آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


مرو


ای در شهر شده ای پنهان
در همهمه ها ،
من بدنبال تو میگردم
مرو از نظرم بیرون
که من هرلحظه، جان با تو میگیرم

شباهنگ

 
قطره های بارانی


باران را صدا میکنم
در عمق لحظه های ابری بودن
به چشم زار منتظر
تور ا میجویم
ببار تا میان اینهمه
خشکسالی برهوت
به بهار بودنت تازه شوم
رها شوم میان اینهمه ریزش
میان اینهمه رگبار
چشم میگشایم به آسمان
قطره های بارانی ات را
در نگاهم بریز 

شباهنگ

Your image is loading...

 
مستی مدام

 

جرعه جرعه تورا مینوشم

مست مست میشوم 

به شراب چشم تو

تا مستی مدام

بر جام من

تا میتوانی شراب بریز

 


شباهنگ

 
رهـــــــایی

سالها

در تو بودم  و محو تو

بند تو بودم و اسیر تو

هرچه غرقه تر شدم

اما

عشق نیامد که نیامد

فاصله کوتاه نشد که نشد  

تازه دانستم

رها که شوم به تو میرسم 

 

شباهنگ

 
بی چتر و بهانه

چو باران بر سرو رویم ببار
قول میدهم به پیشواز آیم
بی چتر و بهانه

 


شباهنگ

 

 

Your image is loading...
 
باز میگردم


باز میگردم بسوی تمام ناباوریها
از حضور کشنده ی این واقعیت عصیان زده
رنج باید برد تا نهایت دور
وقتی دستان نیایش
گره در جبر خواهشهای خاک زده اند
جایی برای پناه نیست
بجز همان درگاه همیشگیشباهنگ.

 
همین جا

 

همین جا

در این گوشه ی دنیا

من نشسته ام و خیال تو

من مانده ام و تجسم ناز نگاه تو

من پیچیده ام به خم ابروی تو

همین جا

میان اینهمه کاغذ و شعر و ترانه

میان اینهمه فکر و فریاد

از ته مانده ی آخرین خاطره ها

هر لحظه نقش تورا بر دل میزنم

تو هم همینجا

در کنار دست همین مشقهای عاشقی

لا به لای پرسه های پرتب و تابم

بنشین و بمان

 

شباهنگ

 

 
یادت نرود


یادت نرود
در همین نزدیکی
در اوج تنگنای دلواپسی
کسی مدام
نام تورا میخواند
و در انتهای بی صدای تنهایی
به یادتو
ثانیه ها را به نخ میکشد
یادت نرود
اگر از این حوالی رد شدی
و نامت را شنیدی
به احترام قاب خیس یه نگاه
و بغضی مانده در گلو
و قلبی فشرده در هزارپستوی انتظار
لختی بایست .....

شباهنگ

 
حرفهایی برای نگفتن

اینها حرفهاییست
که دلی برای نگفتن دارد
و گوشی برای نشنیدن
اینها مشتی خاطره های پنهان
در زوایای گریه های بی امان است
اینها تکه ای از روزهایست که
جمع  شده است بین بغض و سکوت
و دلی دلش میگیرد از گفتن
و گوشی بی حوصله برای شنیدن
و تمام میشود تمام آن آرزوهای رویایی
و تمام میشود من در تمام آن حرفها

شباهنگ

Your image is loading...

 
رهایت کردم

میان تردید و ابهام
میان دو بغض فروخفته
میان افق تاریک و روشن
رهایت کردم
من دچارت بودم اما
رهایت کردم
من مانده ام و شوق رهایی تو
تو رفته ای و زندگی نو

شباهنگ

 
در عطش تو

سایه سار مهربانی ....از ابر عشقت برمن ببار
من عطشناک تشنگی بیکرانی هستم
 که از ازل در نهادم جامانده
از همان زمان هبوط
که دلسپردم به دوری
سوختم سوختم  و دم نیاوردم
آتشم شد خاکستر
دل ماند درحسرت سیرابی و این آوارگی ِ در بدر
و کویر زمین مرا در کام خود فرو بلعید
ببار  ومرا تازه کن
در نگاهم گل کن
بر قلب سوزناکم

ببار و ببار و

بی امان خانه کن خانه کن .......

 

شباهنگ

2010198401471722351862481261174442199122249.gif

 

 
میروم

عقل میگوید بمان
دل میگوید برو
شرح ستم خوانده است
چاک چاک دل زخم دیده ام
از ماندنم سودی نشد
تا هرجا باشد میروم

 

شباهنگ

 
دل من ماند و...

دل من ماند و

طعم ناپــــــــــز تنهایی و

سکوتی وامانده از شوقی از دست رفته

و قامت سیاهپوش رویا

تا بی انتهایی رنجی ابدی

 

شباهنگ

 
ضرب یاد تو

شب میرسد وســـــکوت بر دلم چنگ میزند Your image is loading...

چشم تو کو که غـم بی تو، مرا سنگ میزند

جامه ای دوخته ام از شعر و ترانه برای تو

تاکجا باید رفت که زمـــانه جارجنگ میزند

مانده ام خموش و تـــــــنها بی نگاه مست تو

هردم ضرب یـــــادتو بر این دل تنگ میزند

 

 

 

شباهنگ

 
عشــــــــــــــــق یعنی

عشق یعنی ره سپردن تا کوی دوست
عشق یعنی دل ســـــپردن بهر دوست

عشق یعنی مســــــتی چشــــم نــــگار
عشق یعنی جــــــــــان فـدای موی یار

عشق یعنی سوخــــــــــتن آتش گرفتن
عشق یعـنی در هوایــــــش گر گرفتن

عشق یعنی پرکشیــدن تا عرش دوست
عشق یعنی لب مـــــدام بر ذکر اوست

عشق یعنی چشــــــــــم و دیده پر زآب
عشق یعنی حس لحظه های ناب ِ ناب

شباهنگ

Your image is loading...

 

 
من....تو

تو درمن ساده مینگری

من درتو فلسفه ی اشراق را میجویم

تو من را ساده میخواهی

من تورا نردبان عروج میخواهم

تو ساده رد میشوی و میروی

من در حلاجی رفتن تو

بین بودن و نبودن

ذره ذره آب میشوم

 

شباهنگ

 
رویای من

 

درهمین رویایی که برایم ساخته ای

میمانم

حتی تاریکی شب

حتی دوری

حتی سکوت تو

از پشت حریر این رویا زیباست

 

شباهنگ

 

 
رهـــــــــــــــــــــــایی


رهایت میکنم
وقتی داشتنت اسارتیست برایت
و من بیزار از تمام قفسها و بندها
شاید سهم تو
آسمان وسیع تریست
از آسمان دل من
پر بگیر و برو

 رهایی از آن توست

 

 

شباهنگ

 
مستم مستم

از یاد نـگاه تو عــهدی با دل خود بستم
تا ســــــاقی من باشی برکوی تو هستم
باده بده اینک مستـــــــم زشراب عشقت
مستم زنــــگاه تو،از هردو جهان رستم

شباهنگ

 

 
دوست داشتن

 

و خداوند انسان را آفرید و به او نعمت دوست داشتن و دوست داشته شدن عطا کرد

تا دلش زیبایی هارا دوست بدارد و ازآن روحش تازه شود

انسان را دلی داد تا دل ببندد و دلبسته شود خوبیهارا ببیند و مهربانیهارا و تن به دوستیها بدهد  و دوست را قدر بداند و عزت و احترام بگذارد

حرمت دوست داشتن بسیار مهم است یادمان باشد حریم دوست داشتن را نیکو بداریم

 

شباهنگ

 

 
نشانی


و تمنای نگاهت
مرا تشنه لب میکشاند
کاش میشد نشانی

از سرچشمه ام دهی
تا با شوق به رسیدن
بسویت بال بگشایم

شباهنگ

 
از چشم تو همه مستند

 

چو گوشه ی چشمی به عاقل فکنی

                    به تمنای نگاهت مجنون خواهد شد

شباهنگ

Your image is loading...

 
و دیگر هیچ

تو که رفته ای

رد پاهایت راهم باخودت ببر

هنوز هم هرجا میروم

نشانی از تو انجاست

بغض کرده ام میان اینهمه فاصله

جامانده ام در ازدحام دلتنگی

هجمه های رنج تنهایی

و دیگر هیچ

 

شباهنگ

 
صداقت کلام

به اعتبار دوست ،عشـــق را معنی میکنم

بخت سالها خفته را دوباره بیــــدار میکنم

صداقت کلام را چون شــــــــــرابی نوشین

دمادم مینوشـــــم و جــــــانانه مست میکنم

 

شباهنگ

 

Your image is loading...

 
عشق هرگز نمیمیرد

عشق آتش است ؛ آتش خداوند که در بیشه ی سینه ها روشن است.
تمام سرگذشت عشق سه حرف بیش نیست
خام را پخته میکند انگاه میسوزاند
عشق با وازگان سخن میگوید
عاشقی ،همه سوختن است بی خویش و معشوقی همه کشیدن است بی کوشش.
عشق تورا به نیستی میخواند و تو را ازتو میستاند و سپس خود به جای تو مینشیند
بنابراین عشق بر صلیب میکشد. اما رستاخیرت نیز هست
سلوک در حلقه ی رندان باده پیما به معنای گام نهادن در آتش است
"آتش عشق"

مسیحا برزگر

 

 
رسم عاشقی

اینجا رسم مهربانی

حتی 

مدتهاست برچیده شده

من رسم عاشقی بر ِکه عیان کنم؟

 

شباهنگ

 
میلاد نور مبارک

میلاد مولا علی (ع) بزرگ مرد عالم بشریت بر همه دوستدارانش مبارک باد

Your image is loading...

 
بی رحمانه میتازی

وقتی مرا نمیخواهی

وقتی از عشق تهی هستی

چرا بی رحمـــــــــــــــــــــانه بر قلب من میتازی

 

شباهنگ

 
تنها گذارید

مرا در این بن بست تنها گذارید

مرا با جنون خــــود تنها گذارید

 
مرا با این غزلهــــای بی شقایق

میان دشت دلتنــــگی تنها گذارید

شباهنگ

 
کوتاه نوشت

سکوت میشود تمام حرفهای نا گفته ام
در اذحام همین تنهایی
هجوم یاد تو
لب را بر هرچه شکوه میبندد

 

شباهنگ

 
چــــــــرا

 

با زبان نــــــگاه

با چشــــــــــــم تر بارانی ام

اشاره ات میکنم به عشـــــــــــــــق ورزی

هرچه من نزدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــک تر میشوم

امــــــــــــــا

چــــــــــــــــــرا تو

دورتـــــــــــــــــــر میشوی؟

 

شباهنگ

 
قمار

چه نشسته ای

مرا به بازی دعوت کن

اینک که حاضرم

قمار کنم همه هستی ام را

 

شباهنگ

Your image is loading...

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٦)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(۱٠)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤۳)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱٤)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٤)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٧)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۳)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(۱۱)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٦)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سرگردان(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(٩)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(۳۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸۱)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۳)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۸)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱٤)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۸)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(۳٠)
کوتاه نوشت پاییز95(۸۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧