آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


طعم یلدا

دست هایم قصه نداشت
اما با طعم یلدا
عزل به موهای تو میبافم..


نیلوفرثانی
آذر95


 
یلدا مبارک

 

http://s9.picofile.com/file/8279205076/%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7.jpgکانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
تراوش عشق

ازتو عشق می تراود
قطره چکان ِشبنمت
سیراب ِگلبرگ ِتو
یکسره مست میشوم ..

نیلوفرثانی
اذر95


 
زائر چشمهایت

 نشانه های عشق
درمن نبود
تو اما
دستم را
به زیارت ِچشم هایت بردی
حالا من زائری
که تمام نذرهایش را
به نیت ِتقرب ِچشم هایت
به ضریح ِجنون
گره میزند


نیلوفرثانی
95

 
بهارم

کجاست خوابی که مرا
درتو تعبیر می کند
کجاست تقدیری که برمن
نقش ِرهایی می کشد
کجاست انهمه آه مانده در سینه
انهمه فریاد مانده در حنجره
کجاست خطی که مرا
به نقطه ی تو می رساند
و حروفی که به نام ِتو
معطر میکند
کجاست مسیر ِرسیدن
 به چشم هایت
به جنگل ِسبز ِنگاهت
به ترنم ِخوشرنگ صدایت
به بهارت
به بهارم...


نیلوفرثانی

 
از سمت تو

از سمت تو
شعر که هیچ
باران ادارک ِزاد روز نخست
می بارد
رویارویی ِحضور ِعشق
در فهم ِعظمت ِانسانی
تکریم ِنطفه ِدوست داشتن
از سمت تو
بی تکرار ، حادثه میبارد ..

نیلوفرثانی
پاییز 95

 
تبار عشق

تو آشوب ِنشمه ی بارانی
من در تدارک ِشعرِ تو
بی سامانم
خاموشی ِواژه
باتو ممکن نیست
من از تبارِعشق لیلایم..

نیلوفرثانی
پاییز95

 
افروختن شمع

همیشه می گویند:
"شب ماندنی نیست "وفرجام تاریکی "سپیدی ست "
باشد حال که تقدیرم افتاده بر شب ست
لحظه هایش را
"بیدار" خواهم نشست
گرچه خورشید دوراز من ست
با افروختن یک شمع
تاریکی را خواهم گسست...

نیلوفرثانی
مرداد95


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
دنیایم

http://s9.picofile.com/file/8278164576/%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%882.jpg


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
چشم های تو

جادوی ممکنی ست
ترازهای این نسبت ِناهمگون
 عشق و تردید
پا به پای هم میروند
و زمان می ایستد به مراقبه
راز دار تماشایی ترین ابتدا
و درنگی که پایانی ندارد
صبر از خلال ِاین هیاهو
میوه های نوبرانه میچیند
و چشم های تو
که یاقوتی ترینند ...


نیلوفرثانی
آذر95


 
شعر وتصویر/ توفیق سرودن

http://s8.picofile.com/file/8277787750/%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%86_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88.jpg


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
تکرار

چه واهمه ی پر تکراری
عبورها ،آمدها ،رفتن ها
و انگار تمام ِرونق این حادثه
در همین ابهت ِتکراری ست
و در بلعیده شدن ِزمان در هیچ
خوابی طولانی نبود
من از رویا به سمت ِ انتها بازگشتم
چشم که گشودم
انگار آغازی دیگر بود
آغازِتکراری...


نیلوفرثانی
پاییز95 
صدای تو

صدای تو
آرامش ِدل ِغمین ِپرنده ی کوچکیست
که از خانه انگار
چندان دور نشده ست

نیلوفرثانی
15 آذر 95

 
شعر وتصویر / صبور عشق

 

http://s9.picofile.com/file/8277245668/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B3.jpg


نیلوفرثانی
آذر95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
صبور ِعشق

ما از صبر به صداقت ِعشق
ایمان آورده ایم
و اِلا به تیغ زمان
سربریده میشود
هرچه هوس ...

نیلوفرثانی


 
رازش بشنو

جان ِجان
بذری به تو میدهم پیچیده در حرف و کلام
در شعر و واژه
با مهر ، با منت ،با اشتیاق
در قلبت بکار
از چشمانت ببار
و بگذار درتو رویش کند
ریشه بگیرد
هوایش باش
رازش بشنو
عصاره اش را بنوش
و
عاشق باش ..

نیلوفرثانی
آذر95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
دوستت دارم

حواست باشد
اگر بمن فکرمیکنی
یعنی؛
من " دوستت دارم "..


نیلوفرثانی
پاییز95

 
ریل ها ..

http://s8.picofile.com/file/8276543076/%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7.jpg


بیاد هموطنان از دست رفته امان در حادثه ی برخورد قطارمشهد _تبریز
روحشان شاد


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
ارتفاع دوست داشتنت

از ارتفاع  دوست داشتنت
نمیتوان بالا رفت
بلندایی دارد به اندازه ی ابدیت
در من زنی ست  
که  دستش
از چیدن ماه کوتاه ست
اما به آسمان ِعشق
هر شب
ستاره میدوزد ..


نیلوفرثانی
94

 
برگه ی عبور

سبز میشوی
در سرخی گونه های من
عشق
برگه ی  ِعبور دل دارد ..

نیلوفرثانی
94


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
راهی


صبر از سکوت میرود
و سخاوت از شاخه ها
آنکه آمده بود ،بماند
دلش هوایی شد
به قصد آسمانی دیگر
نماند و راهی شد ...


نیلوفرثانی
آذر95

 
دور تو می گردم

من ازسمت مدار تو
کاشف کهکشان ِاتفاقی ِنو میشوم

آسمان کوچک ست
وقتی فقط دورتو میگردم..


نیلوفرثانی
پاییز 95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
آواز چکاوک

تا تو هستی
دلم آواز چکاوک دارد
هر بندم
شاخه ای
هوای پریدن دارد

نیلوفرثانی
پاییز 95


 
نوبت مستی

حالا که درسکونت جان
درجام عشق
نوبت ِمستی ِماست
پیمانه میزنم
با چشم های تو
مدام
مدام ...


نیلوفرثانی
پاییز95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem 
موج چشم های تو

از ورای ِ یک سپیدی
به مجموع ِآبی ِکرانه تا عشق
هر چه پیدا بود
موج ِچشم های ِتو بود
واین هربار آرزو
تن میکشد
جان میدهد
تا ساحل تو باشد
تا انتها
تادور

نیلوفرثانی
پاییز95

 
جوهر روی کاغذ

مثل جوهری
که پس میدهد به کاغذ
دوست داشتنت
از شعرهایم بیرون میزند


نیلوفرثانی
آذر95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
برف و تو

برف که می آید
دلم میگیرد
گرچه شهر تماشایی
راه های به تو رسیدن
لغزنده میشود ...

نیلوفرثانی
آذر95

 
نمی باری

تورا در بخت من جایی
هوای بارشی لبریز
کجا گم کرده ام بارانِ چشمت را
که بر صحرای من یکدم
نمی باری

نیلوفرثانی
نودوچهار

کانال شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
چند کوتاه نوشت

شبی باید
به چشم های تو پل زد
وازتماشای رودخانه ی عشق
در انتهایی ترین ستاره
گل کرد ..

*

اندودم از ضربان عشق
اما هیچکس
به آتشم نمی سازد

*

از هیچ پاییزی
یک جوانه نمی روید
بگذار چشم هایت را
بهار که شد
ببوسم

*

من سرشارم از تو
وقتی تمامت را
از حروف روشن
پرکرده ای
مکتوب بی نام من

*

بوی دریا می دهی
من از سرگشتگی باد ،لبریزم
مرا نفس بکش
تمامن
آغشته ی ِتو اَم


مهر و آبان 95


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem 
شعروتصویر /برقرار عشق باش

مجموعه شعر "بی واسطه دوستت دارم "

نیلوفرثانی
*
فروشگاه عرضه کتاب "بی واسطه دوستت دارم "
تهران - خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران - پاساژ فروزنده - طبقه ی منفی یک _پ 224 - کتابسرای فصل پنجم ست ....66966082-021
و سایت فروش اینترنتی نشر بهار سبز
http://www.shop.baharesabz.com/?page=8


 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٦)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(۱٠)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤۳)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱٤)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٤)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٧)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۳)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(۱۱)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٦)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سرگردان(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(٩)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(۳۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸۱)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۳)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۸)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱٤)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۸)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(۳٠)
کوتاه نوشت پاییز95(۸۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧