آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


تو می آیی

میدانم روزی تو می آیی
به امید آمدنت هر روز
در شهر سرگردانم .....

.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
دوستت دارم

 
گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم.
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود!

 

                                                                  گروس عبدالملکیان
 
این پا و آن پا میکنی

سرکشیده ای جام را و مستــــی میکنی

اینهمه احساس را در دلت پنهان میکنی

وقت باهم بودن زدســـتان زمان میرود

بسکه تو با عشق این پا و آن پا میکنی

 

شباهنگ

 

 
ذکر و دعای سحرم

دین و ایمانم تویی
رفته برباد منم
ذکر و دعای سحرم
دست برآورده منم


تو اجابت، تو دعا
باتو استادم به نماز
از سرّ عشق بگویی
درهای دیدار همه باز

 

شباهنگ

 
باران اینروزها

این باران ،دل پری آسمان است

میگیرد ومیگیرد و میگیرد

ویکدفعه میترکد

میخواهد ببارد، اما نمیبارد

میغرد و فریاد میکند، اما نمیبارد

مثل مصیبت زده ها که ضجه میزنند ، اما اشک نمیزیزند

میماند و میماند و میماند

و ناگهان در خلوت

بغض میترکاند ....

باران اینروزها دل پری آسمان است .....

 

شباهنگ

22:07

 

 
عبور از خاطرات

قدمهایم را برمیدارم

میروم

از کنار تمام روزها رد میشوم

و تمام خاطرات

به تو که میرسم میایستم

توان حرکتم نیست

غم نبودنت چقدر بزرگ است

وحس بودنت چقدر شگفت انگیز

میخواهم تاابد در همین نقطه بمانم

جایی که تو هستی و من و زندگی

کاش زمان همینجا متوقف بماند....

 

شباهنگ

١٠:٢٢

 
کوتاه نوشت

از من مخواه از قفس بدرآیم

وقتی هنوز دل مطمئنی نیست،

اعتمادی هم نیست.

بگذار همچنان در پیله خود بمانم؛

وقتی یار همدلی نیست،

بگذار بالها بسته بماند .....

 

شباهنگ

12:22

 

 

 

یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
سهم من

سهم من همیشه ماندن است
همیشه انتظار
در میان هیمه ی خاطره ها
گاه میسوزم
گاه میپوسم
گاه هایی هم بندرت، جوانه میزنم .

شباهنگ

 

پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
سراب

 

به چشمهایت دیگر نگاه نمیکنم

همه امید زندگی من بودند ،

آن دو سرچشمه عشق.

وقتی چشمه ها خشکیده اند؛

نگاه به آنها ،تنها،

تحمل رنج سراب است، سراب ....

 

شباهنگ

پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
بهونه

دیروز

چند موی سپیدم

قسم راست تو بود

امروز

بهونه تو برای رفتن

دیروز 

جوانیت

دلیل شور و دیوانگیت

امروز

بهونه بی وفاییت 

دیروز

آرزویت ماندن و رسیدن بود

امروز

رفتن و رها شدن

امان از بهونه ها و دلیل ها

چقدر میتوانند تغییر کنند .....!!!

 

شباهنگ

چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
شکستن

 

بازهم شکستیم؛

کاش فقط یک لحظه ،

در آن ازدحام و شلوغ ،

صدای شکستنم را  میشنیدی....

 

 

شباهنگ

یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
کوتاه نوشت

 

چشمانت را روی هم بگذار

هزار نقش زیبا پیش چشمت میسازم

برای دلدادگی

برای حظ خوش جاودانگی

برای مستی و دیوانگی

بگذار تا هستم برایت بنویسم

 از غزلها و ترانه ها

از پرواز پرستو ها

از آبی دریا

از سرخی شقایقها

بگذار دستانت آرام بگیرند در دستان مهربانی

در آغوش گرم یک مهر آسمانی

بگذار برویم پا به پا ،شاید تا نور راهمان ،زیاد دور نباشد.

 

 

شباهنگ 

22:07

 

پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
نبض ترانه ها

 

سرودن گاهی درد است،

گاهی پرواز؛

اگر نبض ترانه هایم را بگیری میفهمی به چه حالی سرودمشان،

وقتی بودم از غم هجرت تبدار،

یا که از شوق نگاهت سرمست؛

یا عاشقانه در حال پرواز؛

اما یک بیت همیشه آرام است،

همان شعر قشنگ چشمات

 

 

شباهنگ

22:45

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
نیایش

مبادا آسمان بی‌بال و پر بار
مبادا در زمین دیوار بی‌در

مبادا هیچ سقفی بی‌پرستو
مبادا هیچ بامی بی‌کبوتر

 

مرحوم قیصر امین پور

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
بازی آفتاب و مهتاب

 زندگی بکام ماه و خورشید است.

دوستی میگفت:

زندگی چیزی نیست جز بازی الاکلنگ آفتاب و مهتاب ...

 

 

شباهنگ

٠٠:٣۵

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
پیشکش

 

اگر جز شعر، چیزی نداشته باشی،

بزرگترین پیشکشی که میتوانی ببخشی،

 واژه است؛

هرچه شعرو ترانه و غزل ، همه تقدیم تو باد .

 

 

شباهنگ

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
در تواضع یک سلام

در تواضع یک سلام،

با غرور از احساس ،

بر سرراهت می ایستم؛

و تو ندیده از من میگذری،

هیچ چیزی توجهت را جلب نکرد ،

نه صدای طپشهای قلبم،

 نه شوق نگاهم ،

نه سرخی گلهای منتظر در دستانم ....

 

 

شباهنگ

١:٢۴

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
روی دایره

 توهرچه داری بریز روی دایره

من هرچه دارم میگذارم کف دست،

آنگاه خودت قضاوت کن ؛

کدام عاشق تر است،

کدام مدعی تر.....!!

 

 

شباهنگ

3:31بامداد

 

یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
بازی قایم موشک

 

 

 قایم موشک بازیمان یادت هست؟

تو همیشه مرا پیدا میکردی و

من همیشه در یافتنت ناتوان؛

بعد از سالها بازی ما همچنان ادامه داد...

تو هنوز هم قایم میشوی و  من هنوز برای پیدا کردنت در تلاش...

  شباهنگ/3/2/88

15:00

پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
کوتاه نوشت_ تو کیستی ؟؟نمیشناسمت

 

 

تورا نمیشناسم!! کیستی؟؟

روزی که چشمانت لبریز از عشق بود و شوق و من ،

آشنایم بودی،

امروز که در آنها هزار عشق است و انبوه جمعیت ،

چقدر غریبه ای!!!

نه ،دیگر تورا نمیشناسم.....راستی ،تو کیستی؟؟

 

 

شباهنگ

31/1/88

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
کوتاه نوشت

 

 

دیدار تو  تنها شیرینی تلخی روزهایم بود

به حرمت عشق نمی آیی،

به تلخی  روزهایی که می نوشم هر روز،هر روز، جرعه ،جرعه

رحمی کن و بیا...!!

 

 

شباهنگ

سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 


کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) -نیلوفر ثانی خرید اینترنتی http://www.shop.baharesabz.com/?page=8


عاشقانه(۱٠٠٢)
دست نوشته های من(٩٩٢)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
شعرهای من(٦٠٦)
واگویه های دل(٤٠۸)
شعر(٢٥٧)
عارفانه(٢٢٠)
انتظار(۱٢٥)
درسهای زندگی(۱٢٤)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
شاعران(۱٠٧)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
عشق(٩٦)
تایپوگرافی(۸۳)
سخنان بزرگان(٧٤)
فکرکن(٧٤)
مسیحا برزگر(٧٢)
عاشقانه 2(٦٧)
حرفها(٦۳)
مناسبتها(٥٩)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
نیایش(٥۱)
دلتنگی(٥٠)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من4(٤٥)
کوتاه نوشت6(٤٥)
کوتاه نوشت4(٤٤)
باران(٤٢)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
شعرهای من 3(۳٩)
درسهای معنوی(۳۸)
عاشقانه 8(۳٦)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
چشم های تو(۳۳)
تو(۳٢)
شعر و تصویر(۳٠)
یغماگلرویی(۳٠)
بهار(٢٩)
کوتاه نوشت 17(٢٦)
شعرهای نیلوفرثانی11(٢٦)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 13(٢۳)
بوسه(٢۳)
عاشقانه9(٢٢)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
بزرگان دین(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
آیات دلنشین(۱۸)
کوتاه نوشت 12(۱۸)
عشق 5(۱۸)
نبودنت(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
انتظار4(۱٧)
ترانه(۱٦)
پاییز 2(۱٦)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
ماه(۱٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
عشق 6(۱٥)
پرنده(۱٤)
عاشقانه 10(۱٤)
دستهای تو(۱۳)
عاشقانه4(۱۳)
عشق4(۱۳)
عاشقانه 12(۱٢)
هذیانه(۱٢)
حمید مصدق(۱٢)
دیدار(۱۱)
دوبیتی(۱۱)
دلتنگی 4(۱۱)
نکته امروز(۱٠)
گیسوی یار(۱٠)
خورشید تابان(۱٠)
عاشقانه 5(۱٠)
نظرآهاری(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای بلند من(٩)
نهج البلاغه(٩)
تو رفته ای(٩)
تنهایی(٩)
عاشقانه15(٩)
قیصر امین پور(٩)
اندرز(٩)
آغوش(٩)
دلتنگی3(۸)
تو نیستی(۸)
عکس و نوشته(۸)
مستی(۸)
انتظار3(۸)
لبخند(۸)
بیا(۸)
پنجره(۸)
چشمهای تو(۸)
عاشقانه 17(۸)
بی تو(٧)
نامه ها(٧)
شعر 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
موفقیت(٧)
فاصله(٧)
آموزه های دینی(٧)
دلتنگی 2(٧)
انتظار2(٧)
درخت(٦)
دوست داشتن(٦)
غمگینانه(٦)
جدایی 2(٦)
زن(٦)
عاشقانه 14(٦)
باد(٦)
تنهایی 2(٦)
عشق 2(٦)
پروانه(٦)
دل(٦)
گیتی خوشدل(٦)
خاطرات(٥)
سوختن(٥)
دوستت دارم(٥)
شانه های تو(٥)
زندگی(٥)
حادثه(٥)
آتش دل(٥)
اعتراض(٥)
دست نوشته های من8(٥)
فریدون مشیری(٤)
دلتنگی2(٤)
خیال تو(٤)
قطعه(٤)
درد(٤)
جنون(٤)
درسهای عاشورا(٤)
دریا(٤)
چشم تو(٤)
نگاه تو(٤)
اردیبهشت(٤)
رنچ(٤)
یار(٤)
دست های تو(٤)
بوی تو(٤)
نام تو(٤)
دلتنگی 5(۳)
بهشت(۳)
چشم(۳)
عطرتو(۳)
دکتر افشین یداللهی(۳)
هیچ(۳)
امید(۳)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
کتاب های نیلوفر ثانی(۳)
شاعر(۳)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
دوبیتی من(۳)
پاییز(۳)
خواب(۳)
سید علی صالحی(۳)
تماشای تو(۳)
دوری(۳)
پارادوکس(۳)
رقص عشق(۳)
جدایی(۳)
متفرقه(۳)
ناامید و خسته(۳)
ابر(۳)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(۳)
احمدشاملو(۳)
قفس(۳)
قطار(٢)
فراق(٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
تکثیر تو(٢)
نگاه(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
سکوت(٢)
کاش(٢)
شعرهایم(٢)
پرواز(٢)
آیین شاعر(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
حسرت(٢)
مناجات(٢)
من(٢)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
حسین منزوی(٢)
گنجشک(٢)
جملات کوتاه(٢)
نیلوفر(٢)
تبعید(٢)
اشتیاق(٢)
فلسفه عشق(٢)
شوق(٢)
درد واره(٢)
مرز ما(٢)
طنین(٢)
دستان تو(٢)
باران بوسه(٢)
ایرج جنتی عطایی(٢)
اخوان ثالث(٢)
نوشته های من(٢)
انتظار 2(٢)
داستانک(٢)
مرگ(٢)
شب(٢)
معطل یک بوسه(٢)
فروغ فرخزاد(٢)
سهیل محمودی(٢)
آئینه(٢)
شعرهای من5(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عاشقانه 3(٢)
اعتماد(٢)
ستاره(٢)
تندر(٢)
فراموشی(٢)
عاشق(٢)
رهایی(٢)
شمس(٢)
غزل(٢)
مفهومی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
آزادی(٢)
حقیقت(٢)
اندوه(٢)
عاشقانه10(٢)
رضا کاظمی(٢)
جنگ(٢)
وعده بهشت(٢)
آمدنت(٢)
هوشنگ ابتهاج(٢)
چه خبر(۱)
طغیان(۱)
بازگشت(۱)
تشنگی(۱)
خوشنویسی(۱)
درنای دل(۱)
رفتن(۱)
هم رزم(۱)
آشنایی(۱)
وطن من(۱)
افسوس(۱)
پرتگاه جنون(۱)
گره دستانمان(۱)
عصر ما(۱)
روییدن(۱)
دورتر بایست(۱)
انعکاس تو(۱)
کافه(۱)
دست نوشته های ن(۱)
شاعری(۱)
وسوسه(۱)
سال نو(۱)
نگاه تو(۱)
دست نوشته های من3(۱)
چهل تکه(۱)
بیداری(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
بند عشق(۱)
میدانم(۱)
مرزی نیست(۱)
مردودی عشق(۱)
مجسمه سنگی(۱)
مبادا(۱)
شلیک عشق(۱)
نیما یوشیج(۱)
نجات من(۱)
مولانا(۱)
فرشته(۱)
دعوت(۱)
شعر کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
لیلی و مجنون(۱)
دلداده(۱)
بی وفایی(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
مشق هر شب(۱)
سرآغاز(۱)
پیچک(۱)
داستان کوتاه(۱)
رنگ عشق(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
عاشقانه 16(۱)
شعر و شیدایی(۱)
پچ پچ عاشقی(۱)
وبلاگ(۱)
دیوانه(۱)
قلب تو(۱)
اتفاق(۱)
دست نوشته های من 3(۱)
فانوس(۱)
پریدن(۱)
طالع(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
سوی تو(۱)
خلسه(۱)
سقوط(۱)
بساط عاشقی(۱)
سید علی امیر افضلی(۱)
سفر(۱)
دل عاشق(۱)
دماوند(۱)
کمانه تیر(۱)
ایمان(۱)
شمس لنگرودی(۱)
کشت های من(۱)
تاراج(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
شعر مشقی(۱)
بذر تو(۱)
چشم های بی روشنی(۱)
شعرهای من 4(۱)
هادی رنجی(۱)
تک بیتی(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
سخنان کوتاه(۱)
پیشکش(۱)
تقویم(۱)
بی هیچ ردی(۱)
آغاز(۱)
بهانه(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
اسیر(۱)
نت گمشده(۱)
تصنیف(۱)
زلزله(۱)
نیمکت پارک(۱)
تک نوشت(۱)
بادبادک(۱)
موریانه تنهایی(۱)
هشدار(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
شهاب مقربین(۱)
طبل تو خالی(۱)
بودن(۱)
سایه تو(۱)
عبور(۱)
تعبیر خواب(۱)
رفت و آمدها(۱)
نوبت عاشقی(۱)
عابر(۱)
شعر 3(۱)
شب زمستانی(۱)
تیک تاک(۱)
قرعه(۱)
خرمن(۱)
مادر(۱)
بیراهه(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
حس قشنگ(۱)
کجاست(۱)
مقدس(۱)
بهشت تو(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
نقطه عطف(۱)
تقدیمی(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۱)
دلهره شهر(۱)
طبیب(۱)
وحشی بافقی(۱)
اردلان سرافراز(۱)
قصه امروز ما(۱)
قلب شعر(۱)
افسانه(۱)
سیمرغ(۱)
مهدی اخوان ثالث(۱)
قسمت ما(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
وقت اضافه(۱)
هجرت(۱)
جزر محبت(۱)
نگاهم کن(۱)
آه(۱)
فریاد(۱)
نویسندگان(۱)
مرو(۱)
قاصدک(۱)
همچو گوهری(۱)
شعر بلند(۱)
نیلوفر ثانی 5(۱)
عبدالجبار کاکایی(۱)
سهم من(۱)
کتاب شعر کوتاه(۱)
یاد(۱)
رسم عشاق(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
طوفان(۱)
پیوند شعر(۱)
ازمن دور شو(۱)
باران نگاه(۱)
سوزنبان(۱)
لبخند زن(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
غیاب عشق(۱)
پروانگی(۱)
ارتفاع نبودنت(۱)
شاعر پرنده(۱)
سهم دستانت(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
تقدیر(۱)
دار(۱)
عشق4(۱)
حق کلمات(۱)
امیرحسین سام(۱)
برف(۱)
هفت سین(۱)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
بغض(۱)
افسانه امیری(۱)
باران عشق(۱)
ققنوس(۱)
لمس باران(۱)
شعرهای من3(۱)
اسارت(۱)
ظرف شعر(۱)
بدنبال(۱)
سنگ انداختن(۱)
خزان(۱)
دوری دست ها(۱)
دیوار(۱)
همایون شجریان(۱)
یلدا(۱)
قسم به عشق(۱)
برزگر(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
عاشقی رسم خوشایند نفهمیدن ماست (مصطفی معتمد)
رهـــا
ســهم عاشـــــقی( شاعر :محسن بقایی )
پنجــاه و سه ترانه
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
یک روز بعد از ظهر
نیلوفرانه
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

سقوط زیبا
نبودنت
گره دست های ما
تماشای تو
اعتماد
کجاست ...
بودنت غنیمت ست
خرید اینترنتی کتاب شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) نیلوفر ثانی
بهار تویی
چیزی شبیه زندگی

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس