آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


شعروتصویر / گل


http://s9.picofile.com/file/8289280200/%D9%85%DA%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg


کانال شعر ها و نوشته های نیلوفرثانی
https://t.me/niloofarsanipoem

 
شعرو تصویر / لبریز شعری


http://s8.picofile.com/file/8289280100/%D8%AA%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C.jpg

 
شعرو تصویر/ دعوت

 

 
شعرو تصویر / وقتی نیستی

 

 


 
یلدا مبارک

 

http://s9.picofile.com/file/8279205076/%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7.jpgکانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
دنیایم

http://s9.picofile.com/file/8278164576/%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%882.jpg


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شعروتصویر _عشق تمدیدت میکند

نیلوفرثانی
مجموعه شعر "من بی واسطه دوستت دارم"

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

http://s9.picofile.com/file/8271797142/%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.jpg

 
دردهایمان

 

http://s8.picofile.com/file/8271515142/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شعر و تصویر - بامهر آمدی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


http://s9.picofile.com/file/8271013168/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C.jpg

 
شعروتصویر

 
کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


http://s9.picofile.com/file/8270616918/photo_2016_10_12_13_48_39.jpg

21مهر95

 
شعروتصویر

 

http://s9.picofile.com/file/8270521768/%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.jpgکانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شعرو تصویر _اثبات فرضیه

 

http://s8.picofile.com/file/8270299392/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87.jpg


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
پاییز هم گل میدهد

پاییز هم میتواند گل بدهد
وقتی پای لبخندهای ِتو
درمیان باشد...


نیلوفرثانی
13مهر95


http://s9.picofile.com/file/8269688700/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%84_%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF.jpgکانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شعر و تصویر _کاش همسایه ی تو بودم


http://s9.picofile.com/file/8267756142/%DA%A9%D8%A7%D8%B4_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85.jpgکانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شعر و تصویر_ باران بی امانت


http://s8.picofile.com/file/8267755368/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D9%87%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF.jpg
کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شعروتصویر

 

http://s9.picofile.com/file/8267308250/%D9%85%D8%AB%D9%84_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%AA.jpg


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoemچهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
شعر و تصویر

http://s1.picofile.com/file/8265361968/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%B1.jpg
کانال تلگرام نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شعر و تصویر

 

 

http://s2.picofile.com/file/8265361850/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%AA%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF.jpg

کانال تلگرام نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem 
شعر و تصویر (آخرین انار دنیا)

 

 

http://s2.picofile.com/file/8261461400/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 
شعر وتصویر

 

 
شعر وتصویر(هم بی چون وچرای من)

http://s6.picofile.com/file/8255889668/%D9%87%D9%85_%D8%A8%DB%8C_%DA%86%D9%88%D9%86_%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86.jpg

چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
شعر و تصویر (یک پنجره میخواهم )

 

http://s6.picofile.com/file/8255889984/%DB%8C%DA%AF_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85.jpg

چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
شعروتصویر

http://s6.picofile.com/file/8255889900/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF.jpg

چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
شعر و تصویر (راز هواخواهی تو )

 

http://s6.picofile.com/file/8255890134/%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AA%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%AA.jpg

چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
گرمی نفس های سرخی

http://s6.picofile.com/file/8248073384/%DB%8C%DA%A9_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C.jpg

پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
دل به دریا زدن

رنگ میگیرد آسمان دلم
وقتی یادتو همیشه اینجاست
من نمیدانستم پرواز یعنی چه
حال میفهمم دل زدن به دریاست


نیلوفرثانی

http://s7.picofile.com/file/8248073042/photo_2016_04_18_00_22_39.jpg

پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ | پيام هاي ديگران ()

 
مگر بهاری

مشام ِ من لبریز تو
مگر بهاری 
نفس در نفس 
سبز و سرخ می روید 
در سینه ام
گل


نیلوفرثانی

http://s7.picofile.com/file/8238743468/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DB%8C%DA%A9_%DA%AF%D9%84_%D8%B3%D8%B1%D8%AE.jpg

 
من باشم و تو

http://s6.picofile.com/file/8238740000/%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D9%88.jpg

 
دوست داشتن ِتو


http://s7.picofile.com/file/8238739642/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%AA%D9%88.jpg

 
تنهایی گریبانگیر عالم شد

رنگ از روی ماه
آب از دریا
پرنده از درخت
عشق از دل آدم پرید
وقتی تنهایی
گریبانگیر عالم شد ...

‫نیلوفرثانی‬


http://www.8pic.ir/images/laik77j5972wwmppt5rn.jpg

 
نگاه کن

در بالاپوش ِآسمانی
از خیال تو آبی ترینم
تو نگاه کن
من پیوسته بارانم

نیلوفرثانی
دی 94


http://www.8pic.ir/images/dobrjzo7x3thhtp9b8y1.jpg

 
شعر و تصویر

 

http://8pic.ir/images/ar4x1xesaqm58swn2l4q.jpg

 
طرح عشق

دستان ِتو
نقاشان ماهرند
طرحی کشیده اند درمن
مختصر به نام ِعشـق


نیلوفرثانی

http://8pic.ir/images/rrjod52opdhin19zsj3q.jpg

 
باران باش و ببار

 
عبور ما

 

 
ببارانم بهــارانم

من از باران لبریزم
من از آشوب ِچشمانت
بهار من
هوای سبز دستانت
ببارانم بهارانم

نیلوفرثانی
پاییز94


http://s6.picofile.com/file/8221014218/%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85.jpg

 
باران باش

تو باران باش
تا تمام دنیا
میگسترانم خویش را ....


نیلوفر ثانی


http://s3.picofile.com/file/8220818834/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D8%A7_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 
گمم

http://s3.picofile.com/file/8220816884/%D9%85%D9%86_%DA%AF%D9%85%D9%85.jpg

 
کشتی شکسته

شبیه یک کشتی شکسته ام
لنگر افتاده در اعماق
گِل گرفته تمام مسیر
تمام شده انگار دنیــا 

نیلوفر ثانی                    http://s3.picofile.com/file/8219366726/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87.jpg


 
یک نفس ماه

 

 

 
باران وکویر

برغم بارانی که میبارد
کویر
هرچهار جهتش
تشنگی ست ...


نیلوفر ثانی
مهر94

 
درمسیر تو

 

http://s3.picofile.com/file/8216759792/2.jpg

 
عشق زمین گیر

تو پرنده
بالت به آسمان
من درخت
پایم به زمین
ترسم عشق
زمین گیرت کند...


نیلوفرثانی
پاییز92

 

http://s6.picofile.com/file/8217107418/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AF.jpg

 
آخرین انار دنیا

بوسه های ِتو
رخداد قشـنگی ست
مثل ترک ِخوردن ِ
آخرین انار دنیــا...


نیلوفرثانی
مهرنودوچهارhttp://s6.picofile.com/file/8215411568/%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 
باران نبودت

هوای حوصله درگیرست
باران نبودت
پیوسته می بارد
پنجره را نگشا
سیلاب
خانه را می گیرد


نیلوفر ثانی
تحریر : داود کشت پور


http://s3.picofile.com/file/8213563376/10752010_747162705359043_77180002_n.jpg

 
شمرده از عشق بگو

 

http://s6.picofile.com/file/8210107118/%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%A8%DA%AF%D9%88.jpg

 
هیچ شبی

هیچ شبی بی تو
خورشید نمیزاید
هیچ آسمانی در نبودت
هم آغوش ماه نیست ...

نیلوفر ثانی


http://s6.picofile.com/file/8205917992/%D9%87%DB%8C%DA%86_%D8%B4%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%88.jpg

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
شعروتصویر - باید بروم

 

http://s6.picofile.com/file/8205691800/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85.jpg

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
ای عشق

درون سینه ام
یاد تو باقی ست
ای عشــق
حتی اگر مرا
از ریشه بخشکانی


نیلوفرثانی


http://s3.picofile.com/file/8203167718/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%85_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%B3%D8%AA.jpg

 
به تو نمی رسم

در کجای این جهان گم شده ای
که هیچ راهی
تورا بمن نمیرساند
کجای جهان گم شده ام
که هرچه می روم
به حوالی تو نمیرسم

نیلوفرثانی

http://s3.picofile.com/file/8203566342/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%85_%D8%B4%D8%AF%DB%8C.jpg

 
جنون دلتنگی

 

http://s3.picofile.com/file/8203773050/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1.jpg

 
ابتذال زندگی

 

http://s6.picofile.com/file/8202470292/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%84_%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85.jpg

 
ویرانی

از کدام حفره ای در شب
چنین ویرانی میبارد؟
کدام نجوای خاموش مردابی
حس اغوش ماه را
از برکه میگیرد ؟


نیلوفرثانی
تیر94


http://s3.picofile.com/file/8201871826/%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A8_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF.jpg

 
درجهان من ، تو

 

محو تماشـای ِعشـق
لحظه ای
دور نمیشود از خیــال ِمن
چشـم های ِ روشن ِتو

خورشــید میدرخشــد 
درجـهان ِمن
تـو..

نیلوفرثانی

 

 
شبیخون تنهایی

غریب
غریب
غریب
تا چشم کار میکند
نفس آشنایی نیست
دست مهربانی
آغوش گرمی ..
این سرزمین
متروک ِشبیخون تنهایی ست

نیلوفر ثانی
تیر94

 

http://s3.picofile.com/file/8202346968/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8.jpg


 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٦)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(۱٠)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤۳)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱٤)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱۳)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٧)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۳)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(۱۱)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٦)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سرگردان(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(۸)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(۳٢)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸۱)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۳)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۸)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱٤)
عشق4(۱)
عشق4(۱٧)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۸)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(٢٩)
کوتاه نوشت پاییز95(۸۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧