آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


سلام

سـلام از تماشـای تو
زیبـاتر نیست
پیش از هر کلام
بگذار سـیر ببینمت


نیلوفرثانی

 
بوی تو

از دست های عشق 
ردّ مرا بگیر
شکفته ام از بوی تو 
در تمام مسیر


نیلوفر ثانی
 
تیغ جنون

 

چو آغوش و بوسه هایت
دعوتی کند
پریدن از تیغ جنون
کار سختی نیست

نیلوفر ثانی 
پادرمیانی کن

پا درمیانی کن 
میان دریا و چشمانت 
که این گمگشته در اعماق
به تور تو باز آید


نیلوفر ثانی

 
گره بگشا

گره گشـای ِزلف ِعشـق
گره انتظار
بگشـا.


نیلوفر ثانی


 
برکه ی تو

در برکه ی تو
باید جَستی بزنم
عشق
ماهی گریز پایی ست
در سکوت آب


نیلوفر ثانی 
وقتی می آمد

قصـد ِآمدن که میکرد
نگاهم بـارانی
آسمـان رنگین کمانی میشد


نیلوفر ثانی


 
زمین مین

چشم هایش را بست
و به بوسه های معشوق
فکر کرد
سربازی که زمین ِمین را
رنگ شقایق زد ..


نیلوفر ثانی 
شکفته ام

از دست های عشق
رد مرا بگیر
شکفته ام از بوی تو
در تمام مسیر


نیلوفر ثانی 
پاییز زیباست

گرچه تلخ 
اما زیبــاست 
این زوال رنگانگ 
این درد موهوم جدایی 
این مولود هزار نقش رویا
این انتشار اندوه عریانی 
پــاییـــز ..


نیلوفر ثانی
مهر93


 
پاییز و بهار

تو می آیی و دلم
اسیر "مهر" میشود
پاییز آغوش گشوده
رو به بهار


نیلوفر ثانی

 
در مهر

گونه های پاییز
گل انداخته ست
در "مهر" را
وقتی تو وا کردی


نیلوفر ثانی

 
آبروی پاییز

تـو می آیی وُ مـهر
آبـروی پایبـز میشود .


نیلوفر ثانی
پاییز93


 
عاشق بود

دعا بی اثر نبود
آنکه آمد و لبخند به لب داشت
پیــامبر نبود
کتاب نداشت
هیچ شـعری به زمزمه
نمیدانست
هیچ آوازی بـلد نبود
آنکه آمد تنـها راز میدانست
عاشـق بود


نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
پلک هایت را بگشا

شب
پشت پنجره
پرپرمیزند
پشت پلکهایت
دل من
یا پنجره را بگشا
شب نفس بگیرد
یا پلکهایت را
دل من آرامتر

نیلوفر ثانی


چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 -----

عاشقانه(۱٠٠٢)
دست نوشته های من(٩٩٢)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
شعرهای من(٦٠٦)
واگویه های دل(٤٠۸)
شعر(٢٥٦)
عارفانه(٢٢٠)
انتظار(۱٢٥)
درسهای زندگی(۱٢٤)
شعرهای من 2(۱۱۳)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
شاعران(۱٠٧)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
عشق(٩٦)
فکرکن(٧٤)
سخنان بزرگان(٧٤)
مسیحا برزگر(٧٢)
عاشقانه 2(٦٧)
حرفها(٦۳)
مناسبتها(٥٩)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
نیایش(٥۱)
دلتنگی(٥٠)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من4(٤٥)
کوتاه نوشت6(٤٥)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
شعرهای من 3(۳٩)
درسهای معنوی(۳۸)
عاشقانه 8(۳٥)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
یغماگلرویی(۳٠)
شعر و تصویر(٢٩)
تو(٢۸)
چشم های تو(٢٧)
تایپوگرافی(٢٥)
باران(٢٥)
عاشقانه 11(٢٤)
عاشقانه3(٢۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
عاشقانه9(٢٢)
شعرهای من4(٢۱)
عاشقانه 13(٢۱)
شعرکوتاه(٢۱)
بهار(٢۱)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
عشق 5(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
کوتاه نوشت 12(۱۸)
بوسه(۱۸)
آیات دلنشین(۱۸)
بزرگان دین(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
ترانه(۱٦)
انتظار4(۱٥)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
عاشقانه 15(۱٤)
ماه(۱٤)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه4(۱۳)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱۳)
کوتاه نوشت 16(۱۳)
عشق4(۱۳)
عاشقانه 12(۱٢)
دستهای تو(۱٢)
نبودنت(۱٢)
هذیانه(۱٢)
حمید مصدق(۱٢)
پرنده(۱٢)
دوبیتی(۱۱)
پاییز 2(۱۱)
دلتنگی 4(۱٠)
عاشقانه 5(۱٠)
نکته امروز(۱٠)
دیدار(۱٠)
اندرز(٩)
تنهایی(٩)
خورشید تابان(٩)
عاشقانه15(٩)
نهج البلاغه(٩)
قیصر امین پور(٩)
نظرآهاری(٩)
شعرهای بلند من(٩)
عکس و نوشته(۸)
انتظار3(۸)
دلتنگی3(۸)
عشق 6(۸)
شعرهای بلند من 2(۸)
تو رفته ای(۸)
آغوش(۸)
فاصله(٧)
موفقیت(٧)
آموزه های دینی(٧)
گیسوی یار(٧)
دلتنگی 2(٧)
تو نیستی(٧)
بیا(٧)
نامه ها(٧)
انتظار2(٧)
دلتنگی 3(٧)
جدایی 2(٦)
گیتی خوشدل(٦)
عشق 2(٦)
عاشقانه 14(٦)
غمگینانه(٦)
لبخند(٦)
پروانه(٦)
مستی(٦)
سوختن(٥)
درخت(٥)
اعتراض(٥)
پنجره(٥)
بی تو(٥)
چشمهای تو(٥)
آتش دل(٥)
تنهایی 2(٥)
دست نوشته های من8(٥)
خیال تو(٤)
قطعه(٤)
درسهای عاشورا(٤)
دوستت دارم(٤)
فریدون مشیری(٤)
دلتنگی2(٤)
شانه های تو(٤)
شعر 2(٤)
چشم تو(٤)
زن(٤)
دل(٤)
حادثه(٤)
معجـزه(۳)
درد(۳)
خواب(۳)
پارادوکس(۳)
چشم(۳)
خاطرات(۳)
شاعر(۳)
جدایی(۳)
امید(۳)
نام تو(۳)
مصطفی مستور(۳)
اردیبهشت(۳)
احمدشاملو(۳)
یار(۳)
هیچ(۳)
دوری(۳)
باد(۳)
رقص عشق(۳)
بوی تو(۳)
رنچ(۳)
سید علی صالحی(۳)
دکتر افشین یداللهی(۳)
نگاه تو(۳)
ناامید و خسته(۳)
معطل یک بوسه(٢)
باران بوسه(٢)
شعرهای من5(٢)
تکثیر تو(٢)
عطرتو(٢)
دوبیتی من(٢)
آیین شاعر(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
عاشقانه10(٢)
دلتنگی 5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
آئینه(٢)
رضا کاظمی(٢)
فلسفه عشق(٢)
دستان تو(٢)
ایرج جنتی عطایی(٢)
طنین(٢)
دوست داشتن(٢)
اشتیاق(٢)
سهیل محمودی(٢)
آمدنت(٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
درد واره(٢)
شعرهایم(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
جملات کوتاه(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
تماشای تو(٢)
انتظار 2(٢)
عاشقانه 3(٢)
رهایی(٢)
فراق(٢)
داستانک(٢)
شب(٢)
فراموشی(٢)
اخوان ثالث(٢)
هوشنگ ابتهاج(٢)
پاییز(٢)
مفهومی(٢)
تندر(٢)
شوق(٢)
نوشته های من(٢)
قطار(٢)
حسین منزوی(٢)
من(٢)
زندگی(٢)
حسرت(٢)
مرگ(٢)
سکوت(٢)
غزل(٢)
نگاه(٢)
فروغ فرخزاد(٢)
آزادی(٢)
دریا(٢)
پرواز(٢)
عاشق(٢)
نیلوفر(٢)
کاش(٢)
گنجشک(٢)
قفس(٢)
مناجات(٢)
متفرقه(٢)
بهشت(٢)
جنون(٢)
طالع(۱)
افسانه(۱)
تعبیر خواب(۱)
رفتن(۱)
افسوس(۱)
مقدس(۱)
یلدا(۱)
تقدیر(۱)
رنگ عشق(۱)
مولانا(۱)
حقیقت(۱)
سیمرغ(۱)
فرشته(۱)
سقوط(۱)
برف(۱)
زلزله(۱)
ایمان(۱)
فریاد(۱)
وبلاگ(۱)
ستاره(۱)
سفر(۱)
اندوه(۱)
کافه(۱)
بودن(۱)
نگاه تو(۱)
طبیب(۱)
آغاز(۱)
تقویم(۱)
تبعید(۱)
بازگشت(۱)
اسارت(۱)
قسم به عشق(۱)
باران عشق(۱)
وسوسه(۱)
بیداری(۱)
فانوس(۱)
سرآغاز(۱)
اسیر(۱)
تصنیف(۱)
ققنوس(۱)
پیشکش(۱)
نویسندگان(۱)
آشنایی(۱)
بهشت تو(۱)
شهاب مقربین(۱)
تشنگی(۱)
سهم من(۱)
همایون شجریان(۱)
یاد(۱)
طوفان(۱)
دماوند(۱)
عابر(۱)
سال نو(۱)
اتفاق(۱)
دعوت(۱)
هجرت(۱)
هشدار(۱)
عبدالجبار کاکایی(۱)
هفت سین(۱)
دیوانه(۱)
آه(۱)
دیوار(۱)
بی وفایی(۱)
شمس(۱)
خزان(۱)
بغض(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
بهانه(۱)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
برزگر(۱)
مجسمه سنگی(۱)
نیمکت پارک(۱)
بساط عاشقی(۱)
افسانه امیری(۱)
حس قشنگ(۱)
سید علی امیر افضلی(۱)
بدنبال(۱)
شعر بلند(۱)
چهل تکه(۱)
مرو(۱)
امیرحسین سام(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
هادی رنجی(۱)
تقدیمی(۱)
خرمن(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
پروانگی(۱)
شاعری(۱)
شعر 3(۱)
دست نوشته های ن(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
نقطه عطف(۱)
میدانم(۱)
سوزنبان(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
اردلان سرافراز(۱)
عبور(۱)
عصر ما(۱)
داستان کوتاه(۱)
مهدی اخوان ثالث(۱)
شعر کوتاه(۱)
نیما یوشیج(۱)
تاراج(۱)
خلسه(۱)
شمس لنگرودی(۱)
خوشنویسی(۱)
پیچک(۱)
نوبت عاشقی(۱)
هم رزم(۱)
وقت اضافه(۱)
نگاهم کن(۱)
دل عاشق(۱)
مبادا(۱)
طغیان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
دلداده(۱)
قرعه(۱)
روییدن(۱)
چه خبر(۱)
سخنان کوتاه(۱)
تیک تاک(۱)
وحشی بافقی(۱)
بیراهه(۱)
تک بیتی(۱)
نیلوفر ثانی 5(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
لمس باران(۱)
مردودی عشق(۱)
غیاب عشق(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
طبل تو خالی(۱)
همچو گوهری(۱)
ظرف شعر(۱)
ازمن دور شو(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
جزر محبت(۱)
کشت های من(۱)
شلیک عشق(۱)
شعر و شیدایی(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
سایه تو(۱)
شعرهای من3(۱)
انعکاس تو(۱)
نت گمشده(۱)
بذر تو(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
عشق4(۱)
شعرهای من 4(۱)
پچ پچ عاشقی(۱)
چشم های بی روشنی(۱)
دلهره شهر(۱)
سر عشاق(۱)
بند عشق(۱)
پرتگاه جنون(۱)
شعر مشقی(۱)
ارتفاع نبودنت(۱)
دست های تو(۱)
شب زمستانی(۱)
حق کلمات(۱)
رسم عشاق(۱)
درنای دل(۱)
لبخند زن(۱)
نجات من(۱)
شاعر پرنده(۱)
سنگ انداختن(۱)
مرز ما(۱)
گره دستانمان(۱)
سهم دستانت(۱)
بی هیچ ردی(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
قصه امروز ما(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من 3(۱)
وعده بهشت(۱)
قسمت ما(۱)
پیوند شعر(۱)
مشق هر شب(۱)
دوری دست ها(۱)
دورتر بایست(۱)
مرزی نیست(۱)
قلب شعر(۱)
ردپای تو(۱)
رفت و آمدها(۱)
سوی تو(۱)
کمانه تیر(۱)
موریانه تنهایی(۱)
باران نگاه(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
اورانوس 2
پرستاران
چشمان سیاه
خیز بلندی بسوی هیچ
رهـــا
یک روز بعد از ظهر
ســهم عاشـــــقی( شاعر :محسن بقایی )
پنجــاه و سه ترانه
نامه هایی از مجنون
دیالوگ هام (عکاسباشی)
دوستدار روشنایی
فلسفه ی نجیب زادگان
قیصر امین پور
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
آوای آزاد
کانون ادبی پرشین بلاگ
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
نور و نار (نظر آهاری)
یغما گلرویی (سایت رسمی)
یک سبد آواز نو (دکتر امیر حسین سام)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین
دیدارها (بیژن جلالی)
راز کلمات(شهاب مقربین)

 

مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧