آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


حرفی نمانده

این جفا
 به روح آدمی
این سکونت ِدرد
در دهلیزهای جبر ِجاری
این زبان بریدگی
در اعماق ِخلوص ِبیان
این سهم شاعری
در پناه کلمات
آری
بشارت تان باد
تا خود ویرانی اش
یک دوم قدم بیشتر نمانده
یک پلک تا پایان ِجهان
جز سکوت
حرفی نمانده


نیلوفرثانی
29مهر95

 
بی امید

سر به سینه ی اندوه
سر به ساحل طوفان زده ی غمبار
سر به آستانِ شبیخون ِجان دادن
پشت پرتگاه ِاحساس
سر به سوختن دادن
بی امید در وهمی تاریک
خفته در آغوش تنهایی
بی نام ونشان ماندن
به انزوای ابدی
تن دادن
لبریز خاموشی ها
بی صدا جان دادن

نیلوفرثانی
29مهر95

 
آئینه ی روی تو

تو در تاریکی بودی
ودر محاصره ی هراس شب
دست های من تورا
به سخاوت نور
پیوندداد
و خطوط روشن تورا
در شب منتشرکرد
روز از جوار چشم های تو
با مرز رویاهای من
اغاز شد
وخورشید آئینه ی روی تو را
هویدا کرد


نیلوفرثانی

 
دردهایمان

 

http://s8.picofile.com/file/8271515142/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
سینه ی سبز

هرچقدر پاییز اما
بهار همین نزدیکی ست
میان ِسینه ات
سبز میتپد ..


نیلوفرثانی

 
شعر و تصویر - بامهر آمدی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


http://s9.picofile.com/file/8271013168/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C.jpg

 
شیرین

میخندی و ُ
شهد میپاشی
بردلم
آه که من
باتو "شیرین " میشوم...


نیلوفرثانی
مهر95

 
پلک میبندم

پلک میبندم
تمام رویا
تویی
وشب مسیر مستقیمی میشود
برای بوسیدن لب هایت ..


نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
در فقدان تو

در فقدان ِتو
چنان پوسیده ام
که گویی مرده ای
در گور خویش


نیلوفرثانی
مهر95

 
پرده های نادر غنایی

تو
موسیقی ِشگرف ِعظیمی
ورطه ی خطرناک ِبلعیدن ِ"من"
و هستی ِدوباره ی ِرخ دادن
در پرده های نادر ِغنایی
دوباره از نو
به ریتمی دیگر
زاده شدن ..


نیلوفرثانی
22 مهر 95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
سرنخ

در مجاورت شعاع تماس ِاندوه و راز
خطوط در هم غوغا
پیدا میشود

سرنخ یکی از خط ها
به حلقه ی دارِ نبودنت میرسد

نیلوفرثانی


 
تنهایی من

هنوز از تاریکی مزمن شب
بوی نای تنهایی برمیخیزد
هنوز از تنهایی ِمن
حروف نام تو میریزد


نیلوفرثانی
تابستان95

 
شعروتصویر

 
کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


http://s9.picofile.com/file/8270616918/photo_2016_10_12_13_48_39.jpg

21مهر95

 
معماری آوار

حتی دیوارها
خسته بودند از ایستادن
من که بی تو
معماری آوارم ....


نیلوفرثانی
20مهر95کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شعروتصویر

 

http://s9.picofile.com/file/8270521768/%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.jpgکانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
روز هفتم

از عبور شهابی
ارزو تشدید شد
در هیاهوی سکوت شب
و هزار رنگ خواهش
طیف شعری بنفش شد
اجابت ،تصمیم آخر جهان
و عشق مدعی خلقت
و روز هفتم انگار
دوباره اغاز شد


نیلوفرثانی
پاییز95


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
اعماق خلاء

دراعماق ِخلاء
صدای تو با من
و دست تو
با شانه ام حرف میزد
و من سبک تر از همیشه
چشم های تورا
پرواز میکردم ...


نیلوفرثانی
پاییز95

 
جبرچشمانت

من از جبر ِچشمان ِتو
بیمناکم
شیطان هم
اختیار میگذارد برای انسان


نیلوفرثانی
پاییز95

 
بی دست هایت

تو نیستی و دلم
سر براه هیچ پاییزی نمیشود
وقتی باران را
بی دست هایت باید
به هق هق ِنبودن هایت
گره بزنم ...


نیلوفرثانی
پاییز95

کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شعرو تصویر _اثبات فرضیه

 

http://s8.picofile.com/file/8270299392/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87.jpg


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
تیتراژ آخر

چه دنیای شلوغی
رفت ها و آمدها
وهزار راه پرتردد از عبور ها
معبرها ، پل ها ، گذرها
ایستگاه ها..
من ایستاده ام دراین هیاهو
دراین ازدحام
درآخرین ایستگاه
در آخرین سکانس ِیک فیلم کوتاه
وچمدانی پراز تکه ها وُ تاروپودها
پراز خُرده خراش ها، زخم ها
  خاطره ها، سکوت ها ...
واگر چشم های تو نیاید
به پیشواز
تیتراژ تلخی ست
در شبی پاییزی
تاریک و تنها
آخرین پلان ایستگاه ...

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
پاییز هم گل میدهد

پاییز هم میتواند گل بدهد
وقتی پای لبخندهای ِتو
درمیان باشد...


نیلوفرثانی
13مهر95


http://s9.picofile.com/file/8269688700/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%84_%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF.jpgکانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
چرا نیستی ..

چرا نیستی
ومن در نبودت
انگار دچار سرگیحه های مدامم
دچار تهوع ِنبضم
که میزند و تورا نمی یابد
چرا نیستی
ومن پرم از تنش های بی وقفه
و تیک های پلک چشم
رگ های شقیقه
گوشه گوشه ی دل

من پرم از یأس ِدامن گیر تهی
تا تمام شوم
درهمین عصر بی صدای پاییزی
در سکوت در تنهایی


نیلوفرثانی

 
بی عشقی


جهان در جبر ِعقوبت بی عشق
دست و پا میزند
تو بیا تا عشق را بچشم های خیس
به دلهای تنگ
و لحظه های تاریک برسانیم

نیلوفرثانی
10مهر

 
رویاهای محبوس

خواستیم کسی به رویامان
دست درازی نکند
بخود آمدیم
 در اسارت تاریکی
محبوس بود رویاهایمان..

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
رویای کودکی

کودک که بودیم
رویای تو پرواز بود
رویای من آسمان
حالا
تو پرنده باز شدی ومن
آسمان خراش می سازم

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem 
زنگ اول

زنگ اول
وقت ِخواندن ِ چشم های توست
وقت ِنوشتن ِدرست واژه های لبخندت
وقت روخوانی ِخطوط دستت
وقت ِانشای ِتابستانی
که با یاد ِتو گذشت
🔔
زنگ اول
وقت درس ونیمکت های دو به دو
وقت ِدیدن ِدوباره ی تو
وقت ِنوشتن پنهان ِنامت
گوشه گوشه ی کتابهای نو
🔔
زنگ اول
زنگ زیبای ِعشق و احساس
آه چه طلسمی
میبندد 9 ماه
پایم را به کلاس..


نیلوفرثانی
سوم مهر95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
فصل چشم تو

در مهر باز شد
فصل چشم ِتو آغاز شد


نیلوفرثانی

http://s8.picofile.com/file/8268337118/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%AA%D9%88.jpgکانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
پاییز

خوب ست پاییز 
مجابت کرد
که از آنسوی فاصله ها
دری به مهر بگشایی ..


نیلوفرثانی
پاییز95
کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
رویای یک پیچک

به جبروت ِحادثه ی دیدار
هنوزهم دست و دلم
به حروف نام تو که میرسد
میلرزد
در انتهای رویای یک پیچک
حرفی از سبزینه ی ِحیات نیست
همه پرشده از تقلای عشق
به زیستن
و من تاابد
نیلوفرانه به دیوار تو می پیچم
تو تا همیشه
در حافظه ی عشق
گلبارانی ...

نیلوفرثانی
31شهریور95کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٦)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(۱٠)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤۳)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱٤)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٤)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٧)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۳)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(۱۱)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٦)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سرگردان(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(٩)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(۳۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸۱)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۳)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۸)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱٤)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۸)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(۳٠)
کوتاه نوشت پاییز95(۸۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧