آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


به چشم ها بگو

به چشم ها بگو
دست ها اگر وفادار بودند
هیچ گاه دنیا را
تار نمی دیدند ..

 

نیلوفر ثانی 
شهریور94

 

 
هیچ شبی

هیچ شبی بی تو
خورشید نمیزاید
هیچ آسمانی در نبودت
هم آغوش ماه نیست ...

نیلوفر ثانی


http://s6.picofile.com/file/8205917992/%D9%87%DB%8C%DA%86_%D8%B4%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%88.jpg

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
ادعای ما

باید به روح أیینه اقتدا کنیم
حاجتی به نام دل رواکنیم
یک جهان لنگ ادعای ماست
بیا به عشق تاابد وفا کنیم

 

نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
شعروتصویر - باید بروم

 

http://s6.picofile.com/file/8205691800/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85.jpg

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
گواه قلب من

تو ابدی هستی
این را نه واژه ها
نه هیچ عین و شین و قافی
این را
قلب من گواه ست


نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
شیدایی

درمن تمام ست 
شـیدایی ِماه گون ِچهره ات 
برکه ای که آغوش گشوده 
منظره ات را.


نیلوفرثانی

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
باید بروم

چه ماندنی
که وقت سفر
کسی مرا فرا نخواند
از پشت سر
کسی دلش گُرگُر نکرد
که بمان


باید بروم ..


نیلوفر ثانی

 
چشم های تو

یأس در میزند
من بچشــم های تو
پناه میبرم 
و هوای زنــدگی
میریزد به رگهــایم ...

نیلوفر ثانی

 
ای عشق

درون سینه ام
یاد تو باقی ست
ای عشــق
حتی اگر مرا
از ریشه بخشکانی


نیلوفرثانی


http://s3.picofile.com/file/8203167718/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%85_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%B3%D8%AA.jpg

 
طعم خوش زیستن

وتو نم نم بــارانی
بر برهوت یک بیــابان
و طعم خوش زیسـتن
حتی میـان خــاران

نیلوفرثانی

 
به تو نمی رسم

در کجای این جهان گم شده ای
که هیچ راهی
تورا بمن نمیرساند
کجای جهان گم شده ام
که هرچه می روم
به حوالی تو نمیرسم

نیلوفرثانی

http://s3.picofile.com/file/8203566342/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%85_%D8%B4%D8%AF%DB%8C.jpg

 
جنون دلتنگی

 

http://s3.picofile.com/file/8203773050/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1.jpg

 
صبور لحظه ها باتو

صبـور کدام لحــظه میشود بـا تو بود
سهمگین ست هـجوم بی پروای ِسـایه ها
نور چشـمانت را از من نگیر
تباه میشـوم در عمق ِاین تاریـک سـرا


نیلوفر ثانی


چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
نیلوفران آبی

زیر باران ِ شاعرانگی هایت
ذره ذره تازه خواهم شد
ریشه خواهم کرد 
در انبوه ِ مهری که دریاست ..
فرجام نیلوفران آبی
همیشه مرداب نیست

نیلوفر ثانی

 
افتاده ام یک طرف

من افتاده ام یک طرف
تو افتاده ای سمت ِتمــام ِدنیـا
اینگونه من هر دم تنــهاتر
تو امــا هر روز
باجهانی پرشور
می آمیزی
من دور تر میشوم
از نبض زندگی
تو عشق را به هر لحظه
می آویزی
در حسرت با تو بودن
میمانم
تو با تمام ِ آرزوهایم
میروی ..

نیلوفر ثانی
مرداد94

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


عاشقانه(۱٠٠٢)
دست نوشته های من(٩٩٢)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
شعرهای من(٦٠٦)
واگویه های دل(٤٠۸)
شعر(٢٥٧)
عارفانه(٢٢٠)
انتظار(۱٢٥)
درسهای زندگی(۱٢٤)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
شاعران(۱٠٧)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
عشق(٩٦)
تایپوگرافی(۸٥)
سخنان بزرگان(٧٤)
فکرکن(٧٤)
مسیحا برزگر(٧٢)
عاشقانه 2(٦٧)
حرفها(٦۳)
مناسبتها(٥٩)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
نیایش(٥۱)
دلتنگی(٥٠)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من4(٤٥)
کوتاه نوشت6(٤٥)
کوتاه نوشت4(٤٤)
باران(٤۳)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
شعرهای من 3(۳٩)
درسهای معنوی(۳۸)
عاشقانه 8(۳٦)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
چشم های تو(۳٤)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
تو(۳٢)
یغماگلرویی(۳٠)
شعر و تصویر(۳٠)
بهار(٢٩)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه 13(٢۳)
بوسه(٢۳)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه9(٢٢)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شعرهای من4(٢۱)
عشق 5(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
کوتاه نوشت 12(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
بزرگان دین(۱۸)
آیات دلنشین(۱۸)
نبودنت(۱٧)
ماه(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
انتظار4(۱٧)
پاییز 2(۱٦)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
عشق 6(۱٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
ترانه(۱٦)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت18(۱٥)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱٤)
پرنده(۱٤)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه4(۱۳)
دستهای تو(۱۳)
عشق4(۱۳)
دلتنگی 4(۱٢)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 12(۱٢)
هذیانه(۱٢)
حمید مصدق(۱٢)
دوبیتی(۱۱)
دیدار(۱۱)
خورشید تابان(۱٠)
گیسوی یار(۱٠)
نکته امروز(۱٠)
عاشقانه 5(۱٠)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٩)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
چشمهای تو(٩)
عاشقانه15(٩)
نهج البلاغه(٩)
قیصر امین پور(٩)
نظرآهاری(٩)
اندرز(٩)
آغوش(٩)
تنهایی(٩)
بی تو(۸)
پنجره(۸)
لبخند(۸)
مستی(۸)
فاصله(۸)
بیا(۸)
دلتنگی3(۸)
عکس و نوشته(۸)
انتظار3(۸)
دلتنگی 3(٧)
انتظار2(٧)
دلتنگی 2(٧)
دوست داشتن(٧)
شعر 2(٧)
آموزه های دینی(٧)
نامه ها(٧)
موفقیت(٧)
دل(٦)
زندگی(٦)
زن(٦)
پروانه(٦)
درخت(٦)
باد(٦)
غمگینانه(٦)
عشق 2(٦)
عاشقانه 14(٦)
گیتی خوشدل(٦)
جدایی 2(٦)
تنهایی 2(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
دست نوشته های من8(٥)
آتش دل(٥)
دوستت دارم(٥)
شانه های تو(٥)
حادثه(٥)
سوختن(٥)
خاطرات(٥)
اعتراض(٥)
چشم(٤)
دریا(٤)
درد(٤)
جنون(٤)
اردیبهشت(٤)
نام تو(٤)
یار(٤)
رنچ(٤)
بوی تو(٤)
چشم تو(٤)
درسهای عاشورا(٤)
خیال تو(٤)
فریدون مشیری(٤)
قطعه(٤)
نگاه تو(٤)
دست های تو(٤)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
عطرتو(٤)
دوبیتی من(٤)
دلتنگی2(٤)
ناامید و خسته(۳)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
دلتنگی 5(۳)
سید علی صالحی(۳)
احمدشاملو(۳)
دکتر افشین یداللهی(۳)
رقص عشق(۳)
تماشای تو(۳)
هیچ(۳)
ابر(۳)
پاییز(۳)
دوری(۳)
شب(۳)
مصطفی مستور(۳)
متفرقه(۳)
بهشت(۳)
معجـزه(۳)
خواب(۳)
پارادوکس(۳)
قفس(۳)
شاعر(۳)
جدایی(۳)
سفر(۳)
امید(۳)
اندوه(٢)
من(٢)
حسرت(٢)
ستاره(٢)
مرگ(٢)
سکوت(٢)
غزل(٢)
نگاه(٢)
فروغ فرخزاد(٢)
آزادی(٢)
مناجات(٢)
حقیقت(٢)
پرواز(٢)
عاشق(٢)
نیلوفر(٢)
کاش(٢)
گنجشک(٢)
اعتماد(٢)
تبعید(٢)
شوق(٢)
نوشته های من(٢)
قطار(٢)
مفهومی(٢)
حسین منزوی(٢)
فراموشی(٢)
داستانک(٢)
جنگ(٢)
بی وفایی(٢)
رهایی(٢)
فراق(٢)
شمس(٢)
اخوان ثالث(٢)
هوشنگ ابتهاج(٢)
عاشقانه 3(٢)
شعرهایم(٢)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
درد واره(٢)
آمدنت(٢)
جملات کوتاه(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
سهیل محمودی(٢)
اشتیاق(٢)
تندر(٢)
دستان تو(٢)
ایرج جنتی عطایی(٢)
فلسفه عشق(٢)
طنین(٢)
آئینه(٢)
رضا کاظمی(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
عاشقانه10(٢)
آیین شاعر(٢)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
مرز ما(٢)
باران بوسه(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
وعده بهشت(٢)
بذر تو(٢)
معطل یک بوسه(٢)
شعرهای من5(٢)
انتظار 2(٢)
تکثیر تو(٢)
تنهایی3(٢)
عاشقانه18(٢)
گم شدگی(۱)
سایه تو(۱)
شعرهای من3(۱)
بدنبال(۱)
شعر بلند(۱)
چهل تکه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
جزر محبت(۱)
کشت های من(۱)
شلیک عشق(۱)
شعر و شیدایی(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
عشق4(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
گره دستانمان(۱)
سهم دستانت(۱)
شعرهای من 4(۱)
انعکاس تو(۱)
قلب شعر(۱)
ردپای تو(۱)
رفت و آمدها(۱)
سوی تو(۱)
کمانه تیر(۱)
موریانه تنهایی(۱)
باران نگاه(۱)
لبخند زن(۱)
نجات من(۱)
شاعر پرنده(۱)
سنگ انداختن(۱)
نت گمشده(۱)
قسمت ما(۱)
پیوند شعر(۱)
مشق هر شب(۱)
دوری دست ها(۱)
دورتر بایست(۱)
مرزی نیست(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
قصه امروز ما(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من 3(۱)
لمس باران(۱)
غیاب عشق(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
طبل تو خالی(۱)
همچو گوهری(۱)
ظرف شعر(۱)
ازمن دور شو(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
تک نوشت(۱)
پچ پچ عاشقی(۱)
چشم های بی روشنی(۱)
دلهره شهر(۱)
سر عشاق(۱)
بند عشق(۱)
پرتگاه جنون(۱)
شعر مشقی(۱)
ارتفاع نبودنت(۱)
بی هیچ ردی(۱)
شب زمستانی(۱)
حق کلمات(۱)
رسم عشاق(۱)
درنای دل(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
کتاب شعر کوتاه(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
مردودی عشق(۱)
نیلوفر ثانی 5(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
قرعه(۱)
وحشی بافقی(۱)
وقت اضافه(۱)
نگاهم کن(۱)
دل عاشق(۱)
هم رزم(۱)
کجاست(۱)
طغیان(۱)
روییدن(۱)
مبادا(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
دلداده(۱)
تاراج(۱)
خلسه(۱)
شمس لنگرودی(۱)
خوشنویسی(۱)
پیچک(۱)
نوبت عاشقی(۱)
بیداری(۱)
فانوس(۱)
سرآغاز(۱)
اسیر(۱)
تصنیف(۱)
ققنوس(۱)
پیشکش(۱)
نویسندگان(۱)
آشنایی(۱)
قلب تو(۱)
عبور(۱)
شهاب مقربین(۱)
عصر ما(۱)
نیما یوشیج(۱)
شعر کوتاه(۱)
مهدی اخوان ثالث(۱)
داستان کوتاه(۱)
امیرحسین سام(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
هادی رنجی(۱)
شعر 3(۱)
دست نوشته های ن(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
تیک تاک(۱)
بیراهه(۱)
چه خبر(۱)
سخنان کوتاه(۱)
خرمن(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
پروانگی(۱)
تک بیتی(۱)
تقدیمی(۱)
میدانم(۱)
سوزنبان(۱)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
برزگر(۱)
مجسمه سنگی(۱)
نیمکت پارک(۱)
نقطه عطف(۱)
شاعری(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
اردلان سرافراز(۱)
عاشقانه 16(۱)
بساط عاشقی(۱)
افسانه امیری(۱)
حس قشنگ(۱)
سید علی امیر افضلی(۱)
عشق3(۱)
مرو(۱)
سال نو(۱)
اتفاق(۱)
دعوت(۱)
عابر(۱)
یاد(۱)
طوفان(۱)
دماوند(۱)
بغض(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
بهانه(۱)
خزان(۱)
آه(۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
هفت سین(۱)
کافه(۱)
بودن(۱)
بادبادک(۱)
نگاه تو(۱)
طبیب(۱)
شبیخون(۱)
بهشت تو(۱)
پریدن(۱)
تشنگی(۱)
سهم من(۱)
وطن من(۱)
دار(۱)
همایون شجریان(۱)
آغاز(۱)
تقویم(۱)
قاصدک(۱)
هجرت(۱)
هشدار(۱)
عبدالجبار کاکایی(۱)
قسم به عشق(۱)
بازگشت(۱)
اسارت(۱)
باران عشق(۱)
وسوسه(۱)
مقدس(۱)
یلدا(۱)
افسوس(۱)
رفتن(۱)
طالع(۱)
افسانه(۱)
تعبیر خواب(۱)
سیمرغ(۱)
مادر(۱)
فرشته(۱)
تقدیر(۱)
رنگ عشق(۱)
مولانا(۱)
سقوط(۱)
برف(۱)
زلزله(۱)
ایمان(۱)
فریاد(۱)
وبلاگ(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
عاشقی رسم خوشایند نفهمیدن ماست (مصطفی معتمد)
رهـــا
ســهم عاشـــــقی( شاعر :محسن بقایی )
پنجــاه و سه ترانه
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
یک روز بعد از ظهر
نیلوفرانه
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

به چشم ها بگو
هیچ شبی
ادعای ما
شعروتصویر - باید بروم
گواه قلب من
شیدایی
باید بروم
چشم های تو
ای عشق
طعم خوش زیستن

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس