آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


عاشقانه

سرخی گونه های تو
مروارید های چشمت
سینه ریز زیبایی ست
برگردن ِعاشقانه هایت

نیلوفرثانی

 
این آغاز تنهایی بود


http://s9.picofile.com/file/8272023350/%D8%AA%D9%88_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86_%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C.jpg

 
شعروتصویر _عشق تمدیدت میکند

نیلوفرثانی
مجموعه شعر "من بی واسطه دوستت دارم"

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

http://s9.picofile.com/file/8271797142/%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.jpg

 
سرنگون بادا

تبرهایتان
تیزتر باد
این شما
این درخت ِامید وار ِعشق
دراین تنگنای ِسرد ِحقیقت ها
هرچه رویا
سرنگون بادا...


نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
امید

در رویای یک بودن
میسوزم
تو بر شاخه های بلند نور
نشسته ای
من در اعماق تاریکی خاک
درمجاورت خیسی نمدار
مسدود ِهزار روزن
امید به یک انفجار
بسته ام

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
حرفی نمانده

این جفا
 به روح آدمی
این سکونت ِدرد
در دهلیزهای جبر ِجاری
این زبان بریدگی
در اعماق ِخلوص ِبیان
این سهم شاعری
در پناه کلمات
آری
بشارت تان باد
تا خود ویرانی اش
یک دوم قدم بیشتر نمانده
یک پلک تا پایان ِجهان
جز سکوت
حرفی نمانده


نیلوفرثانی
29مهر95

 
بی امید

سر به سینه ی اندوه
سر به ساحل طوفان زده ی غمبار
سر به آستانِ شبیخون ِجان دادن
پشت پرتگاه ِاحساس
سر به سوختن دادن
بی امید در وهمی تاریک
خفته در آغوش تنهایی
بی نام ونشان ماندن
به انزوای ابدی
تن دادن
لبریز خاموشی ها
بی صدا جان دادن

نیلوفرثانی
29مهر95

 
آئینه ی روی تو

تو در تاریکی بودی
ودر محاصره ی هراس شب
دست های من تورا
به سخاوت نور
پیوندداد
و خطوط روشن تورا
در شب منتشرکرد
روز از جوار چشم های تو
با مرز رویاهای من
اغاز شد
وخورشید آئینه ی روی تو را
هویدا کرد


نیلوفرثانی

 
دردهایمان

 

http://s8.picofile.com/file/8271515142/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
سینه ی سبز

هرچقدر پاییز اما
بهار همین نزدیکی ست
میان ِسینه ات
سبز میتپد ..


نیلوفرثانی

 
شعر و تصویر - بامهر آمدی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


http://s9.picofile.com/file/8271013168/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C.jpg

 
شیرین

میخندی و ُ
شهد میپاشی
بردلم
آه که من
باتو "شیرین " میشوم...


نیلوفرثانی
مهر95

 
پلک میبندم

پلک میبندم
تمام رویا
تویی
وشب مسیر مستقیمی میشود
برای بوسیدن لب هایت ..


نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
در فقدان تو

در فقدان ِتو
چنان پوسیده ام
که گویی مرده ای
در گور خویش


نیلوفرثانی
مهر95

 
پرده های نادر غنایی

تو
موسیقی ِشگرف ِعظیمی
ورطه ی خطرناک ِبلعیدن ِ"من"
و هستی ِدوباره ی ِرخ دادن
در پرده های نادر ِغنایی
دوباره از نو
به ریتمی دیگر
زاده شدن ..


نیلوفرثانی
22 مهر 95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


عاشقانه(۱٠٠٢)
دست نوشته های من(٩٩٢)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
شعرهای من(٦٠٦)
واگویه های دل(٤٠۸)
شعر(٢٦۱)
عارفانه(٢٢٠)
انتظار(۱٢٥)
درسهای زندگی(۱٢٤)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
شاعران(۱٠٧)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
عشق(٩۸)
تایپوگرافی(۸٦)
فکرکن(٧٤)
سخنان بزرگان(٧٤)
مسیحا برزگر(٧٢)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧٢)
عاشقانه 2(٦٧)
حرفها(٦۳)
مناسبتها(٦٠)
کوتاه نوشت 17(٥٩)
باران(٥۸)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٢)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
دلتنگی(٥۱)
نیایش(٥۱)
شعر و تصویر(٥٠)
کوتاه نوشت بهار95(٥٠)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٤٩)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
چشم های تو(٤٩)
کوتاه نوشت18(٤۸)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من4(٤٥)
کوتاه نوشت6(٤٥)
کوتاه نوشت4(٤٤)
تو(٤٤)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
شعرهای من 3(۳٩)
درسهای معنوی(۳۸)
عاشقانه 8(۳٦)
بهار(۳٥)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت پاییز95(۳٠)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۳٠)
یغماگلرویی(۳٠)
بوسه(٢٩)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 15(٢٤)
عشق 5(٢۳)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه9(٢٢)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
ماه(٢٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شعرهای من4(٢۱)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
نبودنت(٢٠)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
آیات دلنشین(۱۸)
بزرگان دین(۱۸)
پرنده(۱۸)
تو نیستی(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
عشق 6(۱٧)
انتظار4(۱٧)
عاشقانه 95(۱٧)
عاشقانه 17(۱٧)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
ترانه(۱٦)
پاییز(۱٥)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
عشق4(۱٥)
دستهای تو(۱٤)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه 12(۱٢)
چشمهای تو(۱٢)
گیسوی یار(۱٢)
هذیانه(۱٢)
حمید مصدق(۱٢)
دیدار(۱٢)
تنهایی(۱٢)
شعرهای بلند من(۱٢)
دلتنگی 4(۱٢)
خورشید تابان(۱٢)
دوبیتی(۱۱)
بیا(۱٠)
نکته امروز(۱٠)
بی تو(۱٠)
پنجره(۱٠)
عاشقانه 5(۱٠)
شعرهای بلند من 2(٩)
لبخند(٩)
اندرز(٩)
آغوش(٩)
تو رفته ای(٩)
نظرآهاری(٩)
عشق 2(٩)
عاشقانه15(٩)
قیصر امین پور(٩)
نهج البلاغه(٩)
دوست داشتن(٩)
فاصله(۸)
مستی(۸)
عکس و نوشته(۸)
انتظار2(۸)
تنهایی 2(۸)
دلتنگی3(۸)
انتظار3(۸)
عاشقانه95(۸)
دلتنگی 3(٧)
عطرتو(٧)
دلتنگی 2(٧)
نام تو(٧)
جنون(٧)
درخت(٧)
موفقیت(٧)
زندگی(٧)
نامه ها(٧)
آموزه های دینی(٧)
شعر 2(٧)
غمگینانه(٦)
گیتی خوشدل(٦)
زن(٦)
دل(٦)
خاطرات(٦)
دریا(٦)
حادثه(٦)
پروانه(٦)
رویا(٦)
شب(٦)
باد(٦)
عاشقانه 14(٦)
جدایی 2(٦)
دست های تو(٦)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٦)
ناامید و خسته(٥)
دست نوشته های من8(٥)
شانه های تو(٥)
عشق3(٥)
دلتنگی2(٥)
دوری(٥)
سوختن(٥)
درد(٥)
اعتراض(٥)
امید(٥)
اندوه(٥)
دوستت دارم(٥)
آتش دل(٥)
درسهای عاشورا(٤)
بوی تو(٤)
چشم تو(٤)
درد واره(٤)
رنچ(٤)
قطعه(٤)
فریدون مشیری(٤)
خیال تو(٤)
اردیبهشت(٤)
سفر(٤)
خواب(٤)
مهر(٤)
چشم(٤)
یار(٤)
ابر(٤)
دوبیتی من(٤)
نگاه تو(٤)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
دلتنگی 5(۳)
بذر تو(۳)
تماشای تو(۳)
هیچ(۳)
لیلی و مجنون(۳)
فراموشی(۳)
متفرقه(۳)
بهشت(۳)
اتفاق(۳)
مصطفی مستور(۳)
پارادوکس(۳)
انسان(۳)
پرواز(۳)
قفس(۳)
حقیقت(۳)
معجـزه(۳)
شاعر(۳)
جدایی(۳)
مرگ(۳)
دار(۳)
احمدشاملو(۳)
سید علی صالحی(۳)
آمدنت(۳)
رقص عشق(۳)
دکتر افشین یداللهی(۳)
آئینه(٢)
رضا کاظمی(٢)
جملات کوتاه(٢)
شعرهایم(٢)
شاعری(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
عاشقانه 3(٢)
ایرج جنتی عطایی(٢)
طنین(٢)
فلسفه عشق(٢)
دستان تو(٢)
پیچک(٢)
سهیل محمودی(٢)
نیلوفر آبی(٢)
اشتیاق(٢)
تندر(٢)
بیداری(٢)
سکوت(٢)
غزل(٢)
حسرت(٢)
ستاره(٢)
من(٢)
آزادی(٢)
زلزله(٢)
فروغ فرخزاد(٢)
مناجات(٢)
یلدا(٢)
داستانک(٢)
گنجشک(٢)
عاشق(٢)
نیلوفر(٢)
کاش(٢)
نگاه(٢)
اعتماد(٢)
قطار(٢)
قاصدک(٢)
تبعید(٢)
شوق(٢)
نوشته های من(٢)
حسین منزوی(٢)
مفهومی(٢)
رفتن(٢)
افسانه(٢)
جنگ(٢)
بی وفایی(٢)
رهایی(٢)
فراق(٢)
شمس(٢)
اخوان ثالث(٢)
هوشنگ ابتهاج(٢)
سال نو(٢)
انتظار 2(٢)
شعر بلند(٢)
تکثیر تو(٢)
کمانه تیر(٢)
معطل یک بوسه(٢)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
تک نوشت(٢)
آیین شاعر(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
عاشقانه10(٢)
مرز ما(٢)
شب زمستانی(٢)
وعده بهشت(٢)
باران بوسه(٢)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
تنهایی3(٢)
عاشقانه18(٢)
گم شدگی(٢)
خلوتانه(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
کتاب شعر کوتاه(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
پچ پچ عاشقی(۱)
چشم های بی روشنی(۱)
دلهره شهر(۱)
سر عشاق(۱)
بند عشق(۱)
پرتگاه جنون(۱)
شعر مشقی(۱)
ارتفاع نبودنت(۱)
قسمت ما(۱)
پیوند شعر(۱)
مشق هر شب(۱)
دوری دست ها(۱)
دورتر بایست(۱)
مرزی نیست(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
قصه امروز ما(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من 3(۱)
حق کلمات(۱)
رسم عشاق(۱)
درنای دل(۱)
بی هیچ ردی(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
طبل تو خالی(۱)
همچو گوهری(۱)
ظرف شعر(۱)
ازمن دور شو(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
غیاب عشق(۱)
لمس باران(۱)
مردودی عشق(۱)
عشق7(۱)
نیلوفر ثانی 5(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
انعکاس تو(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
عشق4(۱)
شعرهای من 4(۱)
لبخند زن(۱)
نجات من(۱)
شاعر پرنده(۱)
سنگ انداختن(۱)
موریانه تنهایی(۱)
باران نگاه(۱)
گره دستانمان(۱)
سهم دستانت(۱)
نت گمشده(۱)
قلب شعر(۱)
ردپای تو(۱)
رفت و آمدها(۱)
سوی تو(۱)
سایه تو(۱)
شعر و شیدایی(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
جزر محبت(۱)
کشت های من(۱)
شلیک عشق(۱)
چهل تکه(۱)
بدنبال(۱)
شعرهای من3(۱)
مرو(۱)
عاشقانه 16(۱)
بساط عاشقی(۱)
افسانه امیری(۱)
حس قشنگ(۱)
سید علی امیر افضلی(۱)
یاد(۱)
طوفان(۱)
دماوند(۱)
عابر(۱)
بهانه(۱)
بغض(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
خزان(۱)
آه(۱)
دیوار(۱)
تعبیر خواب(۱)
هفت سین(۱)
بهشت تو(۱)
کافه(۱)
بودن(۱)
بادبادک(۱)
شبیخون(۱)
قسم به عشق(۱)
بازگشت(۱)
اسارت(۱)
نگاه تو(۱)
تاریکی(۱)
طبیب(۱)
هجرت(۱)
هشدار(۱)
عبدالجبار کاکایی(۱)
دعوت(۱)
آغاز(۱)
تقویم(۱)
باران عشق(۱)
صبح(۱)
وسوسه(۱)
مولانا(۱)
سیمرغ(۱)
مادر(۱)
فرشته(۱)
دیوانه(۱)
طالع(۱)
مقدس(۱)
تقدیر(۱)
رنگ عشق(۱)
افسوس(۱)
سقوط(۱)
برف(۱)
ایمان(۱)
فریاد(۱)
وبلاگ(۱)
فانوس(۱)
سرآغاز(۱)
اسیر(۱)
تصنیف(۱)
برکه(۱)
ققنوس(۱)
پیشکش(۱)
شکسته(۱)
نویسندگان(۱)
آشنایی(۱)
قلب تو(۱)
همایون شجریان(۱)
پریدن(۱)
تشنگی(۱)
سهم من(۱)
وطن من(۱)
داستان کوتاه(۱)
عصر ما(۱)
عبور(۱)
شهاب مقربین(۱)
نوبت عاشقی(۱)
خوشنویسی(۱)
مبادا(۱)
بودنت(۱)
طغیان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
دلداده(۱)
هم رزم(۱)
کجاست(۱)
هما روستا(۱)
مهدی اخوان ثالث(۱)
تاراج(۱)
خلسه(۱)
شمس لنگرودی(۱)
شعر کوتاه(۱)
نیما یوشیج(۱)
میدانم(۱)
سوزنبان(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
اردلان سرافراز(۱)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
برزگر(۱)
مجسمه سنگی(۱)
نیمکت پارک(۱)
نقطه عطف(۱)
شعر 3(۱)
دست نوشته های ن(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
قرعه(۱)
روییدن(۱)
وقت اضافه(۱)
نگاهم کن(۱)
دل عاشق(۱)
تیک تاک(۱)
وحشی بافقی(۱)
چه خبر(۱)
سخنان کوتاه(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
تقدیمی(۱)
امیرحسین سام(۱)
هادی رنجی(۱)
خرمن(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
پروانگی(۱)
تک بیتی(۱)
بیراهه(۱)

 

 

 

آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧