آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


صد آئینه

 

 

اتفــاق تو
ســاده نبود
یک پنجره تابـیدی
صد آئینه پیـدا شد


نیلوفر ثانی

 
تقدیس عشق

 

 

به کشف آن کلمات ِ مرموز 
رامشگری واژه های ِ بی بدیل
شعری از طاقت ِ باران 
خواهم گفت 
دست های اعجاز گشوده برویم
من از تقدیس ِ عشق 
خواهم گفت


نیلوفر ثانی

 
طبیب

بَسـت نشین ِتب یک خاطره ام
تا طبیـبی برسد بر بالینـم

 

نیلوفر ثانی

 
داستان بارانی

مرا یک داسـتان ِبارانی
باخود برده ست
فصل ِآخر
تلاقی با دریاست

نیـلوفر ثـانی

 

 
جرات بیداری عشق

 

در سرانگشت هایت 
جرات بیداری عشق داری

 

نیلوفر ثانی

 


 
ابر رهگذر

 


من مانده ام
 
پـس از باران
 
دشت های ِخیس
 
خاک ِنم خورده ی ِبیابان
عطر ِبهــاران 
تو امــا
ابر ِ رهـگذری 
دست کشیده ای از 
مانـدن هانیلوفر ثـانی


 
دوستت دارم

صدایـم کردی 
من از جـانب ِانزوایی تاریـک
به روشـنای حدود تو آمدم 
تکلم ِ بی نقص ِدسـت هایت 
پایان ِسرگرانی شـعرهای ناتمـامم 

مرا دریـاب
من برگزیده ی اعجـاز تواَم 
که از مزامیر ِ نفس های ِتو
بلوغ یک سنگ ،آئینه شد 
واز نگاه ِ دریایی ات 
ظهورهزاران موج در مـرداب

با من بمــان 
من ازعهد ِسـوختن 
تا فروغ ِ پروانـگی 
در تدارک ِاعتــلای ِیک حس عاشقانه ام 
پیشکشی از کلام و واژه 
دست آویز ِپنهان زنی ست 
که میخواهد بی ادعا بگوید
" دوستت دارد " .

*
نیلوفر ثانی

 
هدیه ی تو

 

دلت از جنس باران َست
خوب ست مرا
به باران ، هدیه کردی..

نیــلوفر ثــانی
_25 بهمن _

 

 


 
بهار معطل ست

از چشم های من
تا دست های تو
کوچ چند پرنده مانده ؟
بهار پشت دیدار تو
معطل ست .

نیلوفر ثانی

 
عبور تو

سعادتی افتــاده
بر بخت من و گنجشک ها
عبور تو افتاده بر
کوچه ی ما

نیلوفر ثانی

 
ستاره

دست های من
درجستجوی رویایت
ستاره ای می افتــد بر دامنم
انگار خواب مرا دیده ای


نیلوفر ثانی

 

 
پیشکش

پیشکش کمی نیست
شعرهایی که میتراود از عشق
مینوازد از شور
می خروشد از شوق
این تماشای نگاهی از دل ست
که حرفهایی تازه دارد


نیلوفر ثانی

 

 
تقصیر تو نیست

 

دست های من
در امتداد دستهای تو
خط به خط ، رج به رج
شعری سروده بود
تقصیر مهربانی های تو نیست
که نماندی
سردی زمستان امسال
پرنده ها را کوچانده بود ..

نیلوفرثانی
 
پرنده میشوم

 

شوری برجانم

شوقی در خیالم

نامت میبرم

پرنده میشوم

 

نیلوفر ثانی

 
یک قطره از نگاه تو

 

یک قطره از نگاه تو کافی ست

این بستر خشکیده از رود

دریا شود


نیلوفر ثانی

 
شوق رود

حریف شوق ِ رود نمیشود
سنگی که سد کرده
راه را
به انتظار

 

نیلوفر ثانی

 
ماه منتظر

ماه مانده پشت ِپنـجره
تا نبیــند روی َت
در هق هق یک شــعر
چشــم براه َت میـماند

نیلوفر ثانی

 
باتو خیال خوب ست

 

باتو خیال هم خوب ست
وقتی از دور می آیی

وقتی از ابر آغوشت

بارانی از عشق میباری

باتو خیال هم خوب ست

باتو این قطره ، رودی ست

باتو این درخود شکسته

سرشار و پر از خوبی ست

نیلوفر ثانی

 
لبخند بهار گونت

 

 

تفسـیر ِنگاهت در من

یک باغ اقـــاقی شد

لبخند ِبهــار گونت 

بر دامـن ِمن گل شدنیلوفر ثانی 


 
انعکاس خورشیدی

 

درمن تو تکثیری

انعکاس هزار تشدید ِ خورشیدی

 

نیلوفر ثانی 
انعکاس خورشیدی

 

درمن تو تکثیری

انعکاس هزار تشدید ِ خورشیدی
نیلوفر ثانی

 


 
کتاب ِ تو

 

 

کتابی در من گـشوده
چشـمت،

قصه میـخواند از بـَر
عشـق
،
باران میشـود

سر فصــلنیلوفر ثانی

 
تمام رو

 

به داربست ماه
آویخته ام خود را

شاید به چشم تو بیایم

شبی، تمام رو


نیلوفر ثانی


 
تکثیر ماه در تو

 

 

پنـجره می تپد در شب

ماه تکــثیر میشود

در تـونیلوفر ثانی

 
میم ِ من

 

تمام و ُ کمال میشوم
وقتی
تو میم ِآغاز ِمَن باشی

نیلوفر ثانی

 
آدمی

آدمی ست دیگر  
دلش میخواهد
به چشــم ِعشـق
بیایـد ..

نیلوفر ثانی

 
دیدار

دیـدارت ،
گشــایش هزار پنـجره
رو به تقدیر ِبیـداری ستنیلوفر ثانی

 
پیچک و دیوار

 

برمن بیاویز 
چو پیچــکی عطراگین
از حضور تو دلخوشم 
که دیوارمنیلوفر ثانی

 
چشم تو

ستاره ای می افتد
 از آسمان ِ سینه ام
من زائر ِ چشم ِخورشیدی ِ توام

نیلوفر ثانی

 
باران معانی

به یک استعاره مرا
مهمان کن
که ازحضور تو میبارد
باران ِ معانی

 

نیلوفر ثانی

 
جرات

 

جرات یک پنجره
تماشای تو نیست
گنجشک دل 
میخواهد که "باز" باشد

 

نیلوفر ثانی

 

 
راه یار

بر گرد ِراه ِ یار
یکی از هزاران غبــار
باشد که بر شانه اش
دمی
آسوده بنشینم


نیلوفر ثانی

 
شیفته

من شیفته ی تحسین ِتوام
کرشمه باران ،
کاش عشق کمی
پادرمیــانی کند

نیلوفر ثانی

 
هیــچ

دست از تمنایِ دل من شسته ای
که هیــچ

از تماشای یک غزل گذشته ای
که هیــچ

قسمت ما ، بوسه ی داغ ِ یک بهار نبود
در من کوچ هزار پرنــده ای
که هیــچ

چشم ِ پرز راز و تمنای نگاهم ، به باد
نگاهی ازسر مهر نینداخته ای
که هیــچ

اعتباری به روزهای مانده نیست
مرا محروم ِ زیارت عشـق کرده ای
که هیــچ

بر آستان تو ، باید ایستاد و دم نزد
آفت به جان شاعر انداخــته ای
که هیــچ

گذشت از ما وِ این با دگران مـکن
آتشی که هیزم ،دل ست وُ دیگر هیـــچ


نیلوفر ثانی
بهمن 92

 
سوختن ِ شعر

این شـعر
نورازسوختن ِعشـق
گرفته ست
به تماشا نایسـتید
درد دارد

نیلوفرثانی


 
دستهایم تورا میخواهد

دست هایم سوی تو می آید
در لمس ِ پرشور ِ اشتیاق
در همجواری ِ تماشایی ِ لبخند و آه
در حلقه ی جادوی نگاه
در تمنای ِ تکرار ِ این بیراهه راه
در اشتراک معانی نیلوفری
پیچیده بر دیوار ِ آرزوهای محال
در تاریک روشن ِ بیداری و خواب
در وسوسه ی ماندن ها و نرفتن ها
دست هایم تورا میجوید
ای حلقه زده بر جان پر سوز و گداز
ای تابیده بر انزوای ِ سکوتی بی آواز
ای همیشه با من ، ای نشئه ی حضوری بی آغاز
دست هایم تورا میخواهد

نیلوفر ثــانی
12بهمن 92


 
خدایا سببم ساز


دست در حلقه ی مویش
خدایا سببم ساز

غرق در چشمه ی نورش
خدایا سببم ساز

مست منم از یاد و خیالش

تا لمس ِحضورش
خدایا سببم ساز


نیلوفر ثانی

 
منصفانه نیست

این منصفانه نیست
که تو
چون عابری میگذری و من
در فریادهای ِدلم
از نام ِتو
تا ابد، بیراهه میشوم


نیلوفر ثانی


 
دلیل بودن من

شـعر ،

دلالتی بر نبـود ِتو

تو ،

دلیــل ِبودن ِ من 

 

نیلوفر ثانی

 
پرندگی ت

کاش شاخه ی درختی بودم
در دور دستی
پرنده گی َت
بامن سر میشد
زنده گی ِمن با تو

نیلوفر ثانی
 
ماتمم

جان َم بستــه به جان َت چون مــاه
ماتـمم دورشـدن از خورشـــید ست

نیلوفر ثانی

 

 

 
روایت غریب

 

درد ست بخواهمت و نباشی
از شمال تا جنوبی ترین عرصه ی  واژه ها
در کوچ ِ یک  مفهوم ِ ماندگار
دستم و دلم
بند ِ همین شعر های ِ بی مخاطب ست
روایت غریبی ست
شاعری که چشم های تورا
خورشید میداند
 اما

دست از تاریکی ِ خود
 بر نمیدارد

 

نیلوفر ثانی

 
تبعیــد

دست های ِ تو
بند رهایی از چاه ِتنــهایی
و نـگاه َت،
عزیزی به لطف
و لبخنـدَت ،
حکمرانی به بهشت
آغوش خود بگشا
بَرَم گردان
ازین تبعیــد طولانی


نیلوفر ثانی
بهمن 92

 
وصف آشنایی

تطهـیر میشود
وصـف ِ آشنــایی
با باران ِ نــگاه و کلام
در می نوردد
شــکوه ِ جاری
با حضــور ِ عاشـقانه ای آرام
راه میرود سـمت ِ تـلاقی ایمـان و انتــظار
چشــم میدود سـوی دیــدار و اشتیـــاق
باز میشود این بغض ِکهنه
بهــار میشود همیشه ی ِ ایــّامنیلوفر ثانی

 
کندوی لبت

قســم به کنــدوهای لبـت
که هزار آیه شــهد شیرین
میچــکد ار آن
ببیــن چه ماهــرانه
مـومن میکنـــد
جان ِ خسته ی ِ مــرا

نیلوفر ثانی

 
قسمت ِ ما

دســت ِما ازمرحمت عشـق،کوتــاه ست

تافراسوی زمان،قسمت ما دلتـنگی ست

 

نیلوفرثانی

 

 
طلعت ِ ما

زائر چشــم تو بودم
تو نــدیدی
برهت صیــد تو بودم
تو گذشــتی
پنجره در طلـعت ِما نیست
بمــاند
بوسـه ها ،قسـمت باد ست
نچشــیدی

 

نیلوفر ثانی

 
بغض

 

راهی برای عبور
از این بغض فرو خورده نیست
تا چکه چکه
بریزد بر دل
خرده خرده
شکل آه گردد

 

نیلوفر ثانی

 
هشدار

از جانب ِ همین پنجره
بدرود گفته ام
حلاوت هرچه آشنـــایی را
به تلخی دوری و دلتنــگی
ستون صبـرم ترک خـورده
این شعر
هشــدار ِفروپاشی ست

 

نیلوفر ثانی

 
وعده ی دیدار

از من بگذری
دیدار ما میماند
پس از آخرین هجرت
از سمت ِ افقی دیگر
انجا که دل شیشه ای را
میبوسند ، نمی شکنند ..

نیلوفر ثانی

 

 
شعر وتصویر- موسیقی دستهای تو

 

 
تقهیم کن

 

 

تفهیم کن برمن
حس ماندن را
که از ترکش ِ اضطراب ِ رفتن
هر روز دلم
در جستجوی ِ حاشیه ای امن
می گریزد
ابهام تقدیر را  


نیلوفر ثانی
4بهمن 92


 
حس قشنگ

بـودنت
حس ِقشنــگی ست
تا رسیدن به آســتان ِعشـق
در خنــکای ِ شعر
عاشقانه ،می سُـرایمَت

نیــلوفر ثـانی

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(٩)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤٢)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱۳)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱۳)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٤)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۱)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٩)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٥)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(۸)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(٢٥)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸٠)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(٢)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(۱)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱۳)
عشق4(۱)
عشق4(۱٧)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱٠)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱٥)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(٢٤)
کوتاه نوشت پاییز95(۸٠)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧