آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


زائر چشمهایت

 نشانه های عشق
درمن نبود
تو اما
دستم را
به زیارت ِچشم هایت بردی
حالا من زائری
که تمام نذرهایش را
به نیت ِتقرب ِچشم هایت
به ضریح ِجنون
گره میزند


نیلوفرثانی
95

 
ای عشق

ما که بیدار باش ِدلیم
کارخود کن ای عشق
پایان ِشب ِسیه باش..


نیلوفر ثانی

 
شراب شعر

دست برده ام به چشمانت
شراب شعری گرفته ام
که مپرس

نیلوفرثانی


 
اصالت ناب

تشبیه یک اصالت ناب
چشـم های توست
زیربـاران نگاهت
حادثه میبارد ...

نیلوفر ثانی

 
شفاعت ِمرداب

شفاعت ِمرداب
تنها بدست نیلوفران ممکن بود
آنجا که بی دریغ
بر پهنای آب بوسه زدند و
 از بدنامی نهراسیدند

نیلوفرثانی

 
سین ِقشنگ

بیا برایت چای بریزم
بیا اینهمه شوق را
ازچشم هایم ،عریان بریزم
بیا کنار همین آخرین نفس های سرما
حظّ ِبودنت را
در شعر و واژه بریزم
بیا که بودنت "سین " قشنگی ست
من که میخواهم این عید را
بپای تو بریزم ....

نیلوفرثانی

 
چند عاشقانه ی کوتاه

.
ای شب انگیزترین غوغا
ماه به هواخواهی روی تو
بی تاب ست ..

.
من از آستان حیرت انگیز عشق
به چشم تو رسیدم
گویای آن اتفاق
وسعت آبی ترینی
که درمن موج میزند

.
ای قامت افراشته تورا
عشق
شعر به ستایش هایت
من در ردیف چشم تو
آواراه ترینم

.
حواست را بمن بده
لااقل چیزی ازتو
داشته باشم

.
تو میروی
من میمانم
چو درختی که درماتم ِکوچ پرنده
دلگیر ست

نیلوفرثانی

 
مهر تو

به مهر تو
دلم شوروش ِشیدایی ست
میروم آنقدر
تاجنونی دهد بربادم ..


نیلوفرثانی
بهمن94

 
مگر بهاری

مشام ِ من لبریز تو
مگر بهاری 
نفس در نفس 
سبز و سرخ می روید 
در سینه ام
گل


نیلوفرثانی

http://s7.picofile.com/file/8238743468/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DB%8C%DA%A9_%DA%AF%D9%84_%D8%B3%D8%B1%D8%AE.jpg

 
خورشید چشمت

 

فراسوی ِازدحام ِتاریکی
برق چشمان تو پیداست 
من کهکشانی درعصریخبندان
میبلعم خورشید چشمت را

نیلوفرثانی

 
اگر تو نباشی

میدانم در زمستان ِپیش رو
اگر چشم و دل تو نباشد
خنیاگری سرما زده و فرتوت
در کوچه ای تهی از عاطفه ی این شهر
تمام خواهم کرد
وعشق دیگر آغاز نخواهد شد

نیلوفر ثانی

 
من باشم و تو

http://s6.picofile.com/file/8238740000/%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D9%88.jpg

 
دوست داشتن ِتو


http://s7.picofile.com/file/8238739642/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%AA%D9%88.jpg

 
شهر آشوب

حواست هست
با غزل و واژه چه نسبت ها داری؟
دل من گرم نشد هرچه سرودم از عشق
تو ببین تا یک نظر
در شط ِ شعر
شیوه ی شهر آشوبی

نیلوفرثانی

 
رنگ عشق

سرزمین ِنیلوفران ِآبی
مرز ِخواستن ِیکرنگی
مرداب هرچقدر تیره
رنگ ِعشق همیشه دریایی ست

نیلوفرثانی

 
تنهایی گریبانگیر عالم شد

رنگ از روی ماه
آب از دریا
پرنده از درخت
عشق از دل آدم پرید
وقتی تنهایی
گریبانگیر عالم شد ...

‫نیلوفرثانی‬


http://www.8pic.ir/images/laik77j5972wwmppt5rn.jpg

 
محزون

در رگم دویده ای
بی سراغ باران و بهار
در التهاب ِکویر
محزون ِهق هق ِدوری ام


نیلوفر ثانی

 
ماهی برکه ی توأم


فرقی نمیکند
هرکجا باشی
ماهی ِ برکه ی تو أم

نیلوفرثانی

 
نگاه کن

در بالاپوش ِآسمانی
از خیال تو آبی ترینم
تو نگاه کن
من پیوسته بارانم

نیلوفرثانی
دی 94


http://www.8pic.ir/images/dobrjzo7x3thhtp9b8y1.jpg

 
شعر و تصویر

 

http://8pic.ir/images/ar4x1xesaqm58swn2l4q.jpg

 
گلستان

از تو درمن
هزار بذر محبت
کمی آفتابی شوی
گلستانی درمن یکسره میروید

نیلوفر.ثانی

 
زندگی

اگر وقت را از حوصله
ایمان را از دل
و عشق را از نفس بگیرند
آدمی تباه شده ی ِاتفاقی ناخوش
بنام زندگی میماند...

نیلوفرثانی

 
طرح عشق

دستان ِتو
نقاشان ماهرند
طرحی کشیده اند درمن
مختصر به نام ِعشـق


نیلوفرثانی

http://8pic.ir/images/rrjod52opdhin19zsj3q.jpg

 
ماه و نام تو

ماه در سینه ام میتپد
نام تو بر زبانم
تکرار

نیلوفرثانی

 
باران باش و ببار

 
بوقت باران

 اینجا بوقت ِباران
دقایق ِحضور به لحظه های ناب
کوک ست
دل باید سپرد
اینجا معاشقه ی زمین با آسمان ست ..

نیلوفرثانی

 
سرگردان

وقتی نیستی
پرنده ای بی درخت 
بی آسمان
سرگردان ِهزار سرزمین ِغریبم


نیلوفرثاتی

 
عبور ما

 

 
تو

سینه ام را شکافتم

" تو "بیرون میریزد


نیلوفرثانی

 
داستان دست هایمان

دست برنمیدارد از سر شب
دوچشم روشن تو
چنین بی تاب میرود
تا اعماق برکه
نور ِماهگون تو 
نیلوفری بر مرداب
انعکاس ِماهی در آب
تماشای عجیبی دارد عشق
تا داستان ِدست هایمان
بیداد ...

نیلوفرثانی

آذر94

 
ببارانم بهــارانم

من از باران لبریزم
من از آشوب ِچشمانت
بهار من
هوای سبز دستانت
ببارانم بهارانم

نیلوفرثانی
پاییز94


http://s6.picofile.com/file/8221014218/%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85.jpg

 
توأمان ما

خورشید باش 
پس از بارانی که منم
رنگین کمانی نقش میگیرد 
ازتوأمان ِ ما

نیلوفر ثانی


 
رنگ بودنت

باران
به رنگ بودنت نزدیک ست
هربار که می آیی 
جهانم
تازه میشود

نبلوفر ثانی

 
باران و برکه


 باران باش و ببار
این برکه 
در تلاطم ِآغوش و بوسه 
بی تاب ست

نیلوفر ثانی


 
باران باش

تو باران باش
تا تمام دنیا
میگسترانم خویش را ....


نیلوفر ثانی


http://s3.picofile.com/file/8220818834/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D8%A7_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 
گمم

http://s3.picofile.com/file/8220816884/%D9%85%D9%86_%DA%AF%D9%85%D9%85.jpg

 
من بی تو

من بی تو
من بی عطر ِدست هایت
در آستانه ی ِسردی ِیک زمستان ِممتدم
در پسامرگ ِبهاری که
در گلوگاه پاییز
نام تورا میبرد و به انتهای خویش میرسد
و دردی خونین
به کوچ آخرین پرستـو گره میزند
من بی تو
من بی عطر ِزندگی
درواپسین لحظه ی خویشم
تو غرق عطر انار و باران
سرخوش ِآمدن پاییـزی
من در غربت ِزوال ِبرگ های پریشان
سرگردانم
تو در انتــظار تماشای ِیک دل سیر
یلدایی
من بوقت ِتلاشی ِنستوه ِامیــد
لب مرزم

جان میکند این تخدیر ِآخرین
این نمانَم ِاشک های سُریده بر گونه
این غروب ِ آرزو
این امیدِ تلالوی ِصبحی در عمق ِچشم های تو
و بخواب میرود این حقیقت ِنشئه ی داشتنت
دراین صبوری اندوه رنگ
دراین آخرین پاییز
دراین آخرین بدرود ِبن بست ...


نیلوفر ثانی
اخرین روزهای تابستان94

 
تا دور

قدم میزنم در کوچه های شب
در بن بست های پاییزِ حزن آلود
در بی تباری ِترانه های ِعصیان
در فانوس های زخمی ِبی فروغ
::
تن میدهم به عریانی ِبغضی بی صدا
به شهود ِحسی باران خورده
و تقدیری ِکه شهوت عبور دارد
بی تعلل ،بی وقفه
::
پرسه میزنم این دقایق ِفرتوت
این تب ِتند ِجنون
پرمیشوم از بوی هجرت
از غبار سیال ِپیرامون
همسوی ِواگویه ی ِباد
کولی وش و رنجور
بی ریشه و محزون
سرگردان سرزمین ها میشوم
تا دور
تا دور

نیلوفرثانی
هجدهم مهر94

 
کشتی شکسته

شبیه یک کشتی شکسته ام
لنگر افتاده در اعماق
گِل گرفته تمام مسیر
تمام شده انگار دنیــا 

نیلوفر ثانی                    http://s3.picofile.com/file/8219366726/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87.jpg


 
یک نفس ماه

 

 

 
ساحل تو

دریای جنونی که مرا میبرد
کاش به ساحل تو باز آورد


نیلوفر ثانی

 
باران وکویر

برغم بارانی که میبارد
کویر
هرچهار جهتش
تشنگی ست ...


نیلوفر ثانی
مهر94

 
ریشه هایم

من خواب ریشه هایم را دیدم
درخاک ِجهلی شوریده
در عطش قطره ای عصیان
درعمق ِخشکی ِباوری ممتد
رقت ِدردی بی پایان
بی هیچ تقلا و برگی
بی هیچ نوازش ِباران
و سالها حریق ِخزان 
دامنگیر آرزوهای سبزم شد

از خواب برخاستم
دستهایم بوی تبر میداد
از چشم هایم
هزار ابرِباران میبارید
ریشه هایم در خواب 
جا مـاند..

 

نیلوفرثانی 
مهرنودوچهار

 
درمسیر تو

 

http://s3.picofile.com/file/8216759792/2.jpg

 
قامت موزونت

قامت موزونت
در جامه ی شعر
مجنون میکند
مخاطب را ..

نیلوفرثانی

 
پاییز و مهرت

اناری از شاخه افتاد
خاطره ی حوض
یلدایی شد
رنگ پاییز با مهرت
سبزشدو بهاری شد...


نیلوفر ثانی

 
شیوع طناب و دار

سرخ فام ست این غروب ِریشه دار
مدام ست تاریکی و تبار ِتار 
سینه مالامال درد ست 
کافی ست شیوع ِطناب و دار

نیلوفر ثانی
مهر94

 
عشق زمین گیر

تو پرنده
بالت به آسمان
من درخت
پایم به زمین
ترسم عشق
زمین گیرت کند...


نیلوفرثانی
پاییز92

 

http://s6.picofile.com/file/8217107418/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AF.jpg

 
تن پوش انسانی

سرزنش را 
از دوش ِمن بردارید
تن پوش ِانســانی ام خود
سنــگین ست ...

نیلوفرثانی

 
عطر ماندنت

کاش توبودی وُ من
تمامـم نفـس
ببویم عطر ِهمیـشه ماندنت را ....

نیــلوفر ثانی 
آخرین انار دنیا

بوسه های ِتو
رخداد قشـنگی ست
مثل ترک ِخوردن ِ
آخرین انار دنیــا...


نیلوفرثانی
مهرنودوچهارhttp://s6.picofile.com/file/8215411568/%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 
باران نبودت

هوای حوصله درگیرست
باران نبودت
پیوسته می بارد
پنجره را نگشا
سیلاب
خانه را می گیرد


نیلوفر ثانی
تحریر : داود کشت پور


http://s3.picofile.com/file/8213563376/10752010_747162705359043_77180002_n.jpg

 
پاییز

دراین وانفسـای تاریکی
کسی دست ِدلم را
به مهر میگیرد
کسی در گوش ِماه و من
اسم شب را به شوق و شــیدایی
" پـایـیز" میگوید ..


‫‏نیلوفرثانی‬

 
خنجر مرگ

در فقدان و فراموشی
کسی از حمل این رنج
تاب برنمیاورد
میپیچد به خود این اندام ِهزار تکه
وقتی در سینه اش
خنجری از مرگ نشسته ست


نیلوفرثانی
برای هما روستا که فقدانش اندوه بزرگی ست ...
(4 مهر1325-4مهر1394)

 
حد جنون

رخنه در پویه های ِ بی سرانجام
من در آشفتگی موی تو
رو به آخرین حدِ جنونم

نیلوفر ثانی

 
شمرده از عشق بگو

 

http://s6.picofile.com/file/8210107118/%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%A8%DA%AF%D9%88.jpg

 
شعله ی آخر

راه میدود
عصیان میتازد
و سرسرای تمام آرزوها
به امید آمدنت
درتب انتظار میسوزد
شعله ی آخر باش
براین تلی از خاکستر
که دوباره
سر بردارد وتا اوج
برخیزد


نیلوفر ثانی

 
همنفس با قاصدک ها

اندوه دوری دست هایمان
از بهار گذشت
همنفس با باران و قاصدک
بگذار
پاییزمان دیدنی باشد

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
پنجره میخواهم

من از هوای دریا لبریزم
من از هق هق ِانتظار
به وقت ِراه


هیچ مهتــابی بی تو
تماشایی نیست
هیچ عبوری بی تو
لبریز بهار

دلتنگم به وقت ِچشم هات
بر این فاصله ها
یک پنجره میخواهم
بجای اینهمه دیوار


نیلوفر ثانی
شهریور94

چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
به چشم ها بگو

به چشم ها بگو
دست ها اگر وفادار بودند
هیچ گاه دنیا را
تار نمی دیدند ..

 

نیلوفر ثانی 
شهریور94

 

 
هیچ شبی

هیچ شبی بی تو
خورشید نمیزاید
هیچ آسمانی در نبودت
هم آغوش ماه نیست ...

نیلوفر ثانی


http://s6.picofile.com/file/8205917992/%D9%87%DB%8C%DA%86_%D8%B4%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%88.jpg

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
ادعای ما

باید به روح أیینه اقتدا کنیم
حاجتی به نام دل رواکنیم
یک جهان لنگ ادعای ماست
بیا به عشق تاابد وفا کنیم

 

نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
گواه قلب من

تو ابدی هستی
این را نه واژه ها
نه هیچ عین و شین و قافی
این را
قلب من گواه ست


نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
شیدایی

درمن تمام ست 
شـیدایی ِماه گون ِچهره ات 
برکه ای که آغوش گشوده 
منظره ات را.


نیلوفرثانی

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
باید بروم

چه ماندنی
که وقت سفر
کسی مرا فرا نخواند
از پشت سر
کسی دلش گُرگُر نکرد
که بمان


باید بروم ..


نیلوفر ثانی

 
چشم های تو

یأس در میزند
من بچشــم های تو
پناه میبرم 
و هوای زنــدگی
میریزد به رگهــایم ...

نیلوفر ثانی

 
ای عشق

درون سینه ام
یاد تو باقی ست
ای عشــق
حتی اگر مرا
از ریشه بخشکانی


نیلوفرثانی


http://s3.picofile.com/file/8203167718/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%85_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%B3%D8%AA.jpg

 
طعم خوش زیستن

وتو نم نم بــارانی
بر برهوت یک بیــابان
و طعم خوش زیسـتن
حتی میـان خــاران

نیلوفرثانی

 
به تو نمی رسم

در کجای این جهان گم شده ای
که هیچ راهی
تورا بمن نمیرساند
کجای جهان گم شده ام
که هرچه می روم
به حوالی تو نمیرسم

نیلوفرثانی

http://s3.picofile.com/file/8203566342/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%85_%D8%B4%D8%AF%DB%8C.jpg

 
جنون دلتنگی

 

http://s3.picofile.com/file/8203773050/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1.jpg

 
صبور لحظه ها باتو

صبـور کدام لحــظه میشود بـا تو بود
سهمگین ست هـجوم بی پروای ِسـایه ها
نور چشـمانت را از من نگیر
تباه میشـوم در عمق ِاین تاریـک سـرا


نیلوفر ثانی


چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
نیلوفران آبی

زیر باران ِ شاعرانگی هایت
ذره ذره تازه خواهم شد
ریشه خواهم کرد 
در انبوه ِ مهری که دریاست ..
فرجام نیلوفران آبی
همیشه مرداب نیست

نیلوفر ثانی

 
افتاده ام یک طرف

من افتاده ام یک طرف
تو افتاده ای سمت ِتمــام ِدنیـا
اینگونه من هر دم تنــهاتر
تو امــا هر روز
باجهانی پرشور
می آمیزی
من دور تر میشوم
از نبض زندگی
تو عشق را به هر لحظه
می آویزی
در حسرت با تو بودن
میمانم
تو با تمام ِ آرزوهایم
میروی ..

نیلوفر ثانی
مرداد94

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٥)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(۱٠)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤۳)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱٤)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱۳)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٦)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۳)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(۱۱)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٦)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سرگردان(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(۸)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(۳۱)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸۱)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۳)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۸)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱٤)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۸)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(٢۸)
کوتاه نوشت پاییز95(۸۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧