آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


پاییز می آید

سنگفرش های ِخیس
برگ های ِزرد
هوای ِگرفته و ابری
پاییز با طعم ِعشـق می آید ..


نیلوفر ثانی
تابستان94

http://s6.picofile.com/file/8211054934/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2_%D8%A8%D8%A7_%D8%B7%D8%B9%D9%85_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%85%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AF.jpg

چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
جوانه ی عشق

در سـینه ام
جنبشـی ست
بذر عشـقت
دارد جوانه میـزند..

نیلوفر ثانیhttp://s3.picofile.com/file/8201084950/%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C_%D8%B3%D8%AA.jpg

 
درد زیادی دارد ...

از حالی که دارم
خبر نگیر
درد زیادی دارد
عاشق بودن..

نیلوفر ثانیhttp://s6.picofile.com/file/8201669484/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86.jpg

 
سقوط زیبا

هوس میکند سیب
با دست ِتو
سقوط را باز
زیبا کنـد ..

نیلوفر ثانی


http://s3.picofile.com/file/8195185068/%D9%87%D9%88%D8%B3_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A8.jpg

 
گره دست های ما


بیا دست هایمان را
پیوست یک جستجو کنیم
عشق همین حوالی ست
شاید در گره دست های ما

نیلوفر ثانی

http://s6.picofile.com/file/8191615650/%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7.jpg

 
بودنت غنیمت ست

شعر
پایبـند دوست داشتنت
از این شعر تا آن شعر
بودنَت
غنیمت است.

نیلوفر ثانی
از مجموعه ی " بی واسطه دوستت دارم "

http://s3.picofile.com/file/8190516418/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AA_%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%B3%D8%AA.jpg

 
بهار تویی

بهــار تویی
که هرشاخه ی ِشکسته ام
باتو هـوس ِجوانه میکند ..


نیلوفر ثانی
31 اردیبهشت 94


http://s3.picofile.com/file/8189995968/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg

 
چیزی شبیه زندگی

تو از من می گذری
من از نفس هایم
این میان
چیزی شبیه زندگی
گم میشود ...

نیلوفر ثانی
اردیبهشت 94


http://s6.picofile.com/file/8188858368/%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.jpg

یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
شهادت میدهی

روزی شهادت میدهی
هر حرف که گفتیم
هر شعر که خواندیم
طعم انار و دارچین داشت
و جهان ما
به اندازه ی بوته ی یاسی بود
آویخته از لب هایمان

نیلوفر ثانی

پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
مادر

جهان برخاست
ادعایی کند
جامه ی عشــق
به یک تن فقـط
انـــدازه بود ،
" مــــادر "..

نیلوفر ثانی

بمناسبت روز زن ومادر


چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
صبح باران منی

صبح باران منی
از پس شب ها
برهوت ..


نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
 

من شیفته ی ِتحسین ِتواَم
کرشمه باران
کاش عشق
کمی
پادرمیــانی کند...

نیلوفر ثانی
اثرهنری : استاد ارجمند احد پناهی


چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
هامونی لبخند

نت به نت
تورا باید سرود
بودنت
هارمونی ِپیوسته ی ِ لبخند ست


نیلوفر ثانی


چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
بهار ِتو

توکه شکوفه
از لبخندت میبارد
از هرچه بهــار
بهــارتَری ...

نیلوفر ثانیچهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
کاتب عطر تو

در روح کلمات من
دمیده ای
من کاتب ِعطر ِنفس های توام

نیلوفر ثانی


 
دلگیرم

آی از دست ِبهــار
دلگیـرم
تقـدیر ِآمـدنت
بسـته ی اوست
هی سـال پشـت سـال میرود
بهـار دیدنت
هنوز آرزوست...


نیلوفر ثانی


 
بهار منم

تو باشی
چنان سـبزم
که بهـــــار منــــ َم


نیلوفر ثانی

سال نو مبارک

 
بال

غرض از اینهمه واژه و شعر
سرودن چشم های تو نیست
اینجا شاعری برای خود
بال میبافد..


نیلوفر ثانی


 
تجانس غریبی

تجـانس غریبی دارد
شـعر با چشــم تو
دست هایت با بهــار

نیلوفر ثانی


 
آمینم باش

دل
آمرزیده ی عشق
تو آمین‌َم باش ..


نیــلوفر ثــانی
 
آغازی دیگر

تو نیستی وُ من
در آستانه ی آغازی دیگرم
آغاز تمام شدنم

نیلوفر ثانی 
آمدنت

پشت به تکان های ِبی شکیب ِاینروزها
منتظرم
اتفاق تابنــاک ِآمدنت را
تنیـدن در موج ِدریا
روزی میـدهد عاقبت
ماهیـگیر را

نیلوفر ثانی
اسفند 93 
کودتا

میکشم
طرح ِ تســخیر ِقـلب تورا
متهــم میشوم به
کودتــا ...


نیلوفر ثانی 
نبض عشق


ایسـتاده ام مـگر شـاید
اعتـماد
نبض ِعشـق را
دوباره برگردانـد

اگرچه صبـر دیگر عزیز نیـست...

نیلوفر ثانی 
بهمن 93


 
مخاطب خاص

در شعر هایم
مخاطبی حلول کرده ست
 پیش از این نام دیگری داشت

عشق ...


نیلوفر ثانی


 
زلزله ای ویرانگر

رفت از آن حــادثه جانم بر باد
چشــم تـو
زلـزله ای ویرانـگر ....


نیلوفر ثانی


 
پناه تو کجاست ؟

تکیه به شانه ات
بزرگم میکند
_ تمام قد ِعشق _
خسته است پرنده ی کوچک
پنـاه تو کجاست..؟

نیلوفر ثانی 
جنگ منم

جسدهای ِسوخته
شیون ِکودکی جا مانده
زنی آویخته بر تیرک چوبی
خانه ای پاشیده ازانفجار جبهه


جنگ منـم


بی تو
سرزمینی
بدست من مـُرده


نیلوفر ثانی

 
شوریدگی ها

بازار وُ آشوب ِنـگاه تو
عشق وُ آتـش سـجاده
من وارث همـان شوریدگی ها
تو آن اتفاق ِشمس گونه

نیلوفر ثانی 
دلم

یار در دلم
دلم اما کجاست ....؟


نیلوفر ثانی 
ببار ای ابر در ابر

از چشـم تو باران میبـارد
ازدلم شــعله های آتش
ببـار ای ابر در ابر
مرا آتش تمام کرده ست


نیلوفر ثانی 
تنهایی

روی ِدیوار پنجره باز کن
خِشت خِشت
تنهایی میدَوَد دراین خانه

نیلوفر ثانی 
بهار لبخندت

تمام سال
به بهار لبخندت
زنده بودم
هزار زمستان مرا
نمیکشد


نیلوفر ثـانی
 
قرعه

قرعه انداخته ام
امـــروز
کـــدام شعر را
پیــش پـای َت
قربــانی کنــــم
شــــاید که بیـــایی..


نیلوفر ثانی


 
تبعید طولانی

دست های ِ تو
بند رهایی از چاه ِتنــهایی
و نـگاه َت،
عزیزی به لطف
و لبخنـدَت ،
حکمرانی به بهشت
آغوش خود بگشا
بَرَم گردان
ازین تبعیــد طولانی

نیلوفر ثانی 
یاد تو

درمن زنی ست
گرچه پاییـزَش طولانی
گیسوانش را
با یادی از تو
شکوفه می آراید..

نیلوفر ثانی


 
گوشه گوشه ی شهر

تا تو باشی دلم
آبادان شهری ست
که گوشه گوشه
عطر تو را دارد

نیلوفر ثانی 
قهوه ی تلخ

از من دورست
طعم خنده های تو
هرروز
قهوه ی تلخ نبودت
بکام من ست

نیلوفر ثانی 
نگاه بی عشق

چه در گلدان ِروی ِطاقچه
چه در باغچه
نگاهی نباشد به عشق
پژمرده میشود
هرچه زیبایی


نیـلوفرثـــانی 
نمی آیی

نمی آیی و ُ
این خیابان هرشب
خواب بوسه میبیند
واز حسرت بی خاطرگی
عاقبت یک روز
میمیرد


نیلوفر ثانی 
شعرهای سربی

بی تو
شعر هایم ،سُربی
تنها بکار ِفشـنگ می آیند..


نیلوفر ثانی 
شعر و تصویر

 
تک و تای دوست داشتنت

بندم به چشم هایت
هیچ بادی مرا
از تک وُ تای دوست داشتن‌َت
نمی اندازد..


نیلوفر ثانی
آبان93 
یلدا و شکوفه ها

این پاییز
به اعتبار گرمی دست هایت
دنباله رو بهار میشود
حالا میبینی
درخت ها به یلدا نرسیده
شکوفه میدهند


نیلوفر ثانی 
بسته ست راه


بسته َست راه 
به کلمه 
به اشـاره 
به آرزوی ِآزادی 
این شعر در سلول چشم های تو
منتـظر ِوقت ِ اعـدام َست ...

نیلوفر ثانی
93/9/3

 
 
گمشده

کسی گم شده
در آخر دنیا
کسی که بجای اسم خودش
نام تورا میدانست..

نیلوفر ثانی


 
قفل به دهان

بی خبر رفته ای وُ قفـل به دهـانم زده اند
مثل دکّانی که برآن برگه ی ترحیم زده اند


نیلوفر ثانی

برای مرتضی پاشایی که رفتنش درد داشت .. 
هوای پریدن

تا تـو باشـی
شـعر ِمن
هوای ِپریـدن دارد

نیـلوفر ثــانی
 
ماهی هزارپولک

به پهنای آبی عشق
ماهی هزار پولک دریای توام


نیلوفر ثانی


 
باران

شرافت آسـمان
بوسه هایش بر خاک
چونین افتـاده میرود
سوی معشـوق ِخود
بـاران..


نیلوفر ثانی 
گریه امانم را برید

من سرشار از تو
وَ تو
سرشار از باران وُ آسمان
وگریه اَمانم را بُرید ...


نیلوفر ثانی

 
 

چشم براه یک حادثه ام
 کسی بیایید
نرود
بماند
 که تو باشی

نیلوفر ثانی


 
شوق جنون

تو آن شـوق ِجنـونی
از منـظره ات
باید برخاست
از پنجره ات
باید پریـد...


نیلوفر ثانی 
دریای زلف یار

گره در گره، دریای زلف یار
به طوفان خورده ست
زورق دلم


نیلوفر ثانی 
این نبودن ها کافی ست

راه بی تو مسـدود ست
آئیـنه بی تو
تاریـک
دست هایم تنـهاست
این نبودن ها
کافی ست

نیلوفر ثانی


 
پنجره را نگشا

هوای ِحوصـله درگیر ست 
باران نبـودَت 
پیوسـته میبـارد 
پنجره را نگشــا 
سـیلاب 
خانه را میـگیرد..

نیلوفر ثانی 
یک پنجره

تا مرز جنون
با تو می روم
این حادثه یک
پنـجره کم دارد ....!


نیلوفر ثانی 
زن که باشی

دراین دیــار
زن که باشی
سهمت
یا جگر سوخته َست
یا صورت سوخته ..


نیلوفر ثانی
اول آبان93 
اعتبار تو

به اعتبــار تو
عشـق را میتوان
جـدی گرفت
تا همیشه زمین
گریبان میدرد
به بوسه های باران


نیلوفر ثانی


 
مستم

شراب میشود بودن‌َت
لب پنجره ی ِحوصله ام
بیشتر بمان
از دیدن روی‌َت
مســـتم


نیلوفر ثانی


 
حواس شهر

حواس ِشـهر
پرت ِباران ست
حواس ِمن
آغشـته ی ِعـطر ِتو...


نیـلوفر ثـانی


 
نبض ترانه

در طپـش هر پنـجره
ماه َسـت
در نبـض هرتـرانه
مـهرَت ..

نیلوفرثانی


 
برکه ی تو

در برکه ی تو
باید جَستی بزنم
عشق
ماهی گریز پایی ست
در سکوت آب


نیلوفر ثانی 
زمین مین

چشم هایش را بست
و به بوسه های معشوق
فکر کرد
سربازی که زمین ِمین را
رنگ شقایق زد ..


نیلوفر ثانی 
روشن باش

من از پنـهانی های تاریـک
میترسم
عیـان باش و روشـن باش
ای عشـق


نیلوفر ثانی


چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
 

آمدن‌َت
صدای سم اسبی رهـوار
بر اندام بی هیاهوی ِدشت
چو لرزش عشق ست
بر سکون ِ سینه ی ِمـن


نیـلوفر ثانیچهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
نبودنت

برای نبودنت
مرگ یک دل و خیابان
کافی نیست
یک شهر را باید
اتش بزنی

نیلوفر ثانی 
زلزله

درمن
زلزله ای ویران گر
برگـرد
آجــر به آجـر مرا
دوباره بســاز


نیلوفر ثانی 
آغوش تو

جای اَمنَ‌م
در آغوش تو ست
چو سربازی که برمیگردد
از خط ِمقدم ِجنگ ...

نیـلوفر ثـانی
چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
بی قراری مکن

بی قراری مکن دل
این تکان های پی در پی
پلک زدنهای اوست


نیلوفر ثانی

 
شعری بخوان

برایم شعری  بخوان
تا من
پنهانی ترین بوسه ها را
کشف کنم ..


نیلوفر ثانی


 
دستی بکش


دستی بکش
بر پریشانی باد
نیستی و آشوب میکند
دل و پنجره را


نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
تار گیسو

 

هم نفس سرانگشت هایت
بنان میخواند
تار تارگیسویم

نیلوفر ثانی

 

 
شانه ات

هر فصلی که باشد
شــانه ات 
همیشـه سَــرو ست


نیلوفر ثانی

 

 
رویایی دارم

رویایی دارم
گل باشم وتـو
باغبانم


نیلوفر ثانی

 


 
شاعر سرانگشت هایت

لمـس کردی
ترک های روحـم را
شـاعر تلـفظ سرانگشت های‌َت
شده ام

 

نیلوفر ثانی

 
تاول میزند هر راه

تاول میزند هر راه
از تب چشم هایم
هرمنظره بی تو
زاییده ی دردست

نیلوفر ثانی

 

 
همه ی شهر


در تـرَک های این شهر 
صدای قدمهای ِکسی 
مدفون ست 
که جای جای ِکوچه وُ خیابان را 
پرسه به یافتن آغوش ِتو میزند
تو نیستی و ُ
در همه ی شـهر
جـایی برای فراموش کـردنت
نیست..


نیلوفر ثــانی 


 
بهار مرا باور کن

ییلاقی ترین سرزمینم
برای پرنده ات
کافی ست
بهار مرا باور کنی

 

نیلوفر ثانی

 

 

 
خانه ی متروک

 

نفس های ِشـمعدانی 
به شـماره افتاده
نیــایی 
خـانه متـروک ِ ایـام ِجنـگ ست

نیلوفر ثــانی 
تیر نودوسه


 
دوستت دارم

" دوستت دارم "
اینروزها قاصدک ها را
جدی بگیر


نیلوفر ثانی

 


 
خنده هایت

 

 

خنده هایت را
پایش ریختی
گل داده 
درخت هزارساله ی کوچه


نیلوفر ثــانی

 


چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
مرغان مهاجر

 

کافیست یک قدم
بسوی من بر داری
مرغان مهاجر
دوباره بر میگردندنیلوفر ثانی

 


 
بهار راه دوری ست

 

بهار راه دوری ست
از من 
تا آغوش ِتو ...

نیـلوفر ثـــانی
بهار93

 

 


 
شعرو تصویر : فرجام آدم

 
آی حواست هست ؟

آی حواست هست
نیــایی
یـکی میمیـــرد
بـی تــو
زیـر بـاران ..

نیــلوفر ثــانی

 

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس