آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


نیمه های تاریک و روشن

 

         من در نیمه ی تاریکم         

تو در نیمه ی روشن

جایم را عوض نمیکنم

اینطوری من همیشه

چشمان تورا واضح میبینم

و تو چشمان مرا

هرگز نمیبینی


شباهنگ

 
کوتاه نوشت

یادت رفت وقتی که رفتی

در را پشت سرت ببندی

نمیدانستی بجز تو

هیچ کس دیگری را

اذن ورود نیست

 

شباهنگ

 
غصه نخور

غصه نخور

اگر تمام راههای رسیدن را بسته ام

اگر به تمام پنجره ها پشت کرده ام

اگر به جای بافتن شعری از امید

از غم و تنهایی مدام گفته ام

تقصیر تو نیست

اگر جامهای عاشقی شکسته ام

اگر از اعتماد رسته ام  

اگر برای داشتن حتی یه روز خوب

درهای تقدیر را بسته ام

نه غصه نخور

مگو با رفتنت مجنون شده ام

عقل از دست داده و دیوانه شده ام

تقصیر تو نیست

آخر ِحکایت این است

من از آدمیان و زمین خسته شده ام 

 

شباهنگ

 
ستایش خداوند

 

چگونه میتوانی خداوند را ستایش کنی ؟ اگرنتوانی خداوند را در درون خود ستایش کنی،هرگز نمیتوانی او را در وجود دیگران نیز ستایش کنی.توزمانی به هستی کل میپیوندی که به ستایش خدایی بنشینی که ساکن دل توست.تو میزبانی و خداوند مهمان دل توست.خودرا دوست بدار ،زیرا تو منزلگه خداوند هستی او تورا برگزیده تا در تو منزل کند،بنابراین او تورا دوست میدارد و ستایش میکند.چراتو خودرا دوست نداشته باشی و نستایی؟هستی تو تصادفی نیست.تو با توانی ویژه و سرنوشتی ویژه پا به عرصه دنیا گذاشته ای.آری خداوند تورا به سیمای خویش آفریده است .تو میتوانی چیزی بشوی که در وهم نمیگنجد .


مسیحا برزگر

 
وقتی می آیی

 

وقتی می آیی

جوانه های شعر و ترانه           

در قلم میروید

عشق پیچکی میشود و

شکفتن واژه ها را میجوید

وقتی می آیی

بر نمیگردد حسرتهای گذشته

آرزوها پرنده میشوندو

به شعرم کوچ می آیند دوباره

وقتی می آیی

رد پای نورانیت همه جا هست

در ظلمت شب و تاریکی

چشمان تو چراغ راهم هست

وقتی می آیی

دستم ترنم نوشتن میگیرد

رویایم رنگ حقیقت میگیرد

بمان کنارم یار من

که با تو زندگی جان تازه میگیرد

 

شباهنگ 

 

 
بازی چشمانت

چشمهای تو هم

مارا به بازی میگیرد، رندانه

روزی میخندد و زندگی میدهد

روز دیگر به غضب

جان میستاندم ،بیرحمانه

ماکه دل را سالهاست

پیش پای تو ،ذبح کرده ایم

لا اقل چشمانت را بگو

تا آخر بازی بماند، مردانه  

 

شباهنگ

 

 
دنیای تو

از دنیای تو بیرون میروم

آنجا

جای آدمهای بسیار

جای صورتکهای پر نقش و نگاراست

ومرا با آن کاری نیست

دل من هرزه گرد بازار شلوغی ها نیست

 

 شباهنگ

 
رود سپیدی

 

در زورق سیاه سرنوشت

به سپیدی رود مهر تو برخوردم

هرچه میرفتم

سپیدیت مرا در بر میگرفت

گرچه ساحل پیدا بود

غرق در امواج تو بودن

برایم رسیدن به مقصد بود

اینک آرزویم این است

 تا همیشه 

در سپیدی تو شناور باشم

تو بمانی پر شور

من بمانم آسوده در برت

 

شباهنگ

 

 
زندگی تنها با تو خواستنی میشود

ضرورت تمام کلامها                       

به قوتی که جان بگیرد

از کنار تو و نام تو                        

عبور میکند

من از فراسوی تمام فرسنگها فاصله             

لب ببندم از گفتن           

فریاد میشوم در شعر و ترانه

نمیشود چشم بندم بر اینهمه لطافت                  

که سخت میفشاردم   

در میان پوشش حریرخود                          

و راه گریزی نیست 

به تبسم تمام لحظه هایی که                      

از وجود تو تازه شد             

به زندگی لبخند میزنم

که تنها باتو                

خواستنی میشود ،زندگی                 

تنها باتو

 

شباهنگ

 
هر غروب جمعه

هوای سینه ام

پر از انتظار است

هر غروب جمعه

تا بگذرد

این دل پراز اضطراب است

نیامدی و اینهمه شور مرد

تا باز شعفی به جمعه ای دیگر

برانگیزم

 

شباهنگ

 

 
کویر ...آسمان....سکوت

این سه همسایه ی همیشگی من ،هم چنان در آستانه ی خانه ام به انتظار ایستاده بودند

کویر ، افق در افق تا چشم کار میکرد در برابرم دامن کشیده بود و از همه سو

 تا بی نهایت دور رفته بود ،سوخته و تافته ، غمگین و پرسراب 

 وآسمان بر بالای سرم ایستاده سکوت کرده بود ، زلال ، آبی و پرآفتاب 

ایستاده بودم و دل برکنده از کویر همه تن چشم کردم و در چشم آسمان دوختم

 و همه جان نگاه کردم و در آن گوشه ی آسمان آویختم

و در اعماق این کبود به لذت جان می سپردم و در آبی این دریا به عشق جان می گرفتم و غرقه ی هستی

 و بی خویش با آسمان عشق می ورزیدم و اشک امانم نمی داد و می نگریستم

و به نگریستن ادامه میدادم و می شنیدم که سکوت آبی وحی این سخن پیامبر را با دلم می گوید

 و من در عمق همه ی ذرات وجودم آن را به نیاز و حسرت زمزمه می کنم

که : اگر مامور نبودم که با مردم بیامیزم و در میان خلق زندگی کنم

 دوچشمم را به این آسمان می دوختم

و چندان به نگاه کردن ادامه می دادم تا خداوند جانم را بستاند

 

 

دکتر علی شریعتی

منبع:وبلاگ دکتر شریعتی

 
از حرفهای استاد

خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم،

 به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم.

دکتر علی شریعتی

 
اقیانوس قلبت

هرچه در دریای قلبت

بیشتر سر میکنم

دُرها و مرواریدهای بیشتری میبابم

چه داری دراین اقیانوس خوبی

که هرچه صید میکنم تمامی ندارد؟

 

شباهنگ

 
بوی پیراهنت

اگرچه رفتی

اما بوی پیراهنهای مانده ات

تا دیدار دوباره ات

لا اقل

چشمانم را بینا نگه میدارد

 

شباهنگ

 

 
قایق سرگردان

  

بیمارم و شفایم دست توست

ای معجزه گر

دم مسیحایی ات را بدم،

یا دست نوازشت را بکش

برپیکره ام

که از دردفراق تو

چو قایقی سرگردان

بدنبال ساحلی آرام

دستخوش طوفانی سهمگین

به حال خود رها شده است

شباهنگ

 

 
درد نبودنت

رنج تمام سالهای دور از تو را ،خلاصه میکنم در چین و چروکهای صورتم،در موهای سپید شده ام و در قلبی که آنقدر سوخت تا در خاکستر خود سرد شد و مدفون 

تمام شبهای بی تو بودن را ،در سیاهی شب پنهان میکنم ،لا به لای تمام ثانیه هایی که میگذشتند و درد نبودنت  را ناخن میکشیدند بر وجودم

جای خالیت را جمع میکنم در سینه ام با هر بغضی فواره میزند و می پاشد بر در و دیوارها و همه را بازهم میسابم و پاک میکنم تا چشمانم بازهم سایه محو تورا وقتی راه میروی در خانه دنبال کند .و سایه ی موهایت را که تا شانه هایت ریخته و صدای خنده هایت که طعم خوش زندگیست.

خاموشی دنیایم را و سکوت تمام این سالها را میریزم در شعرهایم تا یادم بماند برای دوباره دیدنت باید زنده بمانم هنوز .....تا گلگون شود از دیدار این رخ زار و زردم .

باتو هستم هنوز .......تا نفس باقیست

 

شباهنگ  

 

 

 
صاحب شعرهای من

 

اگر تو نبودی

شعرهایم چه میشدند؟

شاید خط خطی هایی که از فرط بیکاری

صفحات را سیاه میکردند

و دلی که از حسرت بی عشقی

در سینه میمرد

تمام شعرها تقدیم تو باد

که صاحب بی چون و چرایی

 

 

شباهنگ

 

 
پروانه میشم

وقتی با تو

رهسپار هر جاده باشم

مقصدم هرجا که باشه

من پراز ترانه میشم

پر پرواز رهایی

توی آسمون آبی

مثل یه پروانه میشم

 

شباهنگ 

 
نفخه ی الهی

سر در خود میکنم و

با آواز درونم همصدا میشوم

هو هو کنان

چون باد می پیچم و

تا عمق جان میروم

در عمق تاریکی

نوری میببنم

این همان ودیعه الهی است

میمانم و آرام میگیرم

 

شباهنگ

 
معیادگاه

بخواهی بروی             

         به میعادگاه

              پس از سالها

                           ،اگر روزی

                                      هیچ نمیبینی

                                          جز مسلخ عشقی

                                                        که به پای تو ماند

                                                                 به یاد تو سوخت

                                                                            به انتظارت

                                                                                      ذره ذره آب شد

گرچه دیر آمدی اما

این عشق

تا همیشه جاودانه شد  

 

شباهنگ

 
خدا در اکنون حاضر است

هیچ چیز ذات مستقلی ندارد.ذات مستقل همه ی پدیده ها خداست.کائنات زنده اند زیرا در دل خدای زنده اند. وقتی جامه ی پندارمان را از تن پدیده ها بیرون می آوریم،خدای زنده و مهربان را ،عریان و آشکار،میبینیم

 قطره ی آگاهی ما به دریای اگاهی کیهانی وصل است .خدا با چشمان ما میبیند،با گوشهای ما میشنود و با دلهای ما عشق می ورزد.نیازی به جستجو نیست ؛خدا دراینجا و اکنون حاضر است

 

مسیحا برزگر /فهم عاشقانه هستی

 
صیاد ماهر

چشمانت

،دل سنگم را نرم کرد

...چه ساده به دامم انداخت

ای ماهرترین صیاد

لااقل این دام را

...فقط برای من بگذار

 

شباهنگ

 
ای عشق

Picasion.Com

 
نقشی بر خاطره ها

برسم یادبود

بربوم خاطره ها

اگرخواستی

نقشی همیشگی بزنی

بحرمت دلی

که برای تو میزد

نقش مرا سیاه مزن

 همین

 

شباهنگ

 
من و کوچه ها

Picasion.Com

اینبار نوبت

شبگردیهای توست

کوچه ها از آوازهایم

در عذابند

رسم عاشقی را

سپردم به ماه

کوچه ها ازعاشقانه هایم

نفس راحت میکشند

 

شباهنگ

 
اشتیاق تو

عشق و اشتیاقت

به فواره هایی میماند که

به شوق 

سر میکشند به آسمان

و به همان سرعت

به زمین باز میگردند

 

شباهنگ

 
روزی تو می آیی

تمنای دیدارت را

تاواپسین دم

حتی تا گور خواهم داشت

اما به حقارت ناباوری

تن نخواهم داد

"روزی تو می آیی"

 

شباهنگ

 
صداقت شاعرانه

Picasion.Com

 
دو روی عشق

آدمیان عشق را ،دو رو، میبینند

تاریکی

روشنایی

اگر رویش را تاریک می بینی

تو خود در تاریکی هستی که جز تاریکی نمیبینی

و اگر همه نورانیش  میبینی

 چون خودت در روشنایی ایستاده ای.

عشق را نور میبینی همه نور ،نور،نور

 

شباهنگ

 
تازیانه های جدایی

تازیانه های جدایی

جای می اندازند

بر تن روحم

آنقدر زخم و خراش

برجای مانده

که دیگر امیدی به بهبود نیست   

حتی با دیدارها

 

شباهنگ

 
من و تو

من در غم نبودنت

گورکن خنده ها میشوم

تو بی من 

 چون قابله ای هر دم

لحظه های شادی و شور

متولد میکنی 

حد میان ما چقدر طولانی است

 

شباهنگ

 

 

 
حوالی کوچه خاطره

در حوالی کوچه خاطره 

               وقتی در ازدحام دلتنگی

گم میشوم

همیشه همان نام تو

کنده کاری روی Picasion.Comدرخت

نشان پیدا شدنم بود

وقتی به شوق دیدارت

دست چین لحظه های ناب میشدم

لمس حضور مهربانانه ات

گرمی بخش زندگی ام بود

وقتی در حوالی کوچه خاطره

زیر رگبار تند جدایی ها

ماتم گرفته روزهای بی تو بودم

یاد چشمانت روشنگر

لحظه هایم بود

 حوالی کوچه خاطره

همیشه جایی برای

فکر کردن به تو هست

برای پل زدن از ماه تا آفتاب

از عشق به ایمان

جایی که خدا همیشه لبخند میزند

 

شباهنگ

 

 

 
منتظر عبور تو

منو بی صدا نبین ‚ صد تا ترانه با منه   

                       Picasion.Com
 تو دل هر نفسم صد تا غزل جون می کنه
 می خوام از عطر تن تو نفسی تازه کنم
 به سکوت شب بگو موقع خود شکستنه
پلکای سنگی من وا میشه رو به نور تو
بازم آفتاب می گیرم تو سایه ی حضور تو

توی چاردیوار گریه تو رو فریاد می زنم
 پشت این پنجره ام منتظر عبور تو
 حرفای روشن تو حرف حساب بود شاپرک
چشمای عاشق من اون روزا خواب بود ‚ شاپرک
آخرین فسق نفس ‚ فصل غروب بوسه ها
فصل همدستی شاخه و طناب بود ‚ شاپرک


اگه فکر کنی رسیدی تا ابد نمی رسی
 اگه خوب نباشی به معنی بد نمی رسی
 می شی مرداب اگه این برکه رو دریا نکنی
اگه رودخونه نشی به حرف سد نمی رسی
رو به ایینه دعا کن تا برمبه آسمون
 کاری کن ابری نشه حال و هوای قصه مون


من رو با خودت ببر آخر این فاصله ها
اونجا که خسته میشه کبوتر نامه روسن
 حرفای روشن تو حرف حساب بود شاپرک
چشمای عاشق من اون روزا خواب بود ‚ شاپرک
آخرین فسق نفس ‚ فصل غروب بوسه ها
فصل همدستی شاخه و طناب بود ‚ شاپرک

یغما گلرویی

 
ورود ممنوع

درست است که

بر شاهراه زندگی ام

ایستاده ای

اما همه چراغها  قرمز است

!!!عبور هر جنبده ای ممنوع

حتی "خودت"

 

 

شباهنگ

 
هرغروب جمعه

 

     بوسه بر جای قدومت میزنم                         هر غروب جمعه صدایت میزنم

شباهنگ

Picasion.Com

 
در همه دنیا جاری

Picasion.Com

 

دلم تو را گاهی در آسمان میبیند

میان آنهمه ستاره،تورا ماه میبیند

گاهی میان رود، گاهی در گل

چون نور ،درخشان تو را میبیند

ای در همه ی دنیا جاری، جاری

هرجا میروم چشمانم تورا میبیند

 

شباهنگ

 
بی تو

 

Picasion.Com

بی تو مرغک ِپر بسته منم

بی تو در غم ،نشسته منم 

بی تو  آنکه ندارد ،  نایی

از زمین و زمان ،خسته منم

 

شباهنگ

 
امان از دلت

  

Picasion.Com

شعر گفتم تا که بستانم آن سنگین دلت

غمزه ای از ره رسید، آن ِخود کرد آن دلت

چشم من از شوق دیدار تو یک شب نخفت

آن رقیب بی زحمتی جای خود کرد آن دلت

 

شباهنگ

 
من غلام قمرم

به مناسبت روز بزرگداشت مولانا ٨ مهرماه

 من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو                        
 
پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو

سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگوPicasion.Com

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو

گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم
گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو

من به گوش تو سخن‌های نهان خواهم گفت
سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو

قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد
در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو

گفتم ای دل چه مه‌ست این دل اشارت می‌کرد
که نه اندازه توست این بگذر هیچ مگو

گفتم این روی فرشته‌ست عجب یا بشر است
گفت این غیر فرشته‌ست و بشر هیچ مگو

گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد
گفت می‌باش چنین زیر و زبر هیچ مگو

ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال
خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو

گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست
گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو

 
حرفهای پرنده

 حجم دلم لبریز شده است           

Picasion.Com

حرفهای نگفته را

از قفس دلم میکشم بیرون

یک به یک چو پرنده ای

به آسمان رها میکنم

اگر روزی پرنده ای

روی دست تو نشست

اندکی صبر کن

شاید حرفی برایت داشته باشد

 

شباهنگ

 
شانه های تو

وقتی شانه های تو

نباشد برای گریه کردن

اشک نخواهم ریخت

هرگز

گریه نخواهم کرد

 

 

شباهنگ

 
شعری از جنس الماس

Picasion.Com

بگذار در کانون آفتاب بایستم

و به گوی زمین بنگرم

از آن مکان بلند آرامش

به آوازها جان می دهم

و یک پیراهن آبی به تن آسمان می کنم

ستاره ها از جیب تو بیرون می افتند

پیرامون کلمه هایت برگها میرویند

سیمای جهان پدیدار میشود

تو در دلم می تابی.

 

گیتی خوشدل/مرا از نیلوفر یاد است

 
دوباره زاده میشوم

شراب چشمانت را

جرعه جرعه

مینوشم

مست میشوم و خراب

تا دوباره با تو زاده شوم

اینبار،

با نگاه به چشم تو

 

شباهنگ

 

 
هجوم

Picasion.Com

 
اسم اعظم

هر واژه ای به نام تو میرسد

سینه چاک میکند

و عاشق میشود

مگر اسم اعظم داری

که چونین اعجاز میکنی؟

 

شباهنگ

 
حرف از رفتن مگو

Picasion.Com

حرف از رفتن مگو

مگذار تک برگ مانده بر درخت

اسیر هجوم طوفان رفتنت شود

مگذار انتظاری دیگر

در گوشه ی دلمان ماوا کند                        

مگذار چشممان باز براه خیره بماند

حرف از رفتن مگو

اسارت در قفس دلتنگی،

نای آواز را میگیرد و

راه نفس را میبندد

مگذار در سکوتی تلخ

بی همراه بمانیم

طراوت بارانیت را مگیر

تازگی حرفهایت را مبر

حرف از رفتن مگو

دلنشین ترین بوسه هایت را

بر هوای دلمان بریز

با تو روزگار خوش تر است.

 

شباهنگ

پ.ن: تقدیم به دوست خوبم در وبلاگستان باوبلاگ خوبش بوسه بارانی که قصد وداع برای مدتی دارد امیدوارم بزودی به جمع ما باز گردد.

الهه مهربان جایت بسیار خالی خواهد بود منتظر حضور دوباره ات هستیم

 

 
مصلوب منتظر

Picasion.Com

تو نباشی

زوال دل نزدیک است

جان تازه بدَم

حضورت را آشکار کن

این مصلوب منتظر

جان دادنش نزدیک است

 

شباهنگ

 
تویی از جنس بارون

تویی از جنس بارون

میدونم یه روزی آخر

تو هوای دلگرفته

توی یه انتظار دلگیر    Picasion.Com

توی عمق جاده ای دور

با کوله باری از عشق 

پرعطر یاس و نرگس

به دلم قدم میذاری

همه جا رو با قدمهات

رد پای عشق میذاری

میدونم یه روز زیبا

خبری از غصه دیگه نیست

خبری از انتظار ِ 

سرد و تیره تو دلم نیست

وقتی بارون میزنه

میشینم رو به جاده هایی

که تو رو برام بیارن

تو عزیز مهربون ُبرای دلم بیارن

 

شباهنگ

 "تقدیم به تمام کسانی که منتظرش هستند"  

 
روزهای سرخ

غمت چنگ میاندازد

قلبم را

خون فوراره میزند

میپاشد روی زندگی

همه روزهایم بعد از این

سرخ میشوند

 

شباهنگ

 
شکافنده لحظه های من

شکافنده لحظه های من

به شادی و شور،

وقتی نیستی

همه روزنه ها بسته است،

هیچ نیست جز

تاریکی اشک و اندوه

 

شباهنگ

 
انسان محل عبور است

انسان پلی کشیده است بین حیوان و خدا،انسان موجودی است در میانه ،انسان محل عبور است.پس انسان موجودی ثابت و بسته نیست.انسان از جنس بودن نیست از جنس شدن است ،انسان یک روند است زمانی محض میشود که حقیقت خویش را شهود کند.با نیل به هستی محض انسان دیگر انسان نیست،او از پل گذشته است.پل برای گذشتن است نه اقامت ،از پل عبور کن.انسان چیزی است که باید از آن عبور کرد.باید از ان تعالی جست.زیبا و هیجان زندگی انسان در همین امکان گذشتن است.

برای پریدن به دلت رجوع کن،ببین دلت چه میگوید...اما بعد از آنکه پریدی!!

مسیحابرزگر.فهم عاشقانه هستی

 

 
دنیا به کام میشود؟

دردی که میکشم روزی تمام میشود؟

چشمم به دیدارتو ،باز، نائل میشود؟

اگر قضا بدوری ماست،محض خدا بگو

تقدیر باز هم با ما رام میشود؟

مگذار بشکنیم دراین سامانه ی بی کسی

مگر با اینهمه زخم، دنیا به کام میشود؟

 

شباهنگ

 
باغچه دلت

Picasion.Com

 

 

 

در دلت چه کاشته ای          

که هروقت سر میزنم

      پراز بوی بهار میشوم

 

                 شباهنگ

 
خوشبختی تو

Picasion.Com

من از تو مهربانی نخواستم

من ازتو هواداری نخواستم

من از تو بودن ُماندن کنارم

پابند دل باشی نخواستم 

 رهایت کردم در سرنوشت

من فقط خوشبختیت راخواستم

 

شباهنگ 

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٦)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(۱٠)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤۳)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱٤)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٤)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٧)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۳)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(۱۱)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٦)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سرگردان(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(٩)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(۳۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸۱)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۳)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۸)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱٤)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۸)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(۳٠)
کوتاه نوشت پاییز95(۸۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧