آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


تو می آیی

میدانم روزی تو می آیی
به امید آمدنت هر روز
در شهر سرگردانم .....

.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
دوستت دارم

 
گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم.
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود!

 

                                                                  گروس عبدالملکیان
 
این پا و آن پا میکنی

سرکشیده ای جام را و مستــــی میکنی

اینهمه احساس را در دلت پنهان میکنی

وقت باهم بودن زدســـتان زمان میرود

بسکه تو با عشق این پا و آن پا میکنی

 

شباهنگ

 

 
ذکر و دعای سحرم

دین و ایمانم تویی
رفته برباد منم
ذکر و دعای سحرم
دست برآورده منم


تو اجابت، تو دعا
باتو استادم به نماز
از سرّ عشق بگویی
درهای دیدار همه باز

 

شباهنگ

 
باران اینروزها

این باران ،دل پری آسمان است

میگیرد ومیگیرد و میگیرد

ویکدفعه میترکد

میخواهد ببارد، اما نمیبارد

میغرد و فریاد میکند، اما نمیبارد

مثل مصیبت زده ها که ضجه میزنند ، اما اشک نمیزیزند

میماند و میماند و میماند

و ناگهان در خلوت

بغض میترکاند ....

باران اینروزها دل پری آسمان است .....

 

شباهنگ

22:07

 

 
عبور از خاطرات

قدمهایم را برمیدارم

میروم

از کنار تمام روزها رد میشوم

و تمام خاطرات

به تو که میرسم میایستم

توان حرکتم نیست

غم نبودنت چقدر بزرگ است

وحس بودنت چقدر شگفت انگیز

میخواهم تاابد در همین نقطه بمانم

جایی که تو هستی و من و زندگی

کاش زمان همینجا متوقف بماند....

 

شباهنگ

١٠:٢٢

 
کوتاه نوشت

از من مخواه از قفس بدرآیم

وقتی هنوز دل مطمئنی نیست،

اعتمادی هم نیست.

بگذار همچنان در پیله خود بمانم؛

وقتی یار همدلی نیست،

بگذار بالها بسته بماند .....

 

شباهنگ

12:22

 

 

 

یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
سهم من

سهم من همیشه ماندن است
همیشه انتظار
در میان هیمه ی خاطره ها
گاه میسوزم
گاه میپوسم
گاه هایی هم بندرت، جوانه میزنم .

شباهنگ

 

پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
سراب

 

به چشمهایت دیگر نگاه نمیکنم

همه امید زندگی من بودند ،

آن دو سرچشمه عشق.

وقتی چشمه ها خشکیده اند؛

نگاه به آنها ،تنها،

تحمل رنج سراب است، سراب ....

 

شباهنگ

پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
بهونه

دیروز

چند موی سپیدم

قسم راست تو بود

امروز

بهونه تو برای رفتن

دیروز 

جوانیت

دلیل شور و دیوانگیت

امروز

بهونه بی وفاییت 

دیروز

آرزویت ماندن و رسیدن بود

امروز

رفتن و رها شدن

امان از بهونه ها و دلیل ها

چقدر میتوانند تغییر کنند .....!!!

 

شباهنگ

چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
شکستن

 

بازهم شکستیم؛

کاش فقط یک لحظه ،

در آن ازدحام و شلوغ ،

صدای شکستنم را  میشنیدی....

 

 

شباهنگ

یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
کوتاه نوشت

 

چشمانت را روی هم بگذار

هزار نقش زیبا پیش چشمت میسازم

برای دلدادگی

برای حظ خوش جاودانگی

برای مستی و دیوانگی

بگذار تا هستم برایت بنویسم

 از غزلها و ترانه ها

از پرواز پرستو ها

از آبی دریا

از سرخی شقایقها

بگذار دستانت آرام بگیرند در دستان مهربانی

در آغوش گرم یک مهر آسمانی

بگذار برویم پا به پا ،شاید تا نور راهمان ،زیاد دور نباشد.

 

 

شباهنگ 

22:07

 

پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
نبض ترانه ها

 

سرودن گاهی درد است،

گاهی پرواز؛

اگر نبض ترانه هایم را بگیری میفهمی به چه حالی سرودمشان،

وقتی بودم از غم هجرت تبدار،

یا که از شوق نگاهت سرمست؛

یا عاشقانه در حال پرواز؛

اما یک بیت همیشه آرام است،

همان شعر قشنگ چشمات

 

 

شباهنگ

22:45

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
نیایش

مبادا آسمان بی‌بال و پر بار
مبادا در زمین دیوار بی‌در

مبادا هیچ سقفی بی‌پرستو
مبادا هیچ بامی بی‌کبوتر

 

مرحوم قیصر امین پور

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
بازی آفتاب و مهتاب

 زندگی بکام ماه و خورشید است.

دوستی میگفت:

زندگی چیزی نیست جز بازی الاکلنگ آفتاب و مهتاب ...

 

 

شباهنگ

٠٠:٣۵

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
پیشکش

 

اگر جز شعر، چیزی نداشته باشی،

بزرگترین پیشکشی که میتوانی ببخشی،

 واژه است؛

هرچه شعرو ترانه و غزل ، همه تقدیم تو باد .

 

 

شباهنگ

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
در تواضع یک سلام

در تواضع یک سلام،

با غرور از احساس ،

بر سرراهت می ایستم؛

و تو ندیده از من میگذری،

هیچ چیزی توجهت را جلب نکرد ،

نه صدای طپشهای قلبم،

 نه شوق نگاهم ،

نه سرخی گلهای منتظر در دستانم ....

 

 

شباهنگ

١:٢۴

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
روی دایره

 توهرچه داری بریز روی دایره

من هرچه دارم میگذارم کف دست،

آنگاه خودت قضاوت کن ؛

کدام عاشق تر است،

کدام مدعی تر.....!!

 

 

شباهنگ

3:31بامداد

 

یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
بازی قایم موشک

 

 

 قایم موشک بازیمان یادت هست؟

تو همیشه مرا پیدا میکردی و

من همیشه در یافتنت ناتوان؛

بعد از سالها بازی ما همچنان ادامه داد...

تو هنوز هم قایم میشوی و  من هنوز برای پیدا کردنت در تلاش...

  شباهنگ/3/2/88

15:00

پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
کوتاه نوشت_ تو کیستی ؟؟نمیشناسمت

 

 

تورا نمیشناسم!! کیستی؟؟

روزی که چشمانت لبریز از عشق بود و شوق و من ،

آشنایم بودی،

امروز که در آنها هزار عشق است و انبوه جمعیت ،

چقدر غریبه ای!!!

نه ،دیگر تورا نمیشناسم.....راستی ،تو کیستی؟؟

 

 

شباهنگ

31/1/88

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
کوتاه نوشت

 

 

دیدار تو  تنها شیرینی تلخی روزهایم بود

به حرمت عشق نمی آیی،

به تلخی  روزهایی که می نوشم هر روز،هر روز، جرعه ،جرعه

رحمی کن و بیا...!!

 

 

شباهنگ

سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 -----

عاشقانه(۱٠٠٢)
دست نوشته های من(٩٩٢)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
شعرهای من(٦٠٦)
واگویه های دل(٤٠۸)
شعر(٢٥٧)
عارفانه(٢٢٠)
انتظار(۱٢٥)
درسهای زندگی(۱٢٤)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠۸)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
شاعران(۱٠٧)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
عشق(٩٦)
تایپوگرافی(٧۸)
فکرکن(٧٤)
سخنان بزرگان(٧٤)
مسیحا برزگر(٧٢)
عاشقانه 2(٦٧)
حرفها(٦۳)
مناسبتها(٥٩)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
نیایش(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
دلتنگی(٥٠)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
دست نوشته های من6(٤٦)
کوتاه نوشت6(٤٥)
دست نوشته های من4(٤٥)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
باران(٤۱)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
شعرهای من 3(۳٩)
درسهای معنوی(۳۸)
عاشقانه 8(۳٦)
دست نوشته های من5(۳٥)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
چشم های تو(۳۳)
تو(۳٢)
شعر و تصویر(۳٠)
یغماگلرویی(۳٠)
بهار(٢۸)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه 13(٢۳)
بوسه(٢۳)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه9(٢٢)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
بزرگان دین(۱۸)
آیات دلنشین(۱۸)
کوتاه نوشت 17(۱۸)
کوتاه نوشت 12(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفرثانی11(۱۸)
عشق 5(۱۸)
انتظار4(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
نبودنت(۱٦)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
ترانه(۱٦)
پاییز 2(۱٦)
ماه(۱٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
عشق 6(۱٥)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
عاشقانه 10(۱٤)
پرنده(۱٤)
دستهای تو(۱۳)
عاشقانه4(۱۳)
عشق4(۱۳)
هذیانه(۱٢)
حمید مصدق(۱٢)
عاشقانه 12(۱٢)
دلتنگی 4(۱۱)
دوبیتی(۱۱)
دیدار(۱۱)
عاشقانه 5(۱٠)
خورشید تابان(۱٠)
گیسوی یار(۱٠)
نکته امروز(۱٠)
تنهایی(٩)
نظرآهاری(٩)
شعرهای بلند من(٩)
تو رفته ای(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
آغوش(٩)
عاشقانه15(٩)
قیصر امین پور(٩)
اندرز(٩)
نهج البلاغه(٩)
انتظار3(۸)
عکس و نوشته(۸)
مستی(۸)
دلتنگی3(۸)
تو نیستی(۸)
پنجره(۸)
بیا(۸)
لبخند(۸)
چشمهای تو(۸)
انتظار2(٧)
نامه ها(٧)
فاصله(٧)
بی تو(٧)
عاشقانه 17(٧)
دلتنگی 2(٧)
آموزه های دینی(٧)
دلتنگی 3(٧)
موفقیت(٧)
شعر 2(٦)
عاشقانه 14(٦)
زن(٦)
گیتی خوشدل(٦)
باد(٦)
غمگینانه(٦)
عشق 2(٦)
جدایی 2(٦)
دوست داشتن(٦)
درخت(٦)
دل(٦)
پروانه(٦)
تنهایی 2(٦)
سوختن(٥)
شانه های تو(٥)
دست نوشته های من8(٥)
اعتراض(٥)
حادثه(٥)
دوستت دارم(٥)
آتش دل(٥)
جنون(٤)
زندگی(٤)
درسهای عاشورا(٤)
خیال تو(٤)
درد(٤)
دلتنگی2(٤)
قطعه(٤)
فریدون مشیری(٤)
نام تو(٤)
بوی تو(٤)
یار(٤)
چشم تو(٤)
اردیبهشت(٤)
رنچ(٤)
نگاه تو(٤)
دریا(٤)
خاطرات(٤)
ابر(۳)
دکتر افشین یداللهی(۳)
هیچ(۳)
قفس(۳)
عطرتو(۳)
پاییز(۳)
دوبیتی من(۳)
شاعر(۳)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
دلتنگی 5(۳)
پارادوکس(۳)
خواب(۳)
سید علی صالحی(۳)
احمدشاملو(۳)
رقص عشق(۳)
چشم(۳)
بهشت(۳)
ناامید و خسته(۳)
جدایی(۳)
امید(۳)
متفرقه(۳)
دوری(۳)
دستان تو(٢)
نیلوفر(٢)
تبعید(٢)
نوشته های من(٢)
جملات کوتاه(٢)
درد واره(٢)
تماشای تو(٢)
طنین(٢)
غزل(٢)
مفهومی(٢)
گنجشک(٢)
فلسفه عشق(٢)
اشتیاق(٢)
شوق(٢)
حسرت(٢)
شمس(٢)
شعرهایم(٢)
وعده بهشت(٢)
رضا کاظمی(٢)
مناجات(٢)
من(٢)
نگاه(٢)
کاش(٢)
آمدنت(٢)
هوشنگ ابتهاج(٢)
جنگ(٢)
باران بوسه(٢)
ایرج جنتی عطایی(٢)
انتظار 2(٢)
اخوان ثالث(٢)
دست های تو(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
ستاره(٢)
فروغ فرخزاد(٢)
سهیل محمودی(٢)
حسین منزوی(٢)
داستانک(٢)
پرواز(٢)
معطل یک بوسه(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
آیین شاعر(٢)
آئینه(٢)
شعرهای من5(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عاشقانه 3(٢)
قطار(٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
تکثیر تو(٢)
شب(٢)
مرگ(٢)
رهایی(٢)
فراموشی(٢)
عاشق(٢)
تندر(٢)
عاشقانه10(٢)
اندوه(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
سکوت(٢)
حقیقت(٢)
فراق(٢)
آزادی(٢)
مرزی نیست(۱)
مردودی عشق(۱)
مجسمه سنگی(۱)
عشق4(۱)
حق کلمات(۱)
پرتگاه جنون(۱)
گره دستانمان(۱)
عصر ما(۱)
روییدن(۱)
دورتر بایست(۱)
بیداری(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
بند عشق(۱)
میدانم(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
سال نو(۱)
ققنوس(۱)
لمس باران(۱)
شعرهای من3(۱)
اسارت(۱)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
بغض(۱)
افسانه امیری(۱)
باران عشق(۱)
هفت سین(۱)
همایون شجریان(۱)
یلدا(۱)
قسم به عشق(۱)
برزگر(۱)
دست نوشته های من 3(۱)
وبلاگ(۱)
دیوانه(۱)
قلب تو(۱)
اتفاق(۱)
پچ پچ عاشقی(۱)
تصنیف(۱)
تاراج(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
شعر مشقی(۱)
شمس لنگرودی(۱)
کشت های من(۱)
اعتماد(۱)
سوی تو(۱)
خلسه(۱)
سقوط(۱)
بساط عاشقی(۱)
سید علی امیر افضلی(۱)
سفر(۱)
دماوند(۱)
کمانه تیر(۱)
ایمان(۱)
همچو گوهری(۱)
دلهره شهر(۱)
طبیب(۱)
وحشی بافقی(۱)
اردلان سرافراز(۱)
نویسندگان(۱)
مرو(۱)
قاصدک(۱)
بذر تو(۱)
نقطه عطف(۱)
تقدیمی(۱)
افسوس(۱)
رفتن(۱)
هم رزم(۱)
آشنایی(۱)
وطن من(۱)
دل عاشق(۱)
طالع(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
فانوس(۱)
پریدن(۱)
ردپای تو(۱)
هادی رنجی(۱)
تک بیتی(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
سخنان کوتاه(۱)
چشم های بی روشنی(۱)
شعرهای من 4(۱)
پیشکش(۱)
تقویم(۱)
بی هیچ ردی(۱)
آغاز(۱)
بهانه(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
اسیر(۱)
مبادا(۱)
بادبادک(۱)
شعر کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
لیلی و مجنون(۱)
دلداده(۱)
امیرحسین سام(۱)
برف(۱)
زلزله(۱)
تک نوشت(۱)
نت گمشده(۱)
نیمکت پارک(۱)
تشنگی(۱)
بازگشت(۱)
خوشنویسی(۱)
درنای دل(۱)
چه خبر(۱)
لبخند زن(۱)
تقدیر(۱)
دار(۱)
سهم دستانت(۱)
پروانگی(۱)
ارتفاع نبودنت(۱)
غیاب عشق(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
شاعر پرنده(۱)
قصه امروز ما(۱)
قلب شعر(۱)
افسانه(۱)
ظرف شعر(۱)
بدنبال(۱)
سنگ انداختن(۱)
سیمرغ(۱)
بهشت تو(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
انعکاس تو(۱)
کافه(۱)
دست نوشته های ن(۱)
شاعری(۱)
وسوسه(۱)
نگاه تو(۱)
دست نوشته های من3(۱)
چهل تکه(۱)
مهدی اخوان ثالث(۱)
قسمت ما(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
طغیان(۱)
خزان(۱)
دوری دست ها(۱)
دیوار(۱)
شعر بلند(۱)
سوزنبان(۱)
نیلوفر ثانی 5(۱)
عبدالجبار کاکایی(۱)
سهم من(۱)
یاد(۱)
رسم عشاق(۱)
ازمن دور شو(۱)
باران نگاه(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
طوفان(۱)
پیوند شعر(۱)
وقت اضافه(۱)
هجرت(۱)
جزر محبت(۱)
نگاهم کن(۱)
آه(۱)
فریاد(۱)
تیک تاک(۱)
شب زمستانی(۱)
شلیک عشق(۱)
نیما یوشیج(۱)
نجات من(۱)
مولانا(۱)
فرشته(۱)
دعوت(۱)
پیچک(۱)
داستان کوتاه(۱)
رنگ عشق(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
عاشقانه 16(۱)
شعر و شیدایی(۱)
بی وفایی(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
سرآغاز(۱)
مشق هر شب(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
شهاب مقربین(۱)
طبل تو خالی(۱)
بودن(۱)
عبور(۱)
تعبیر خواب(۱)
رفت و آمدها(۱)
نوبت عاشقی(۱)
شعر 3(۱)
مرز ما(۱)
عابر(۱)
سایه تو(۱)
قرعه(۱)
خرمن(۱)
مادر(۱)
بیراهه(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
حس قشنگ(۱)
موریانه تنهایی(۱)
هشدار(۱)
مقدس(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
عاشقی رسم خوشایند نفهمیدن ماست (مصطفی معتمد)
رهـــا
ســهم عاشـــــقی( شاعر :محسن بقایی )
پنجــاه و سه ترانه
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
اورانوس 2
یک روز بعد از ظهر
دیالوگ هام (عکاسباشی)
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

گرفتار
دست تو
بهشت تو
شهادت میدهی
عطر گلاب
نگاه تو
مادر
صبح باران منی
چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
هامونی لبخند

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس