آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


نگاه عشق

نگاهم سوی تو میچرخد

وقتی  عشق را جستجو میکنم

ای لبالب از ترجمه ی زیباترین آیه های مهربانی

به حسن وجود عشق

لحظه لحظه میستایمت

 

شباهنگ

٢١:٠۶

 
عشق (6)

آدمهای معمولی نمیدانند که چگونه میتوانند عشق را بطور کامل درک نمایند تنها افراد باهوش تر قادرند از حس لذت بخش  عشق بهره برده و انرا تماما حس کنند .
عشق تماما نیازمند درک بالاییست و کسانی که نمیتوانند ماهیت عشق را درک کنند شکل ناقصی از عشق را بروز خواهند داد و سبب کم شدن ارزش واقعی آن میشوند ....
عشق با خود خصائل خوب و انسانی بهمراه می اورد ...عشق گذشت میاورد و ازخودخواهی های ادمی کم میکند برای همین است کسانی که عشق را تجربه میکنند روح انها بزرگتر و صیقلی تر میشود

 

شباهنگ

 
دعوت

تورا

به تمام لحظه های دلگیریم

دعوت میکنم

تورا

به عمق تنهایی هایم میبرم

تورا

به سو سوی نگاه منتظرم  میخوانم

شاید دلت برای آمدن نرم شود

 

شباهنگ

١۵:١٧

 

 
سوگند

سوگنـــــــــــــــــــد به

دستـــــــــــــــان سردم

وقتی تو نیســــــــــــــــــــتی

هیچ چـــــــــــیز

نمیتواند دســـــــــتان مرا  گرم کند

حتی جیبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهای پالتو........

 

شباهنگ

١٣:٣٢

 
تو را

تورا بشکل همان سیب سرخ ِوسوسه

Your image is loading...

همان  احتیاط ِاز دست رفته
تورا به باختن ِ بهشت
به  بازی شر و خیر
تورا به  معاوضه ی

یک دم لبخند و خشم خدا

میبینم وبازهم
دل از این هبوط بر نمیدارم

 

شباهنگ

٠٠:١٧

 
 
دچار که میشوی....

وقتی دچار میشوی

میمانی و یه حس دل گندگی

که وسعتش شده است به اندازه ی تمام دنیا

و دلت میخواهد

هرکه از دم دستت رد میشود محبت کنی و دوست بداری

وقتی دچار میشوی

میگردی دنبال مقصرهای تمام این دلدادگی

میگردی دنبال علتها

میگردی تا بدانی چشم تورا دچار کرد یا دل

و میمانی و تمام پرسشهای بی پاسخ و هزار پاسخ

وقتی دچار میشوی

اول تردید جانت را پرمیکرد

شک میکنی به تمام لبخندهایت

شادیهایت

به طپشهای قلبت که دیگر دست خودت نیست که ارامش کنی

پر شده ای از او  ونمیدانی چه باید بکنی

وقتی دچار میشوی

روز بروز تغییر میکنی

ادمی دیگر میشوی

و حس میکنی تازه ادم شده ای

وقتی دچار میشوی

آرام میشوی مهربان میشوی با گذشت میشوی

وقتی دچار میشوی

نگاهت تازه میشود احساست هوایی میخورد و بهاری میشوی

چقدر شیرین میشود لحظه ها

چقدر سخت میشود ماندن در دچارگی

و این نوبت عاشقی توست

ببین چه میکنی....

 

 

شباهنگ

٠٠:٠٠

 
عصــــــــــری تازه از دنیا

من در همهمه ی شهری شلوغ
در  تنهایی مفرط ِ جا خالی های ِبسیار
سرگشته ی تمام لحظه های بی تو بودن
چشم براه فانوسی
برای دلگرمی ِشبهای ِیلدایی ِ بی انتهای ِ تنهایی
به حضور ِمعجره آسای ِتو
پروانه وار به دست خیال انگیز ِ عشق
چنان روشن شدم که
نورم
تمامی شهر را زنده کرد
من دراین هیاهوی سنگین
چونان از تو آرام گرفته ام
که گویی عصر تازه ای از دنیاست

 

شباهنگ

١٠:١١

Your image is loading...

 

 
عشق

ای جان تازه
ای روح متعالی
ای دستان گرم شفا بخش
ای چشمان معجره گر
من به سرزمین آیه های تو
متبرک امده ام
از بهشتت بیرونم مکن که

عشق را 
به جبـــــــــر سجده ی شیطان آورده ام

شباهنگ

9:31

 
میدانستــــــــــــــم

میدانستم

یکروز

از یک راه دور

او می آید

که انتظارش مرا

چشم براه تمام جاده ها

و هوایش سرگشته ی همه ی بادها

کرده بود

او  که

چشمش

مرا به سرزمین نور خواهد برد

دستان گرمش

قصه ای تازه برایم خواهد ساخت

و کلامش

برجانم عطر نورخواهد پاشید

میدانستم

او می آیدYour image is loading...

و من ستاره نشان شبهای تاریک خواهم شد

و جلوه گر عنایتی

که پاداش صبر کنندگان است

میدانستم

او می آید......

 

شباهنگ

21:17

 

 

 

 
دستان تو

به دستان تو اعتماد دارم

وقتی Your image is loading...

قرار عهدی تازه بسته اند

با دستان تنهایم

 

شباهنگ

٢٣:۴٨

 

 
منع ِ دل

 

منعم کرده است

از جاری ِ احساس ِعاشقانه،

دلم،

که از شمیم عطر دلاویزش

میداند

دین و ایمانم برباد میرود

 

شباهنگ

17:49

Your image is loading...
 
وقتی تو نیستی

فاصله مرا تا کجا میبرد
تا انتهایی ترین نقطه ی بغض و گریه
وقتی تو نیستی
مرا نه نای رفتن است نه ماندن

میشکند در هیاهوی زمان
این بغض کهنه ام
کاش میدانستم کجا تورا گم کرده ام
شاید دوباره نشانی ازتو بیابم

شباهنگ

00:53

Your image is loading...

 
ایثار

نوبت من است ایثار کنم

تو آرزوهایت را دادی

من

زندگیم را میدهم

 

شباهنگ

23:30

 
دزدانه

سایه وار بدنبالت میآیم

باری برایت نخواهم بود

فقط بگذار دزدانه باتو باشم

به امید صید قلب مهربان تو

 

شباهنگ

23:30

 
مراقب باش

 گم شده است واژها و ترانه هایم
در این هوای طوفانی
مراقب باش
اگر شعرهایم در خانه ی شما افتاد
مچاله اشان نکنی
بیندازی خاکروبه ی حیاط

 

شباهنگ

 
سرسپرده

ای سرسپرده ی آشنای سرزمین  دلدادگی

اینک فصل شکوفایی تو

در دشت جنونست

به رونق این دشت

تا میتوانی عاشق باش

 

شباهنگ

2٣:26 

 

 
معجزه گر

معجزه کرده ای وقتی

در مهر و موم قلبم را

گشوده ای

ای معجزه گر

به اعجازت ادامه بده

تا تصاحب کامل

چیزی نمانده .....

 

 

شباهنگ

١:٣٢

 
ضرورت اینروزهای من

این هوایی که مرا بسمت وسوی تو میکشاند

برای نفس کشیدن ضروریستYour image is loading...

ضرورت این روزهای من
اگر بروی

نفس باز میماند از آمدن و رفتن

 

شباهنگ

١۵:٢٠

 

 
بهار کی میرسد؟

تا حوالی تنهایی ام آمدی
تا شکست سکوت
تا نرم نرمک ِلمس اشتیاق
تا ذره ذره ی آب شدن غرور
تا نگاه دوباره ی عشق
تا دامنه ی وسیع احساس
آمدی و سنگفرش تمام راهها
به وجد قدمهایت شاعر شدند
و برگهای ریخته بر راه
در سماع شدند
آمدی و باران هوسباز بارش شد
و باد در بدر نوازش گونه های تو
آمدی اما یادت امد که پاییز است
و پاییزتکرار قصه ی تلخ جدایی هاست
برسم همیشگی عشاق
رفتی و وعده ام به بهار دادی

بهار کی میرسد؟

 

"برای او... "
شباهنگ

١١:۵١
.

Your image is loading...
 
لمس نازک پروانه

برگ سبز آشتی

تحفه ی بی دریغ لحظه های

با تو بودن است

این  نگاه آشنای پر التهاب

گشایش آغوشی بی تشویش

در نهانگی اشتیاقی پرشور است

تو در خلوت حضوری مطلق

چنان نشسته ای 

که نادیده انگاریت محال است

صرفه ی روزهای زندگی

به دنیای بی مثال چشمان تو

و لمس نازک پروانه هاییست که

در نگاهت عاشقانه میرقصند

تا شکوفایی اخرین غنچه ی عشق

تن به دریای حادثه ی تو خواهم زد

و به انتظار تبرک نامت

دل به طوفان تقدیر خواهم سپرد

 

Your image is loading...

 "برای او... "

 

 

شباهنگ

٣:۵٧

 

 
سالار

سالار لحظه های من

قدرتمندانه

بتاز

و هرآنچه قیمتی است

مقتدرانه

غنمیت خود کن

این سرزمین بکر

منتظر حکمرانی توست

 

 

شباهنگ

١٣:۴٢

 

Your image is loading...

 

 
زخم کاری

زخمت کاری بود

دشنه را کجا فرو کردی

که هرچه درد است

میکشم

هرچه آتش است

میسوزم

هرچه اندوه است

با تمام رگ و پی               حس میکنم

 

 

شباهنگ

١۴:۵۵

 
طوفان

 

سراسر پر زحرفم

دلم پر زحس بودن تو

ولی نمیدانی

چه طوفانی

حمله کرده بروجودم

ز تقدیری که رقم خورده بی تو

 

 

شباهنگ

٢٠:٢٠

 

Your image is loading...

 
باران پایـــــــــــــیزی

مشق عشق را با غرقه شدن میان چشم تو
تمرین میکنم
آغاز باریدن پاییز
بارانی شدن چشم تو را یادم میاورد
من ایستاده ام به امتحان
تو سنگ محک را ارام بر دلم بزن

 

شباهنگ

 

Your image is loading...

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٦)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(۱٠)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤۳)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱٤)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٤)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٧)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۳)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(۱۱)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٦)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سرگردان(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(٩)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(۳۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸۱)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۳)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۸)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱٤)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۸)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(۳٠)
کوتاه نوشت پاییز95(۸۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧