آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


دریچــــــه

روی دیــوار نـــــگاهت
دریچـــه ای باز میـــکنم

از این دریـــچه  ،
هزار قاصـــــدک  ، از عشــــق خود
ســــمت نــــــگاه تو روانـــــــه میـــکنم
.

بخـــوان پیــــامشان
ببـــین احســاســــشان
،
قـــلب خود را همــــراهشان
سوی تو حـــواله میــــکنم ...
.
.
شباهنگ(.ن ثانی)

 

 

 
عشـــق

 

عشق
چیز مبهمی نیست
همین بارانیست که
از چشم تو میبارد
وقت دلتـــنگی ِ دستهای من ....
....
.
شباهنگ (ن..ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
جواب

جوابی از تو نیامد
وقت ِ ویرانی ِ دل
وقت ِ دلتنگی ِ دستهایی که
تورا میخواست ....
پروانه در آتش سوخت
پر پر گل ، رها در باد
گله ای نیست
تو با آرزو های خود
خوش باش ...
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
چشمهایت

چشــم هایت را بــتکان
واژه ها
هجــوم آورده اند
سوی تو ...!!


.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
سکوت

هزار شعر و ترانه
مانده در دلم
اما تورا که میبینم
سکوت میشود
همه آوازم
چه ریخته ای در چشمهای زیبایت
که ساکن میشود
در این هیاهو
دلم

.

.

شباهنگ (ن. ثانی)

 

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
رویش

پیچ در پیچ ِ گیســـوی بـــاران
تــو را میــــجویم
بر کویـــــر دلــم بـــبار
تا چـــو جـــــوانه ای
ســــر از خـــاک برگـــــــیرم
.
.
شباهنگ (ن ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
زندگی بی عشق

جـــهانـــی بـــی تـــو
ســـوت و کـــور است
آغـــــوش ِخــود بــاز کــن
زنــدگــی بــی عشـق ِتــو
هیـــــچ و پــــوچ اســـت ....
..


.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
حکم آزادی

انتـــخــابــی نـــدارم
مـَحـــکوم شـُــده ام
در حــــصار انتـــظاری طـــُولانــی
.
حُــکــــم آزادی ام تــوئــــی
... .
.
بـــَـرگــــرد
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
درخت

درختــــی که ایســـــتاده در بــرابــر باد
امـــــیدوار به بــــــهار
به بـــارش بــــاران
به تقـــــلای گنـــجشکهای جــوان
درختـــی میــــان کویــــری برهــــــوت
بی تمــــــــاشای رود
بی کـــــــــلام با مـــــــاه
هنـــــــــوز یاد دســـــــــتان توست ....
.
.
شباهنگ(ن ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
دوزخ و بهشت

نـــــگاه تو آتــش و شـــرربار
دســـتان تو سرد و زمســـتانی
با من چه میـــکنی ...،
ســــرگردانم میان
دوزخ و بهــــشت
... .
.
شباهنگ (ن ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
فـــــــــــــــردا

فــــردا
میتــــواند
ســـرشار از
شوق نـــگاهت باشـــد
یا لبـــریز از
غـــم تنهــــــایی
بــــــیا
فــــردا را
تــو بســـاز..
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
نگاه تو

نــگاه تو،
تجـــلی بـاران ،
چــرا دریــغ ،
بر جان خسته ی من
ببــــار...

.

.

شباهنگ (ن.ثانی)

 

.

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
قلب من ....

ازمــن که گـــذشتی
قلبـــم افـــــتاد و شــــــکست
خـــورده هایش را
امــــــا
.
.

جمع کردم
.
تا درپـــــای تو نـــــرود...!!
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
تبسم تو

رَدیــف فَـصــلها
بَهـــم ریخــــــته اند
تَرجـــمه ی تَبسـُــــم ِتو
میشـــود بــــَـهار
 
شباهنگ (ن.ثانی)
 
گم شده ام

سالهاست
گم شده ام تا تو مرا پیدا کنی
افسوس هنوز هم
چشمانت را گرفته ای و میشماری ....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

اینروزها
پرنده ی نگاهت
بر قلب من لانه ساخته
پشت نکن و نرو
که این لانه ویران میشود
بی درنگ  ؛ بی  تو
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خط خطی هایم

 

باورت نمیشود
سالهاست رفته ای اما
هنوز هم وقتی شروع به خط خطی میکنم
نام تو را هرگوشه و کنار مینویسم .
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
تقدیم ِ تو

 

چتری از احساس نیــلوفر تقدیم تو باد
تماشای نـــــگاهی پرمهر تقدیم تو باد
اگر دســــتانم تهــی از دُر و گهر است
یک دل ساده ی عاشق ، تقدیم تو بود
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
راه ِ تو

 

به راه ِ تو آمدن خطاست
دیگر حتی وسوسه ی دوست داشتنت نمیشوم
که عشقت نردبانی نبود به آسمان
چاهی بود به قعر تباهی ...هلاکت دل و جان .....!!
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

شاید این تو نبوده ای که رفته ای
شاید این منم که باید برگردم
بیا قراری بگذاریم
هردو به سمت هم قــدم برداریم
دنیا کوچک است
میدانم بهم دیگر میرسیم
.
شباهنگ (ن. ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خاطره

سر ریز میشود خاطره از دل روزها

پیمانه شکست و شراب عشق

کهنه نشده برباد رفت

مستی از سرپرید ُ عاشقی از یاد رفت

جای جبرانی نیست

آنچه مانده فقط خاطره است
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
آسمانی

 

غربت زمین
آسمانی ام کرده است
اینجا عشق چنان موج میزند
که دیگر روی زمین بند نمیشوم ....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
عاشقانه

 
 
همین جاهم میشود تورا ستود
عطر و نورت همه جا پاشیده
فاصله حریف عشق نمیشود
میخواهی دور بمان
من عاشقانه هایم را از برم .....
....
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
چند کوتاه نوشت

شاید این تو نبوده ای که رفته ای
شاید این منم که باید برگردم
بیا قراری بگذاریم
هردو به سمت هم قــدم برداریم 
.
.

بی رمق شده است
نور خورشید
سر که میزند دیگر
دیدار تورا باخود نمیآورد
.
.
 
انتـــــظار درد است ،
فاصـــــــله ویرانگر ،
صــــــبر ایوب میخواهد
دیـــــــدار تو
مگر به خـــــــــواب و رویا
ببینـــــم نــــــــگاه مهربان تو ......
 
شباهنگ (ن.ثانی )
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
دوری و دوستی

تمام نشـ ـ ـــد این دوری و دوستی ؟
جانــــــــمان به لب آمــد
از اینــــهمه فاصـ ـ ــ ـ ـله
یادت رفته است انـــــکه از دیده برفت از دل برود ..؟؟
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خدای قلم

سر از تمام شعرهای من در می آوری
بی انکه بخواهم
بی انکه بخواهی
تو خدای قلم شده ای
سرنوشتش را تو تقریر میکنی ......
....
.
شباهنگ (نیلوفر ق ثانی)
 
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
راضی میشوی

هستی ام ، به بودن ِتو
و نیستی ام ، به نبود  ِتوست
خودت بگو
دلت راضی میشود هنوز هم
در دورستها بمانی .....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
منتظر

دگر اصرار نمیکنم برگردی
در دل تو ، غم من اثر ندارد
امـــــا اگر روزی
از آنهمه غربت سرد
دلت گرفت
اینجا کسی منتظر است؛
برگرد ...!
.
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 

 
بهار باش و بیا

بهــــــــــار باش و بیا
تا بشکفد هزار نغمه و ترانه
از بند بند دلم
باران باش و ببار
تا جوانه زند هزار چشمه ی بوسه
ز کویر خشک لبم
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
 
ماه من

ماه اگر راه به آسمان ِ دگر بگیرد
دل آسمان تا ابد میگیــــــرد
چشم ستاره همیشه میـــــــــگرید
مــــــــــاه من تو بودی  ، رفتی
دل من سراغت را از که بگیرد ؟؟؟
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
.
 
 
روی ماه تو

آســـــــمان تار دلم هر شب
.
.
.
روی مـــــــــاه تورا
.
.
.
کــــــم دارد. . . . .
.
.

 

 

 


.شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
تقدیر مــــــا

غروب ِغریبانه ی ِعشق
چه بیصدا رفت ُ ساکت بود
طلوع ِ تنهایی ُ شب های ِ دل کندن
افسوس و صد افسوس که تقدیر ما این بود ...!!!
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
حرفی از جنس تو

 
این پرسه های بی رنگ و لعاب
میان هزار واژه و کلام
چیزی عایدم نمیکند
حرفی از جنس تو میخواهم
تا شعرم را رنگی کند ....
.
.
.
شباهنگ (ن. ثانی)
 
 
 
 
 
 
مــــــــدار عشق

رهــــــا مکن مرا

در نقطه ی سکون  ِ تنهایی
.
.
بچرخــــــــانم
حول مــــــدار عشـــــق ....
 تا ابد
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 
کوچه ی عاشقی

کوچه های عاشقی
غریق باران دلتنگیست
تا سیل نبرده شهر دل را
برگرد و بیــــــــا ....
.
.
شباهنگ ( ن. ق.ثانی)
 
 
 
 
 
 
خط خطی های دل

وقتی نیستی
واژه ها در جنگند
خبری از شعر نیست
هرچه هست خط خطی های دل ِتنگ است
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
لیلی ، مجنون

تورا دیدم
به نظرم آمد ، چقدر آشنایی
خـــــدا کند
تو همان لیـــــــلی ام باشی
من برایت مجـــــــــنون باشم .
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
چشم من روشن

 

 آخر ای دوست نخواهی پرسید
که دل از دوری رویت چه کشید
سوخت در آتش و خاکستر شد
 وعده های تو به دادش نرسید
داغ ماتم شد و بر سینه نشست
اشک حسرت شد و بر خاک چکید
آن همه عهد فراموشت شد
چشم من روشن روی تو سپید
جان به لب آمده در ظلمت غم
کی به دادم رسی ای صبح امید
آخر این عشق مرا خواهد کشت
عاقبت داغ مرا خواهی دید
 دل پر درد فریدون مشکن
که خدا بر تو نخواهد بخشید

 

فریدون مشیری

 
قایقی خواهم ساخت

قایقی خواهم ساخت
تا ته وسوسه ها خواهم رفت
دل به دریا خواهم داد
از تماشای افق با نوازشهای نور
سینه پرزطپش های امید خواهم کرد
و صدا خواهم کرد
ماه و دریا را
به تمنای محبت ، به فراموشی اندوه
به همان راه که مرا
به حوالی نگاه عشق خواهد برد ...
.
.
شباهنگ (نیلوفر  ق ثانی)

 

 

 

 

 
آتش زیر خاکستر

میدانم آخر یک روز
زیر آتش عشق تو
خاکستر خواهم شد
تو باد باش و بیا
تا دوباره شعله برگیرد
این اشتیاق
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
تو باور نکن

اگر میگویم
همه چیز خوب است
تورا از یاد برده ام ،
اگر میگویم
بی تو ،اینجا بهار است
آفتاب را به خانه آورده ام
توباور نکن
بی تو این دل هر لحظه صدبار میمیرد ....
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 

چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
امید آمدن تو

زیر ِ بار ِ خستگی
زیر ِانبوه ِ تنهــــــایی
خم نخـــــــــــواهم شد
امـــــــید آمـــــــــــــدن تو
قوی ترست از رنج ِ انتــــــظار
.
.
.
شباهنگ (ن. ثانی)

سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٦)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(۱٠)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤۳)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱٤)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٤)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٧)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۳)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(۱۱)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٦)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سرگردان(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(٩)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(۳۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸۱)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۳)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۸)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱٤)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۸)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(۳٠)
کوتاه نوشت پاییز95(۸۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧