آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


آه از چشم های تو

آه از چشــم تو
بر جان و دلـم
چون تــبرست .


نیلوفر ثانی

 
قفل به دهان

بی خبر رفته ای وُ قفـل به دهـانم زده اند
مثل دکّانی که برآن برگه ی ترحیم زده اند


نیلوفر ثانی

برای مرتضی پاشایی که رفتنش درد داشت .. 
هوای پریدن

تا تـو باشـی
شـعر ِمن
هوای ِپریـدن دارد

نیـلوفر ثــانی
 
ماهی هزارپولک

به پهنای آبی عشق
ماهی هزار پولک دریای توام


نیلوفر ثانی


 
آسمان دلم

آسـمان دلم تاریک ست
ابر
پشت ابر
پشت ابر

نمیبـارد ...نیلوفر ثانی

 
باران

شرافت آسـمان
بوسه هایش بر خاک
چونین افتـاده میرود
سوی معشـوق ِخود
بـاران..


نیلوفر ثانی 
شمع و طناب

به دیدنم که آمـدی
برای این افتاده در چاه تنـهایی
کمی طناب بیـار
و یک شمع
که ازدحام این جـهان تاریک
درتصرّف روشـنی باشد


نیلوفر ثانی


 
گریه امانم را برید

من سرشار از تو
وَ تو
سرشار از باران وُ آسمان
وگریه اَمانم را بُرید ...


نیلوفر ثانی

 
هوای جهان

یک جهـان دویده ام
تمام پنجره ها
رو به دلتنــگی باز می شد
و تمام در ها
رو به رفتن ها
پیشــانی عشق را بوسیدم
و درمرارت غریب خود
باریدم
هوای تمام جهان
بارانی بود ...


نیـلوفر ثــانی

 
پاییز پشت پاییز

تب ِبرگ ریز
بر نبض شعر من افتـاده
درنبودت بازهم پاییز
پشت پاییز آمده

نیلوفر ثانی


 
جستجوی سرزمین تو

نبود تو سرآغاز فصل درد ست
 بارانی جز اشک نمی بارد
برگی جز خاطره نمی ریزد
ومن باز لابه لای هیاهوی باد
کولی وار
سرزمین تورا جستجو میکنم


نیلوفر ثانی

 
 

چشم براه یک حادثه ام
 کسی بیایید
نرود
بماند
 که تو باشی

نیلوفر ثانی


 
مامن شعر


من از وفور تو
لبریز عاشقانه ام
مامن مستانه ی شعر
با تو به مهر
ریسته ام

نیلوفر ثانی

 
فرهاد پیشگی

کمر بسته ای به یک
اتفاق شیرین
فرهاد پیشگی را
اول بیـاموز
ای دل .


نیلوفر ثانی


 
شوق جنون

تو آن شـوق ِجنـونی
از منـظره ات
باید برخاست
از پنجره ات
باید پریـد...


نیلوفر ثانی -----

عاشقانه(۱٠٠٢)
دست نوشته های من(٩٩٢)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
شعرهای من(٦٠٦)
واگویه های دل(٤٠۸)
شعر(٢٥٦)
عارفانه(٢٢٠)
انتظار(۱٢٥)
درسهای زندگی(۱٢٤)
شعرهای من 2(۱۱۳)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
شاعران(۱٠٧)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
عشق(٩٦)
سخنان بزرگان(٧٤)
فکرکن(٧٤)
مسیحا برزگر(٧٢)
عاشقانه 2(٦٧)
حرفها(٦۳)
مناسبتها(٥٩)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
نیایش(٥۱)
دلتنگی(٥٠)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من4(٤٥)
شعرهای نیلوفر ثانی10(٤٥)
کوتاه نوشت 16(٤٥)
کوتاه نوشت6(٤٥)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
تایپوگرافی(٤۱)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
شعرهای من 3(۳٩)
درسهای معنوی(۳۸)
باران(۳٦)
عاشقانه 8(۳٥)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
یغماگلرویی(۳٠)
شعر و تصویر(٢٩)
تو(٢٩)
چشم های تو(٢۸)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه3(٢۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
عاشقانه9(٢٢)
شعرهای من4(٢۱)
عاشقانه 13(٢۱)
شعرکوتاه(٢۱)
بهار(٢۱)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
عاشقانه 15(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
کوتاه نوشت 12(۱۸)
عشق 5(۱۸)
بوسه(۱۸)
آیات دلنشین(۱۸)
بزرگان دین(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
ترانه(۱٦)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
انتظار4(۱٥)
ماه(۱٤)
نبودنت(۱٤)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه4(۱۳)
پرنده(۱۳)
پاییز 2(۱۳)
عشق4(۱۳)
حمید مصدق(۱٢)
عاشقانه 12(۱٢)
دستهای تو(۱٢)
هذیانه(۱٢)
دوبیتی(۱۱)
دیدار(۱۱)
دلتنگی 4(۱۱)
نکته امروز(۱٠)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه15(٩)
خورشید تابان(٩)
تو رفته ای(٩)
نهج البلاغه(٩)
قیصر امین پور(٩)
نظرآهاری(٩)
اندرز(٩)
تنهایی(٩)
شعرهای بلند من(٩)
دلتنگی3(۸)
انتظار3(۸)
عکس و نوشته(۸)
شعرهای بلند من 2(۸)
آغوش(۸)
بیا(۸)
گیسوی یار(۸)
تو نیستی(٧)
آموزه های دینی(٧)
دلتنگی 2(٧)
نامه ها(٧)
مستی(٧)
فاصله(٧)
موفقیت(٧)
عشق 6(٧)
انتظار2(٧)
دلتنگی 3(٧)
تنهایی 2(٦)
جدایی 2(٦)
پنجره(٦)
دل(٦)
بی تو(٦)
لبخند(٦)
پروانه(٦)
درخت(٦)
گیتی خوشدل(٦)
عاشقانه 14(٦)
عشق 2(٦)
غمگینانه(٦)
چشمهای تو(٥)
آتش دل(٥)
دوستت دارم(٥)
حادثه(٥)
زن(٥)
اعتراض(٥)
سوختن(٥)
دست نوشته های من8(٥)
دلتنگی2(٤)
درد(٤)
جنون(٤)
دریا(٤)
درسهای عاشورا(٤)
خیال تو(٤)
قطعه(٤)
فریدون مشیری(٤)
شانه های تو(٤)
چشم تو(٤)
شعر 2(٤)
رقص عشق(۳)
دکتر افشین یداللهی(۳)
رنچ(۳)
بوی تو(۳)
سید علی صالحی(۳)
احمدشاملو(۳)
چشم(۳)
خواب(۳)
پارادوکس(۳)
معجـزه(۳)
شاعر(۳)
جدایی(۳)
خاطرات(۳)
امید(۳)
مصطفی مستور(۳)
نام تو(۳)
اردیبهشت(۳)
یار(۳)
هیچ(۳)
پاییز(۳)
دوری(۳)
باد(۳)
ناامید و خسته(۳)
نگاه تو(۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
عاشقانه10(٢)
آیین شاعر(٢)
معطل یک بوسه(٢)
دست های تو(٢)
دلتنگی 5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
باران بوسه(٢)
تکثیر تو(٢)
عطرتو(٢)
شعرهای من5(٢)
دوبیتی من(٢)
رهایی(٢)
فراق(٢)
داستانک(٢)
شب(٢)
فراموشی(٢)
اخوان ثالث(٢)
هوشنگ ابتهاج(٢)
حسین منزوی(٢)
تندر(٢)
قطار(٢)
شوق(٢)
نوشته های من(٢)
من(٢)
زندگی(٢)
حسرت(٢)
مرگ(٢)
سکوت(٢)
غزل(٢)
فروغ فرخزاد(٢)
آزادی(٢)
نگاه(٢)
متفرقه(٢)
بهشت(٢)
پرواز(٢)
عاشق(٢)
نیلوفر(٢)
کاش(٢)
گنجشک(٢)
قفس(٢)
مناجات(٢)
مفهومی(٢)
سهیل محمودی(٢)
اشتیاق(٢)
دوست داشتن(٢)
ایرج جنتی عطایی(٢)
دستان تو(٢)
فلسفه عشق(٢)
طنین(٢)
آئینه(٢)
رضا کاظمی(٢)
عاشقانه 3(٢)
آمدنت(٢)
انتظار 2(٢)
تماشای تو(٢)
جملات کوتاه(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
شعرهایم(٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
درد واره(٢)
نقطه عطف(۱)
شاعری(۱)
شعر 3(۱)
دست نوشته های ن(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
امیرحسین سام(۱)
تیک تاک(۱)
بیراهه(۱)
تک بیتی(۱)
تقدیمی(۱)
خرمن(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
پروانگی(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
هادی رنجی(۱)
مرو(۱)
بساط عاشقی(۱)
افسانه امیری(۱)
حس قشنگ(۱)
سید علی امیر افضلی(۱)
میدانم(۱)
سوزنبان(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
اردلان سرافراز(۱)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
برزگر(۱)
مجسمه سنگی(۱)
نیمکت پارک(۱)
قرعه(۱)
روییدن(۱)
وقت اضافه(۱)
نگاهم کن(۱)
دل عاشق(۱)
وحشی بافقی(۱)
چه خبر(۱)
سخنان کوتاه(۱)
هم رزم(۱)
طغیان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
دلداده(۱)
مبادا(۱)
خوشنویسی(۱)
پیچک(۱)
نوبت عاشقی(۱)
نیما یوشیج(۱)
شعر کوتاه(۱)
مهدی اخوان ثالث(۱)
تاراج(۱)
خلسه(۱)
شمس لنگرودی(۱)
عبور(۱)
داستان کوتاه(۱)
بهشت تو(۱)
پریدن(۱)
شهاب مقربین(۱)
عصر ما(۱)
تقدیر(۱)
رنگ عشق(۱)
مولانا(۱)
حقیقت(۱)
سیمرغ(۱)
فرشته(۱)
رفتن(۱)
طالع(۱)
افسانه(۱)
تعبیر خواب(۱)
مقدس(۱)
یلدا(۱)
افسوس(۱)
برف(۱)
زلزله(۱)
ایمان(۱)
فریاد(۱)
سقوط(۱)
وبلاگ(۱)
ستاره(۱)
سفر(۱)
اندوه(۱)
قسم به عشق(۱)
باران عشق(۱)
وسوسه(۱)
نگاه تو(۱)
طبیب(۱)
آغاز(۱)
تقویم(۱)
تبعید(۱)
بازگشت(۱)
اسارت(۱)
هجرت(۱)
هشدار(۱)
عبدالجبار کاکایی(۱)
بیداری(۱)
فانوس(۱)
سرآغاز(۱)
اسیر(۱)
تصنیف(۱)
ققنوس(۱)
پیشکش(۱)
نویسندگان(۱)
آشنایی(۱)
کافه(۱)
بودن(۱)
تشنگی(۱)
سهم من(۱)
همایون شجریان(۱)
سال نو(۱)
اتفاق(۱)
دعوت(۱)
ابر(۱)
عابر(۱)
یاد(۱)
طوفان(۱)
دماوند(۱)
هفت سین(۱)
دیوانه(۱)
آه(۱)
دیوار(۱)
بی وفایی(۱)
شمس(۱)
خزان(۱)
بغض(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
بهانه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
عشق4(۱)
شعرهای من 4(۱)
انعکاس تو(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
شعر و شیدایی(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
سایه تو(۱)
جزر محبت(۱)
کشت های من(۱)
شلیک عشق(۱)
بدنبال(۱)
شعر بلند(۱)
چهل تکه(۱)
شعرهای من3(۱)
پچ پچ عاشقی(۱)
چشم های بی روشنی(۱)
دلهره شهر(۱)
سر عشاق(۱)
بند عشق(۱)
پرتگاه جنون(۱)
شعر مشقی(۱)
ارتفاع نبودنت(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
قصه امروز ما(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من 3(۱)
وعده بهشت(۱)
قسمت ما(۱)
پیوند شعر(۱)
مشق هر شب(۱)
دوری دست ها(۱)
دورتر بایست(۱)
مرزی نیست(۱)
قلب شعر(۱)
ردپای تو(۱)
رفت و آمدها(۱)
سوی تو(۱)
کمانه تیر(۱)
موریانه تنهایی(۱)
باران نگاه(۱)
گره دستانمان(۱)
سهم دستانت(۱)
نت گمشده(۱)
بذر تو(۱)
نیلوفر ثانی 5(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شب زمستانی(۱)
حق کلمات(۱)
رسم عشاق(۱)
درنای دل(۱)
لبخند زن(۱)
نجات من(۱)
شاعر پرنده(۱)
سنگ انداختن(۱)
مرز ما(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
طبل تو خالی(۱)
همچو گوهری(۱)
ظرف شعر(۱)
ازمن دور شو(۱)
تک نوشت(۱)
مردودی عشق(۱)
غیاب عشق(۱)
لمس باران(۱)
بی هیچ ردی(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
اورانوس 2
پرستاران
چشمان سیاه
خیز بلندی بسوی هیچ
رهـــا
یک روز بعد از ظهر
ســهم عاشـــــقی( شاعر :محسن بقایی )
پنجــاه و سه ترانه
نامه هایی از مجنون
دیالوگ هام (عکاسباشی)
دوستدار روشنایی
فلسفه ی نجیب زادگان
قیصر امین پور
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
آوای آزاد
کانون ادبی پرشین بلاگ
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
نور و نار (نظر آهاری)
یغما گلرویی (سایت رسمی)
یک سبد آواز نو (دکتر امیر حسین سام)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین
دیدارها (بیژن جلالی)
راز کلمات(شهاب مقربین)

 

آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧