آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


دلتنگ تو


دلتنگ ِتو شدن
یعنی ابری که بغض کرده
کافی ست دونفر عاشق را ببیند
ریز ببارد ..

نیلوفرثانی
اردیبهشت 96


چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٦ | پيام هاي ديگران ()

 
زمستان ِماندنی

بی بارش ِآسمانی
بی حضور ِباران و دانه های سپید
این زمستان ، ماندنی ست
شاید دست ِدعای ِمن و تو
کاری بکند؛
"خداخدا که ببارد."

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
رعدی بی باران

رعدی در ابرکم
بی هیچ بارانی
زمین ِشوریده ام
تَر نمی شوم ..

نیلوفرثانی
دی 95

 
تبار عشق

تو آشوب ِنشمه ی بارانی
من در تدارک ِشعرِ تو
بی سامانم
خاموشی ِواژه
باتو ممکن نیست
من از تبارِعشق لیلایم..

نیلوفرثانی
پاییز95

 
نمی باری

تورا در بخت من جایی
هوای بارشی لبریز
کجا گم کرده ام بارانِ چشمت را
که بر صحرای من یکدم
نمی باری

نیلوفرثانی
نودوچهار

کانال شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شورش باران

آه از شورش ِ باران
تا چشم تو باشد
ابر در ابر
یکسره میبارم ..


نیلوفرثانی
94

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شعر و تصویر_ باران بی امانت


http://s8.picofile.com/file/8267755368/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D9%87%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF.jpg
کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
رویای تو

رویای تو ابر باران داشت
هربار که پلک میگشودم
از چشم هایم
گل روییده بود


نیلوفرثانی

 
چند کوتاه نوشت ..

طراوت بارانت
بی امان
ریشه هایم
همه دریا شده اند ..

*
بازی را باختم
بیگانه ای آمد
شلیک کرد
و رفت
من بازی را به
انقلاب ِچشم هایش
باختم

*
مرا درزمین خویش
 بکار ،ببار، دروکن
مرا در ِتنور عشق
نان کن

*

تنها وتهی بودم
گمان کردم تورا گم کرده ام
ایستادم
عطرتو از چهارجهت وزیدن گرفت
وحروف ِنام تو
نشان ِراه شد ...

*

صاعقه میزند
یادت
خون ِباران
میجهد از رگ هایم


نیلوفرثانی
تابستان95


 
سراغی از دریا

من ازمسیر سبز یک بذر
خوشامد گوی ِزایش ِعشقم
در خاک
درافسانه ی رُستن ِگِل ِآدمی
در بی زمانی
فراسوی ِرخدادها
وتو بارانی
بر دل ِتشنه ی دانه های مانده درخاک
عطر رویش داری
و سراغی از دریا
وقت دل سپردن ست حالا
میان ِبذر و خاک و عشق و باران


نیلوفرثانی
تیر95

 
محزون

در رگم دویده ای
بی سراغ باران و بهار
در التهاب ِکویر
محزون ِهق هق ِدوری ام


نیلوفر ثانی

 
نگاه کن

در بالاپوش ِآسمانی
از خیال تو آبی ترینم
تو نگاه کن
من پیوسته بارانم

نیلوفرثانی
دی 94


http://www.8pic.ir/images/dobrjzo7x3thhtp9b8y1.jpg

 
باران باش و ببار

 
بوقت باران

 اینجا بوقت ِباران
دقایق ِحضور به لحظه های ناب
کوک ست
دل باید سپرد
اینجا معاشقه ی زمین با آسمان ست ..

نیلوفرثانی

 
ببارانم بهــارانم

من از باران لبریزم
من از آشوب ِچشمانت
بهار من
هوای سبز دستانت
ببارانم بهارانم

نیلوفرثانی
پاییز94


http://s6.picofile.com/file/8221014218/%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85.jpg

 
توأمان ما

خورشید باش 
پس از بارانی که منم
رنگین کمانی نقش میگیرد 
ازتوأمان ِ ما

نیلوفر ثانی


 
رنگ بودنت

باران
به رنگ بودنت نزدیک ست
هربار که می آیی 
جهانم
تازه میشود

نبلوفر ثانی

 
باران و برکه


 باران باش و ببار
این برکه 
در تلاطم ِآغوش و بوسه 
بی تاب ست

نیلوفر ثانی


 
باران باش

تو باران باش
تا تمام دنیا
میگسترانم خویش را ....


نیلوفر ثانی


http://s3.picofile.com/file/8220818834/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D8%A7_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 
باران وکویر

برغم بارانی که میبارد
کویر
هرچهار جهتش
تشنگی ست ...


نیلوفر ثانی
مهر94

 
همنفس با قاصدک ها

اندوه دوری دست هایمان
از بهار گذشت
همنفس با باران و قاصدک
بگذار
پاییزمان دیدنی باشد

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
طعم خوش زیستن

وتو نم نم بــارانی
بر برهوت یک بیــابان
و طعم خوش زیسـتن
حتی میـان خــاران

نیلوفرثانی

 
نبودنت

صبور لحظه های بی تو 
سنگ ِ دل تنگ بر سینه زده ام 
آئینه هنوز آشوب روی تو بود
رویا هنوز به جستجویت بی تاب 
و اسمان غرقه در بغض ابرها 
وباران سوگوار 
درهمهمه خویش گم میشد
نبودنت هر لحظه بزرگتر میشد

نیلوفر ثانی

 
صبح باران منی

صبح باران منی
از پس شب ها
برهوت ..


نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
دسته ای از ابرها

باران ِشوق
چو های های بهار
باران ِدلتنگی
چو هق هق پاییز
مرا در دسته ای از ابرها جا گذاشته ای

نیلوفر ثانی


 
هوای دل باران

بیا به هرابری که رسیدیم
چشمکی به هوای دل باران بزنیم


نیلوفر ثانی

 
ببار ای ابر در ابر

از چشـم تو باران میبـارد
ازدلم شــعله های آتش
ببـار ای ابر در ابر
مرا آتش تمام کرده ست


نیلوفر ثانی 
هوای دل باران

بیا به هرابری که رسیدیم
چشمکی به هوای دل باران بزنیم

 نیلوفر ثانی

 
باران

شرافت آسـمان
بوسه هایش بر خاک
چونین افتـاده میرود
سوی معشـوق ِخود
بـاران..


نیلوفر ثانی 
گریه امانم را برید

من سرشار از تو
وَ تو
سرشار از باران وُ آسمان
وگریه اَمانم را بُرید ...


نیلوفر ثانی

 
هوای جهان

یک جهـان دویده ام
تمام پنجره ها
رو به دلتنــگی باز می شد
و تمام در ها
رو به رفتن ها
پیشــانی عشق را بوسیدم
و درمرارت غریب خود
باریدم
هوای تمام جهان
بارانی بود ...


نیـلوفر ثــانی

 
باران و بوی تو

باران که می آیـد
من بر میـخیزم
بوی تو میگـیرد
تمام راههـــا


نیلوفر ثانی

 
پنجره را نگشا

هوای ِحوصـله درگیر ست 
باران نبـودَت 
پیوسـته میبـارد 
پنجره را نگشــا 
سـیلاب 
خانه را میـگیرد..

نیلوفر ثانی 
اعتبار تو

به اعتبــار تو
عشـق را میتوان
جـدی گرفت
تا همیشه زمین
گریبان میدرد
به بوسه های باران


نیلوفر ثانی


 
حواس شهر

حواس ِشـهر
پرت ِباران ست
حواس ِمن
آغشـته ی ِعـطر ِتو...


نیـلوفر ثـانی


 
روز بارانی

میگریزد زیر سقفی
شهر از باران
من به کوچه ها
قول دست های تو را
دادم ...


نیلوفر ثانی

 
باران

باران ِشوق
چو های های بهار
باران ِدلتنگی
چو هق هق پاییز
مرا در دسته ای از ابرها
جا گذاشته ای


نیلوفر ثانی


 
بگو دوستت دارم

بگو دوسـتت دارم و ُ
از من
ابر ِبارانی بســاز .!


نیلوفر ثانی 
صبح بارانی

صبح باران منی
از پس شب ها
  برهوت..


نیلوفر ثانی

 
کاش ...

کاش ابری باران داشت
دست های تو چتری
کاش همسفر با دریا
پیوسته با تو موجی


نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
گفتی ببار

گفتی ببــار
ابر من اما باران نداشت
آتش داشت
بر سینه ی سوخته ام
تو باران باش و ببــار


نیلوفر ثانی 
همزاد کویر و باران


فهم سختی ست
من که از گریه و آتش 
همزاد کویر و بارانـم 
دستهایی را پس بزنم 
که چتر تعـارفم میکنند

نیلوفر ثانی


 
دریا شدنم

تو بــاشی وُ بــاران
تَنـگ در آغوش‌َم گیــر
دریــا شــدنم حتــمی ست


نیــلوفر ثــــانی
بهار93

 

 
تو یعنی

تو یعنی پنجره در پنجره 
بهار
تو یعنی
عشق نگاه میکند مرا
به خاصیت باران
 
نیلوفر ثانی 

چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
باران بهاری

 

در  سینه ی تو ای کاش
لبریز بودن باشم

در یادتو هر دم
چو باران بهارینیلوفر ثانی

پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
چه شد

 

نشانی آسمان دست تو بود
مرا رهنمون ِ باران بودی
چه شد
از تحسین ِ ترانه ها گذشتی؟
چه شد

از تمنای دریا دور ماندی؟نیلوفر ثانی

پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
باران تو


سرمیرود از دلم
باران ِ تو
صد پنجره تماشا
تابیده از دو چشم ِروشن ِ تو
دیوار هم باشی
این گوشه ترانه ای
میپچید چو پیچکی
به یاد وخیــال و جـان ِ تو

نیلوفر ثانی

 
سلام باران

تو می آیی و باران
سلامم میکند

نیلوفر ثانی

 
تقدیس عشق

 

 

به کشف آن کلمات ِ مرموز 
رامشگری واژه های ِ بی بدیل
شعری از طاقت ِ باران 
خواهم گفت 
دست های اعجاز گشوده برویم
من از تقدیس ِ عشق 
خواهم گفت


نیلوفر ثانی

 
داستان بارانی

مرا یک داسـتان ِبارانی
باخود برده ست
فصل ِآخر
تلاقی با دریاست

نیـلوفر ثـانی

 

 
ابر رهگذر

 


من مانده ام
 
پـس از باران
 
دشت های ِخیس
 
خاک ِنم خورده ی ِبیابان
عطر ِبهــاران 
تو امــا
ابر ِ رهـگذری 
دست کشیده ای از 
مانـدن هانیلوفر ثـانی


 
هدیه ی تو

 

دلت از جنس باران َست
خوب ست مرا
به باران ، هدیه کردی..

نیــلوفر ثــانی
_25 بهمن _

 

 


 
کتاب ِ تو

 

 

کتابی در من گـشوده
چشـمت،

قصه میـخواند از بـَر
عشـق
،
باران میشـود

سر فصــلنیلوفر ثانی

 
باران معانی

به یک استعاره مرا
مهمان کن
که ازحضور تو میبارد
باران ِ معانی

 

نیلوفر ثانی

 
شیفته

من شیفته ی تحسین ِتوام
کرشمه باران ،
کاش عشق کمی
پادرمیــانی کند

نیلوفر ثانی

 
جامانده

من و ُبــاران و تــو
سرفصل ِ قصه ی ِ پاییـزیم
بهار ما گمشـــده در دورها
ما جامانده از زخمِ کهنه ی تقــدیریم

نیلوفر ثانی

 
آی حواست هست ؟

آی حواست هست
نیــایی
یـکی میمیـــرد
بـی تــو
زیـر بـاران ..

نیــلوفر ثــانی

 

 
سراب باران

عمری بیــادت
سراب بــاران بودیم
امــروز
خود رود شــدیم
به مـددِ یک نــگاهَت


نیــلوفر ثــانی
10آذر

 
درباران به دیدارم بیا

در باران به دیــدارم بیـــا
چونان آتشـــم
از اشتیــاق ِدیـدار
که ترســـم آغوشت
بســوزانم ..

نیلوفر ثانی
6آذر92

 

 

 

 
رقصی در باران

زیـر ِبــاران
چتــر نمی خواهـم
دسـت های تورا می خواهـم
برای
یک رقص ِ دونفــره


نیــلوفرثـــانی

 
باران

بــاران
مَــرهم زَخــم ِزمیــن َست
از دوری آفتـــــــــاب
.
.
نیلوفر ثانی

 
عشـــق

 

عشق
چیز مبهمی نیست
همین بارانیست که
از چشم تو میبارد
وقت دلتـــنگی ِ دستهای من ....
....
.
شباهنگ (ن..ثانی)

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
کوچه ی عاشقی

کوچه های عاشقی
غریق باران دلتنگیست
تا سیل نبرده شهر دل را
برگرد و بیــــــــا ....
.
.
شباهنگ ( ن. ق.ثانی)
 
 
 
 
 
 
باران باش

باران باش و ببار
من به هوای لمس دستانت
دل به باران داده ام ....

 

شباهنگ (ن. ثانی)

 

سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(٩)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤٢)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱۳)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱۳)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٤)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۱)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٩)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٥)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(۸)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(٢٥)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸٠)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(٢)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(۱)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱۳)
عشق4(۱)
عشق4(۱٧)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱٠)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱٥)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(٢٤)
کوتاه نوشت پاییز95(۸٠)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧