تورا میبرد و به انتهای خویش میرسد
و دردی خونین
به کوچ آخرین پرستـو گره میزند
من بی تو
من بی عطر ِزندگی
درواپسین لحظه ی خویشم
تو غرق عطر انار و باران
سرخوش ِآمدن پاییـزی
من در غربت ِزوال ِبرگ های پریشان
سرگردانم
تو در انتــظار تماشای ِیک دل سیر
یلدایی
من بوقت ِتلاشی ِنستوه ِامیــد
لب مرزم

جان میکند این تخدیر ِآخرین
این نمانَم ِاشک های سُریده بر گونه
این غروب ِ آرزو
این امیدِ تلالوی ِصبحی در عمق ِچشم های تو
و بخواب میرود این حقیقت ِنشئه ی داشتنت
دراین صبوری اندوه رنگ
دراین آخرین پاییز
دراین آخرین بدرود ِبن بست ...


نیلوفر ثانی
اخرین روزهای تابستان94

 
تا دور

قدم میزنم در کوچه های شب
در بن بست های پاییزِ حزن آلود
در بی تباری ِترانه های ِعصیان
در فانوس های زخمی ِبی فروغ
::
تن میدهم به عریانی ِبغضی بی صدا
به شهود ِحسی باران خورده
و تقدیری ِکه شهوت عبور دارد
بی تعلل ،بی وقفه
::
پرسه میزنم این دقایق ِفرتوت
این تب ِتند ِجنون
پرمیشوم از بوی هجرت
از غبار سیال ِپیرامون
همسوی ِواگویه ی ِباد
کولی وش و رنجور
بی ریشه و محزون
سرگردان سرزمین ها میشوم
تا دور
تا دور

نیلوفرثانی
هجدهم مهر94

 
کشتی شکسته

شبیه یک کشتی شکسته ام
لنگر افتاده در اعماق
گِل گرفته تمام مسیر
تمام شده انگار دنیــا 

نیلوفر ثانی                    http://s3.picofile.com/file/8219366726/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87.jpg


 
یک نفس ماه

 

 

 
ساحل تو

دریای جنونی که مرا میبرد
کاش به ساحل تو باز آورد


نیلوفر ثانی

 
باران وکویر

برغم بارانی که میبارد
کویر
هرچهار جهتش
تشنگی ست ...


نیلوفر ثانی
مهر94

 
ریشه هایم

من خواب ریشه هایم را دیدم
درخاک ِجهلی شوریده
در عطش قطره ای عصیان
درعمق ِخشکی ِباوری ممتد
رقت ِدردی بی پایان
بی هیچ تقلا و برگی
بی هیچ نوازش ِباران
و سالها حریق ِخزان 
دامنگیر آرزوهای سبزم شد

از خواب برخاستم
دستهایم بوی تبر میداد
از چشم هایم
هزار ابرِباران میبارید
ریشه هایم در خواب 
جا مـاند..

 

نیلوفرثانی 
مهرنودوچهار

 
درمسیر تو

 

http://s3.picofile.com/file/8216759792/2.jpg

 
قامت موزونت

قامت موزونت
در جامه ی شعر
مجنون میکند
مخاطب را ..

نیلوفرثانی

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


عاشقانه(۱٠٠٢)
دست نوشته های من(٩٩٢)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
شعرهای من(٦٠٦)
واگویه های دل(٤٠۸)
شعر(٢٥۸)
عارفانه(٢٢٠)
انتظار(۱٢٥)
درسهای زندگی(۱٢٤)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
شاعران(۱٠٧)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
عشق(٩٦)
تایپوگرافی(۸٦)
فکرکن(٧٤)
سخنان بزرگان(٧٤)
مسیحا برزگر(٧٢)
عاشقانه 2(٦٧)
حرفها(٦۳)
مناسبتها(٥٩)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
کوتاه نوشت 17(٥۱)
نیایش(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
باران(٥٠)
دلتنگی(٥٠)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من4(٤٥)
کوتاه نوشت6(٤٥)
کوتاه نوشت4(٤٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٤۳)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
شعرهای من 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
درسهای معنوی(۳۸)
عاشقانه 8(۳٦)
چشم های تو(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
تو(۳٢)
شعر و تصویر(۳٠)
یغماگلرویی(۳٠)
بهار(٢٩)
کوتاه نوشت18(٢۸)
بوسه(٢٥)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه3(٢۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
عاشقانه9(٢٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شعرهای من4(٢۱)
عشق 5(٢٠)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٢٠)
پاییز 2(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
بزرگان دین(۱۸)
نبودنت(۱۸)
آیات دلنشین(۱۸)
ماه(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
انتظار4(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
ترانه(۱٦)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
پرنده(۱٦)
عشق 6(۱٦)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
عاشقانه 10(۱٤)
عشق4(۱۳)
عاشقانه4(۱۳)
دستهای تو(۱۳)
دلتنگی 4(۱٢)
حمید مصدق(۱٢)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 17(۱٢)
هذیانه(۱٢)
خورشید تابان(۱۱)
دیدار(۱۱)
گیسوی یار(۱۱)
دوبیتی(۱۱)
شعرهای بلند من(۱۱)
عاشقانه 5(۱٠)
نکته امروز(۱٠)
تنهایی(٩)
قیصر امین پور(٩)
عاشقانه15(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
بی تو(٩)
آغوش(٩)
اندرز(٩)
تو رفته ای(٩)
نظرآهاری(٩)
تو نیستی(٩)
نهج البلاغه(٩)
پنجره(٩)
چشمهای تو(٩)
انتظار3(۸)
دلتنگی3(۸)
بیا(۸)
فاصله(۸)
مستی(۸)
عکس و نوشته(۸)
انتظار2(۸)
لبخند(۸)
درخت(٧)
دوست داشتن(٧)
دلتنگی 3(٧)
آموزه های دینی(٧)
دلتنگی 2(٧)
موفقیت(٧)
نامه ها(٧)
شعر 2(٧)
جدایی 2(٦)
عشق 2(٦)
پروانه(٦)
عاشقانه 14(٦)
دل(٦)
جنون(٦)
گیتی خوشدل(٦)
غمگینانه(٦)
زندگی(٦)
پاییز(٦)
باد(٦)
تنهایی 2(٦)
زن(٦)
سوختن(٥)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
دریا(٥)
اعتراض(٥)
آتش دل(٥)
دست نوشته های من8(٥)
شانه های تو(٥)
حادثه(٥)
عطرتو(٥)
خاطرات(٥)
دوستت دارم(٥)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
امید(٤)
درد واره(٤)
درسهای عاشورا(٤)
چشم(٤)
یار(٤)
دست های تو(٤)
بوی تو(٤)
فریدون مشیری(٤)
دوبیتی من(٤)
خواب(٤)
چشم تو(٤)
نگاه تو(٤)
رنچ(٤)
خیال تو(٤)
دلتنگی2(٤)
قطعه(٤)
اردیبهشت(٤)
نام تو(٤)
درد(٤)
رقص عشق(۳)
دلتنگی 5(۳)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
سفر(۳)
شاعر(۳)
سید علی صالحی(۳)
ابر(۳)
قفس(۳)
شب(۳)
احمدشاملو(۳)
متفرقه(۳)
جدایی(۳)
ناامید و خسته(۳)
دوری(۳)
بهشت(۳)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
تماشای تو(۳)
دکتر افشین یداللهی(۳)
هیچ(۳)
فراموشی(۳)
پارادوکس(۳)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
حسین منزوی(٢)
بی وفایی(٢)
غزل(٢)
مفهومی(٢)
شمس(٢)
رهایی(٢)
عاشق(٢)
ستاره(٢)
تندر(٢)
آزادی(٢)
سهیل محمودی(٢)
معطل یک بوسه(٢)
فروغ فرخزاد(٢)
اشتیاق(٢)
گنجشک(٢)
جملات کوتاه(٢)
عاشقانه18(٢)
شوق(٢)
فلسفه عشق(٢)
مرز ما(٢)
اندوه(٢)
عاشقانه10(٢)
حقیقت(٢)
طنین(٢)
گم شدگی(٢)
نوشته های من(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دستان تو(٢)
کاش(٢)
دار(٢)
نگاه(٢)
رضا کاظمی(٢)
نیلوفر(٢)
تبعید(٢)
لیلی و مجنون(٢)
شعرهایم(٢)
وعده بهشت(٢)
حسرت(٢)
داستانک(٢)
بذر تو(٢)
مرگ(٢)
فراق(٢)
اعتماد(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
عاشقانه 3(٢)
تکثیر تو(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
سکوت(٢)
قطار(٢)
تنهایی3(٢)
من(٢)
یلدا(٢)
باران بوسه(٢)
تک نوشت(٢)
ایرج جنتی عطایی(٢)
اخوان ثالث(٢)
آئینه(٢)
شعرهای من5(٢)
انتظار 2(٢)
آمدنت(٢)
هوشنگ ابتهاج(٢)
پرواز(٢)
جنگ(٢)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
آیین شاعر(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
مناجات(٢)
سیمرغ(۱)
بهشت تو(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
مهدی اخوان ثالث(۱)
قسمت ما(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
نویسندگان(۱)
مرو(۱)
قاصدک(۱)
همچو گوهری(۱)
تشنگی(۱)
بازگشت(۱)
چه خبر(۱)
خوشنویسی(۱)
درنای دل(۱)
رفتن(۱)
هم رزم(۱)
آشنایی(۱)
وطن من(۱)
دماوند(۱)
کمانه تیر(۱)
نت گمشده(۱)
بادبادک(۱)
نیمکت پارک(۱)
زلزله(۱)
افسوس(۱)
خزان(۱)
دوری دست ها(۱)
دیوار(۱)
قصه امروز ما(۱)
قلب شعر(۱)
افسانه(۱)
ظرف شعر(۱)
بدنبال(۱)
سنگ انداختن(۱)
هفت سین(۱)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
بغض(۱)
افسانه امیری(۱)
همایون شجریان(۱)
قسم به عشق(۱)
برزگر(۱)
باران عشق(۱)
ققنوس(۱)
لمس باران(۱)
شعرهای من3(۱)
اسارت(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
خلسه(۱)
بساط عاشقی(۱)
سید علی امیر افضلی(۱)
سقوط(۱)
سوی تو(۱)
عشق4(۱)
حق کلمات(۱)
بودنت(۱)
تاراج(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
نیلوفر ثانی 5(۱)
عبدالجبار کاکایی(۱)
سهم من(۱)
کتاب شعر کوتاه(۱)
یاد(۱)
رسم عشاق(۱)
تصنیف(۱)
هما روستا(۱)
شعر مشقی(۱)
ایمان(۱)
هادی رنجی(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
تک بیتی(۱)
سخنان کوتاه(۱)
شمس لنگرودی(۱)
کشت های من(۱)
وقت اضافه(۱)
هجرت(۱)
جزر محبت(۱)
نگاهم کن(۱)
آه(۱)
سهم دستانت(۱)
شاعر پرنده(۱)
پروانگی(۱)
ارتفاع نبودنت(۱)
عشق3(۱)
طغیان(۱)
شعر بلند(۱)
سوزنبان(۱)
فریاد(۱)
ازمن دور شو(۱)
باران نگاه(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
طوفان(۱)
پیوند شعر(۱)
دلداده(۱)
مبادا(۱)
مقدس(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
خلوتانه(۱)
قرعه(۱)
خرمن(۱)
مادر(۱)
بیراهه(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
حس قشنگ(۱)
شکسته(۱)
انعکاس تو(۱)
شعر کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
نگاه تو(۱)
دست نوشته های من3(۱)
چهل تکه(۱)
کافه(۱)
دست نوشته های ن(۱)
شاعری(۱)
وسوسه(۱)
عبور(۱)
تعبیر خواب(۱)
رفت و آمدها(۱)
نوبت عاشقی(۱)
امیرحسین سام(۱)
برف(۱)
تقدیر(۱)
غیاب عشق(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
لبخند زن(۱)
موریانه تنهایی(۱)
هشدار(۱)
طبل تو خالی(۱)
کجاست(۱)
سایه تو(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
شهاب مقربین(۱)
بودن(۱)
بیداری(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
بند عشق(۱)
میدانم(۱)
سال نو(۱)
عابر(۱)
شعر 3(۱)
شب زمستانی(۱)
تیک تاک(۱)
دل عاشق(۱)
چشم های بی روشنی(۱)
شعرهای من 4(۱)
شبیخون(۱)
پیشکش(۱)
تقویم(۱)
بی هیچ ردی(۱)
آغاز(۱)
بهانه(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
اسیر(۱)
پرتگاه جنون(۱)
گره دستانمان(۱)
عصر ما(۱)
روییدن(۱)
دورتر بایست(۱)
مرزی نیست(۱)
مردودی عشق(۱)
مجسمه سنگی(۱)
دست نوشته های من 3(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
پریدن(۱)
فانوس(۱)
طالع(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
وبلاگ(۱)
شلیک عشق(۱)
نیما یوشیج(۱)
نجات من(۱)
مولانا(۱)
فرشته(۱)
دعوت(۱)
دیوانه(۱)
قلب تو(۱)
اتفاق(۱)
پچ پچ عاشقی(۱)
انسان(۱)
پیچک(۱)
داستان کوتاه(۱)
مهر(۱)
رنگ عشق(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
عاشقانه 16(۱)
شعر و شیدایی(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
مشق هر شب(۱)
سرآغاز(۱)
نقطه عطف(۱)
تقدیمی(۱)
دلهره شهر(۱)
طبیب(۱)
وحشی بافقی(۱)
اردلان سرافراز(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
عاشقی رسم خوشایند نفهمیدن ماست (مصطفی معتمد)
رهـــا
ســهم عاشـــــقی( شاعر :محسن بقایی )
پنجــاه و سه ترانه
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
یک روز بعد از ظهر
نیلوفرانه
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

ببارانم بهــارانم
توأمان ما
رنگ بودنت
باران و برکه
باران باش
گمم
من بی تو
تا دور
کشتی شکسته
یک نفس ماه

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس