آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


عهد عتیق

من از عهد عتیق
پیش از روز اول
چشم های تورا دیدم
وتنفس حیات
در خاکم دمیدن گرفت
مرا شبیه تو سرشتند
تورا
شبیه عشق
وجهان دلباخته ی ِانسان شد


نیلوفرثانی
95

 
بگذار

بگذار در شعر و کلام بجویمت
بگذار تا مرهم زخم،
ببوسمت
بگذار طنین ِبودن باشی
بگذار آغشته ی یاس،
ببویمت


نیلوفرثانی
بهار95

 
درمان

تا چشم کویر به آسمان ست
شعرو کلام
هوای باران دارد
دور نمیروم از جانب تو
این بال شکسته
یک درمان دارد

نیلوفرثانی
بهار95

 
تکریم عشق

ماه پر میشد از آواز فاخته های دور
آسمان اوج میگرفت از شب
و تبسم ِجریان دار ِنسیم
سرمیکرد در هزارتوی جنگل
واین آغاز ِتکریم ِعشق
در برابر ِجذبه ی چشم های تو بود
در برابر ِنیایش عطر
تا نفوذ ِلمس دست های تو بود


نیلوفرثانی
مرداد95

 
شعر و تصویر (آخرین انار دنیا)

 

 

http://s2.picofile.com/file/8261461400/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 
چند کوتاه نوشت ..

طراوت بارانت
بی امان
ریشه هایم
همه دریا شده اند ..

*
بازی را باختم
بیگانه ای آمد
شلیک کرد
و رفت
من بازی را به
انقلاب ِچشم هایش
باختم

*
مرا درزمین خویش
 بکار ،ببار، دروکن
مرا در ِتنور عشق
نان کن

*

تنها وتهی بودم
گمان کردم تورا گم کرده ام
ایستادم
عطرتو از چهارجهت وزیدن گرفت
وحروف ِنام تو
نشان ِراه شد ...

*

صاعقه میزند
یادت
خون ِباران
میجهد از رگ هایم


نیلوفرثانی
تابستان95


 
شروع کن

مرا به دیدار خود شروع کن
تمام شده ام در غربت فاصله ها
یک نفس بچینم از عبور نسیم
تا نبستند در و پنجره ها

نیلوفرثانی

 
شعر وتصویر

 

 
سراغی از دریا

من ازمسیر سبز یک بذر
خوشامد گوی ِزایش ِعشقم
در خاک
درافسانه ی رُستن ِگِل ِآدمی
در بی زمانی
فراسوی ِرخدادها
وتو بارانی
بر دل ِتشنه ی دانه های مانده درخاک
عطر رویش داری
و سراغی از دریا
وقت دل سپردن ست حالا
میان ِبذر و خاک و عشق و باران


نیلوفرثانی
تیر95

 
رنجور واژه

من درنبود ِعشق
رنجور ِهر حرف و واژه ام
که اثر میکند به رگ های شعر
و انتحارش 
سخت نیست 
تو که نباشی
هر شب از حروف ِمعلق ِمانده در حنجره ام
سرب میریزد 
و سینه ام 
مذاب ِآتش ِبی شعله ای ست
که در سوگ پراونه اش
میگرید 


نیلوفرثانی
تیر95

 
شعر وتصویر(هم بی چون وچرای من)

http://s6.picofile.com/file/8255889668/%D9%87%D9%85_%D8%A8%DB%8C_%DA%86%D9%88%D9%86_%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86.jpg

چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
شعر و تصویر (یک پنجره میخواهم )

 

http://s6.picofile.com/file/8255889984/%DB%8C%DA%AF_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85.jpg

چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
وقت

از هوایت میبارد بهار
من که ترجمه ی خط به خط ِدست های توام
وقت ِلمس شکوفایی مهر
وقت ِطراوت ِباران
وقت ِآمین ِاشک
وقت ِاشتیاق ِجان
من رخداد ِچشم های توام
وقت دیدن ِدریا
وقت ِحلول عشق
وقت جنون بی پروا
من همان حروف ِنام توام
همان عین و شین و قاف

نیلوفرثانی
خرداد95

چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
حقیقت

ماه چهره برمیدارد
زمین در خویش فرو میرود
و سیاهی ها
سر برمیکشند به تمام ِروزن ها
هجوم یکباره ی حقیقت ست
بر پیکر زمان
و شب آغاز ِدانستن شد
در سکوت ِ آسمان
و بیداری
مرهم ِدگرگونی ِجان ...

نیلوفرثانی
اردیبهشت 95

چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
شعروتصویر

http://s6.picofile.com/file/8255889900/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF.jpg

چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


عاشقانه(۱٠٠٢)
دست نوشته های من(٩٩٢)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
شعرهای من(٦٠٦)
واگویه های دل(٤٠۸)
شعر(٢٦۱)
عارفانه(٢٢٠)
انتظار(۱٢٥)
درسهای زندگی(۱٢٤)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
شاعران(۱٠٧)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
عشق(٩٦)
تایپوگرافی(۸٦)
فکرکن(٧٤)
سخنان بزرگان(٧٤)
مسیحا برزگر(٧٢)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧٢)
عاشقانه 2(٦٧)
حرفها(٦۳)
مناسبتها(٦٠)
کوتاه نوشت 17(٥٩)
باران(٥٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
نیایش(٥۱)
دلتنگی(٥٠)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت18(٤۸)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من4(٤٥)
کوتاه نوشت6(٤٥)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
چشم های تو(٤٠)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
شعرهای من 3(۳٩)
درسهای معنوی(۳۸)
تو(۳٧)
شعر و تصویر(۳٧)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۳٧)
عاشقانه 8(۳٦)
بهار(۳٥)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
یغماگلرویی(۳٠)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٢٩)
کوتاه نوشت بهار95(٢٧)
بوسه(٢٧)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه 13(٢۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
عاشقانه9(٢٢)
عشق 5(٢٢)
شعرهای من4(٢۱)
شعرکوتاه(٢۱)
ماه(٢۱)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
بزرگان دین(۱۸)
نبودنت(۱۸)
آیات دلنشین(۱۸)
پرنده(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
عشق 6(۱٧)
انتظار4(۱٧)
دست نوشته های من7(۱٦)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
عاشقانه 17(۱٦)
ترانه(۱٦)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
عشق4(۱٥)
تو نیستی(۱٤)
دستهای تو(۱٤)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه4(۱۳)
حمید مصدق(۱٢)
هذیانه(۱٢)
دیدار(۱٢)
دلتنگی 4(۱٢)
عاشقانه 12(۱٢)
خورشید تابان(۱۱)
شعرهای بلند من(۱۱)
دوبیتی(۱۱)
گیسوی یار(۱۱)
نکته امروز(۱٠)
چشمهای تو(۱٠)
عاشقانه 5(۱٠)
بی تو(۱٠)
تنهایی(٩)
پنجره(٩)
لبخند(٩)
اندرز(٩)
آغوش(٩)
عاشقانه15(٩)
تو رفته ای(٩)
نظرآهاری(٩)
نهج البلاغه(٩)
بیا(٩)
قیصر امین پور(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
عکس و نوشته(۸)
انتظار2(۸)
دلتنگی3(۸)
انتظار3(۸)
عاشقانه95(۸)
دوست داشتن(۸)
عشق 2(۸)
فاصله(۸)
مستی(۸)
پاییز(٧)
جنون(٧)
درخت(٧)
موفقیت(٧)
زندگی(٧)
شعر 2(٧)
آموزه های دینی(٧)
نامه ها(٧)
دلتنگی 3(٧)
تنهایی 2(٧)
عطرتو(٧)
دلتنگی 2(٧)
جدایی 2(٦)
گیتی خوشدل(٦)
غمگینانه(٦)
عاشقانه 14(٦)
زن(٦)
دل(٦)
حادثه(٦)
پروانه(٦)
باد(٦)
نام تو(٥)
سوختن(٥)
دریا(٥)
اعتراض(٥)
خاطرات(٥)
آتش دل(٥)
دوستت دارم(٥)
شانه های تو(٥)
دست نوشته های من8(٥)
دست های تو(٥)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
عاشقانه 95(٥)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
نگاه تو(٤)
دلتنگی2(٤)
دوبیتی من(٤)
قطعه(٤)
فریدون مشیری(٤)
بوی تو(٤)
چشم تو(٤)
درد واره(٤)
رنچ(٤)
خیال تو(٤)
درسهای عاشورا(٤)
خواب(٤)
سفر(٤)
امید(٤)
چشم(٤)
درد(٤)
اردیبهشت(٤)
شب(٤)
دوری(٤)
یار(٤)
هیچ(۳)
ابر(۳)
معجـزه(۳)
فراموشی(۳)
متفرقه(۳)
بهشت(۳)
مصطفی مستور(۳)
پارادوکس(۳)
قفس(۳)
حقیقت(۳)
شاعر(۳)
جدایی(۳)
دکتر افشین یداللهی(۳)
آمدنت(۳)
رقص عشق(۳)
سید علی صالحی(۳)
احمدشاملو(۳)
عشق3(۳)
تماشای تو(۳)
بذر تو(۳)
ناامید و خسته(۳)
دلتنگی 5(۳)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
تنهایی3(٢)
عاشقانه18(٢)
گم شدگی(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
تک نوشت(٢)
آیین شاعر(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
عاشقانه10(٢)
وعده بهشت(٢)
باران بوسه(٢)
شب زمستانی(٢)
مرز ما(٢)
معطل یک بوسه(٢)
شعرهای من5(٢)
شعر بلند(٢)
انتظار 2(٢)
تکثیر تو(٢)
سهیل محمودی(٢)
اشتیاق(٢)
دار(٢)
نیلوفر آبی(٢)
تندر(٢)
بیداری(٢)
ایرج جنتی عطایی(٢)
دستان تو(٢)
فلسفه عشق(٢)
طنین(٢)
عاشقانه 3(٢)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
شعرهایم(٢)
آئینه(٢)
رضا کاظمی(٢)
جملات کوتاه(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
آزادی(٢)
زلزله(٢)
فروغ فرخزاد(٢)
اندوه(٢)
من(٢)
حسرت(٢)
ستاره(٢)
مرگ(٢)
سکوت(٢)
غزل(٢)
گنجشک(٢)
نگاه(٢)
انسان(٢)
پرواز(٢)
عاشق(٢)
نیلوفر(٢)
کاش(٢)
مناجات(٢)
داستانک(٢)
یلدا(٢)
مهر(٢)
اعتماد(٢)
تبعید(٢)
قطار(٢)
حسین منزوی(٢)
مفهومی(٢)
شوق(٢)
نوشته های من(٢)
جنگ(٢)
بی وفایی(٢)
رهایی(٢)
فراق(٢)
شمس(٢)
هوشنگ ابتهاج(٢)
اخوان ثالث(٢)
لیلی و مجنون(٢)
سال نو(٢)
اتفاق(۱)
یاد(۱)
طوفان(۱)
دماوند(۱)
بهانه(۱)
عابر(۱)
بغض(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
آه(۱)
دیوار(۱)
خزان(۱)
هفت سین(۱)
رفتن(۱)
قسم به عشق(۱)
شبیخون(۱)
نگاه تو(۱)
طبیب(۱)
بودن(۱)
بادبادک(۱)
بهشت تو(۱)
کافه(۱)
تشنگی(۱)
سهم من(۱)
وطن من(۱)
آغاز(۱)
تقویم(۱)
دعوت(۱)
هشدار(۱)
عبدالجبار کاکایی(۱)
بازگشت(۱)
اسارت(۱)
قاصدک(۱)
هجرت(۱)
باران عشق(۱)
وسوسه(۱)
دیوانه(۱)
طالع(۱)
افسانه(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
رنگ عشق(۱)
مقدس(۱)
افسوس(۱)
مولانا(۱)
سیمرغ(۱)
مادر(۱)
فرشته(۱)
وبلاگ(۱)
سقوط(۱)
برف(۱)
ایمان(۱)
فریاد(۱)
امیرحسین سام(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
هادی رنجی(۱)
تقدیمی(۱)
خرمن(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
پروانگی(۱)
قرعه(۱)
روییدن(۱)
چه خبر(۱)
سخنان کوتاه(۱)
تیک تاک(۱)
وحشی بافقی(۱)
تک بیتی(۱)
بیراهه(۱)
شاعری(۱)
شعر 3(۱)
دست نوشته های ن(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
نقطه عطف(۱)
میدانم(۱)
سوزنبان(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
اردلان سرافراز(۱)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
برزگر(۱)
مجسمه سنگی(۱)
نیمکت پارک(۱)
عاشقانه 16(۱)
بساط عاشقی(۱)
افسانه امیری(۱)
حس قشنگ(۱)
سید علی امیر افضلی(۱)
هم رزم(۱)
کجاست(۱)
طغیان(۱)
وقت اضافه(۱)
نگاهم کن(۱)
دل عاشق(۱)
مبادا(۱)
هما روستا(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
دلداده(۱)
بودنت(۱)
مهدی اخوان ثالث(۱)
شعر کوتاه(۱)
نیما یوشیج(۱)
تاراج(۱)
خلسه(۱)
شمس لنگرودی(۱)
خوشنویسی(۱)
پیچک(۱)
نوبت عاشقی(۱)
فانوس(۱)
سرآغاز(۱)
اسیر(۱)
تصنیف(۱)
برکه(۱)
ققنوس(۱)
پیشکش(۱)
شکسته(۱)
نویسندگان(۱)
آشنایی(۱)
قلب تو(۱)
عصر ما(۱)
همایون شجریان(۱)
پریدن(۱)
عبور(۱)
شهاب مقربین(۱)
داستان کوتاه(۱)
سایه تو(۱)
شعر و شیدایی(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
شعرهای من3(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
جزر محبت(۱)
کشت های من(۱)
شلیک عشق(۱)
چهل تکه(۱)
بدنبال(۱)
مرو(۱)
انعکاس تو(۱)
گره دستانمان(۱)
سهم دستانت(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
عشق4(۱)
شعرهای من 4(۱)
لبخند زن(۱)
نجات من(۱)
شاعر پرنده(۱)
سنگ انداختن(۱)
نت گمشده(۱)
قلب شعر(۱)
ردپای تو(۱)
رفت و آمدها(۱)
سوی تو(۱)
کمانه تیر(۱)
موریانه تنهایی(۱)
باران نگاه(۱)
حق کلمات(۱)
رسم عشاق(۱)
درنای دل(۱)
بی هیچ ردی(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
طبل تو خالی(۱)
همچو گوهری(۱)
ظرف شعر(۱)
ازمن دور شو(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
پچ پچ عاشقی(۱)
چشم های بی روشنی(۱)
دلهره شهر(۱)
سر عشاق(۱)
بند عشق(۱)
پرتگاه جنون(۱)
شعر مشقی(۱)
ارتفاع نبودنت(۱)
قسمت ما(۱)
پیوند شعر(۱)
مشق هر شب(۱)
دوری دست ها(۱)
دورتر بایست(۱)
مرزی نیست(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
قصه امروز ما(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من 3(۱)
نیلوفر ثانی 5(۱)
غیاب عشق(۱)
لمس باران(۱)
مردودی عشق(۱)
عشق7(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
خلوتانه(۱)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
کتاب شعر کوتاه(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
عاشقی رسم خوشایند نفهمیدن ماست (مصطفی معتمد)
رهـــا
ســهم عاشـــــقی( شاعر :محسن بقایی )
پنجــاه و سه ترانه
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
یک روز بعد از ظهر
نیلوفرانه
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧