آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


تو می آیی

میدانم روزی تو می آیی
به امید آمدنت هر روز
در شهر سرگردانم .....

.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
دوستت دارم

 
گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم.
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود!

 

                                                                  گروس عبدالملکیان
 
این پا و آن پا میکنی

سرکشیده ای جام را و مستــــی میکنی

اینهمه احساس را در دلت پنهان میکنی

وقت باهم بودن زدســـتان زمان میرود

بسکه تو با عشق این پا و آن پا میکنی

 

شباهنگ

 

 
ذکر و دعای سحرم

دین و ایمانم تویی
رفته برباد منم
ذکر و دعای سحرم
دست برآورده منم


تو اجابت، تو دعا
باتو استادم به نماز
از سرّ عشق بگویی
درهای دیدار همه باز

 

شباهنگ

 
باران اینروزها

این باران ،دل پری آسمان است

میگیرد ومیگیرد و میگیرد

ویکدفعه میترکد

میخواهد ببارد، اما نمیبارد

میغرد و فریاد میکند، اما نمیبارد

مثل مصیبت زده ها که ضجه میزنند ، اما اشک نمیزیزند

میماند و میماند و میماند

و ناگهان در خلوت

بغض میترکاند ....

باران اینروزها دل پری آسمان است .....

 

شباهنگ

22:07

 

 
عبور از خاطرات

قدمهایم را برمیدارم

میروم

از کنار تمام روزها رد میشوم

و تمام خاطرات

به تو که میرسم میایستم

توان حرکتم نیست

غم نبودنت چقدر بزرگ است

وحس بودنت چقدر شگفت انگیز

میخواهم تاابد در همین نقطه بمانم

جایی که تو هستی و من و زندگی

کاش زمان همینجا متوقف بماند....

 

شباهنگ

١٠:٢٢

 
کوتاه نوشت

از من مخواه از قفس بدرآیم

وقتی هنوز دل مطمئنی نیست،

اعتمادی هم نیست.

بگذار همچنان در پیله خود بمانم؛

وقتی یار همدلی نیست،

بگذار بالها بسته بماند .....

 

شباهنگ

12:22

 

 

 

یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
سهم من

سهم من همیشه ماندن است
همیشه انتظار
در میان هیمه ی خاطره ها
گاه میسوزم
گاه میپوسم
گاه هایی هم بندرت، جوانه میزنم .

شباهنگ

 

پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
سراب

 

به چشمهایت دیگر نگاه نمیکنم

همه امید زندگی من بودند ،

آن دو سرچشمه عشق.

وقتی چشمه ها خشکیده اند؛

نگاه به آنها ،تنها،

تحمل رنج سراب است، سراب ....

 

شباهنگ

پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
بهونه

دیروز

چند موی سپیدم

قسم راست تو بود

امروز

بهونه تو برای رفتن

دیروز 

جوانیت

دلیل شور و دیوانگیت

امروز

بهونه بی وفاییت 

دیروز

آرزویت ماندن و رسیدن بود

امروز

رفتن و رها شدن

امان از بهونه ها و دلیل ها

چقدر میتوانند تغییر کنند .....!!!

 

شباهنگ

چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
شکستن

 

بازهم شکستیم؛

کاش فقط یک لحظه ،

در آن ازدحام و شلوغ ،

صدای شکستنم را  میشنیدی....

 

 

شباهنگ

یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
کوتاه نوشت

 

چشمانت را روی هم بگذار

هزار نقش زیبا پیش چشمت میسازم

برای دلدادگی

برای حظ خوش جاودانگی

برای مستی و دیوانگی

بگذار تا هستم برایت بنویسم

 از غزلها و ترانه ها

از پرواز پرستو ها

از آبی دریا

از سرخی شقایقها

بگذار دستانت آرام بگیرند در دستان مهربانی

در آغوش گرم یک مهر آسمانی

بگذار برویم پا به پا ،شاید تا نور راهمان ،زیاد دور نباشد.

 

 

شباهنگ 

22:07

 

پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
نبض ترانه ها

 

سرودن گاهی درد است،

گاهی پرواز؛

اگر نبض ترانه هایم را بگیری میفهمی به چه حالی سرودمشان،

وقتی بودم از غم هجرت تبدار،

یا که از شوق نگاهت سرمست؛

یا عاشقانه در حال پرواز؛

اما یک بیت همیشه آرام است،

همان شعر قشنگ چشمات

 

 

شباهنگ

22:45

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
نیایش

مبادا آسمان بی‌بال و پر بار
مبادا در زمین دیوار بی‌در

مبادا هیچ سقفی بی‌پرستو
مبادا هیچ بامی بی‌کبوتر

 

مرحوم قیصر امین پور

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
بازی آفتاب و مهتاب

 زندگی بکام ماه و خورشید است.

دوستی میگفت:

زندگی چیزی نیست جز بازی الاکلنگ آفتاب و مهتاب ...

 

 

شباهنگ

٠٠:٣۵

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
پیشکش

 

اگر جز شعر، چیزی نداشته باشی،

بزرگترین پیشکشی که میتوانی ببخشی،

 واژه است؛

هرچه شعرو ترانه و غزل ، همه تقدیم تو باد .

 

 

شباهنگ

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
در تواضع یک سلام

در تواضع یک سلام،

با غرور از احساس ،

بر سرراهت می ایستم؛

و تو ندیده از من میگذری،

هیچ چیزی توجهت را جلب نکرد ،

نه صدای طپشهای قلبم،

 نه شوق نگاهم ،

نه سرخی گلهای منتظر در دستانم ....

 

 

شباهنگ

١:٢۴

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
روی دایره

 توهرچه داری بریز روی دایره

من هرچه دارم میگذارم کف دست،

آنگاه خودت قضاوت کن ؛

کدام عاشق تر است،

کدام مدعی تر.....!!

 

 

شباهنگ

3:31بامداد

 

یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
بازی قایم موشک

 

 

 قایم موشک بازیمان یادت هست؟

تو همیشه مرا پیدا میکردی و

من همیشه در یافتنت ناتوان؛

بعد از سالها بازی ما همچنان ادامه داد...

تو هنوز هم قایم میشوی و  من هنوز برای پیدا کردنت در تلاش...

  شباهنگ/3/2/88

15:00

پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
کوتاه نوشت_ تو کیستی ؟؟نمیشناسمت

 

 

تورا نمیشناسم!! کیستی؟؟

روزی که چشمانت لبریز از عشق بود و شوق و من ،

آشنایم بودی،

امروز که در آنها هزار عشق است و انبوه جمعیت ،

چقدر غریبه ای!!!

نه ،دیگر تورا نمیشناسم.....راستی ،تو کیستی؟؟

 

 

شباهنگ

31/1/88

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 
کوتاه نوشت

 

 

دیدار تو  تنها شیرینی تلخی روزهایم بود

به حرمت عشق نمی آیی،

به تلخی  روزهایی که می نوشم هر روز،هر روز، جرعه ،جرعه

رحمی کن و بیا...!!

 

 

شباهنگ

سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


عاشقانه(۱٠٠٢)
دست نوشته های من(٩٩٢)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
شعرهای من(٦٠٦)
واگویه های دل(٤٠۸)
شعر(٢٥۸)
عارفانه(٢٢٠)
انتظار(۱٢٥)
درسهای زندگی(۱٢٤)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
شاعران(۱٠٧)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
عشق(٩٦)
تایپوگرافی(۸٦)
فکرکن(٧٤)
سخنان بزرگان(٧٤)
مسیحا برزگر(٧٢)
عاشقانه 2(٦٧)
حرفها(٦۳)
مناسبتها(٥٩)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
کوتاه نوشت 17(٥۱)
نیایش(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
باران(٥٠)
دلتنگی(٥٠)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من4(٤٥)
کوتاه نوشت6(٤٥)
کوتاه نوشت4(٤٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٤۳)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
شعرهای من 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
درسهای معنوی(۳۸)
عاشقانه 8(۳٦)
چشم های تو(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
تو(۳٢)
شعر و تصویر(۳٠)
یغماگلرویی(۳٠)
بهار(٢٩)
کوتاه نوشت18(٢۸)
بوسه(٢٥)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه3(٢۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
عاشقانه9(٢٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شعرهای من4(٢۱)
عشق 5(٢٠)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٢٠)
پاییز 2(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
بزرگان دین(۱۸)
نبودنت(۱۸)
آیات دلنشین(۱۸)
ماه(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
انتظار4(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
ترانه(۱٦)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
پرنده(۱٦)
عشق 6(۱٦)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
عاشقانه 10(۱٤)
عشق4(۱۳)
عاشقانه4(۱۳)
دستهای تو(۱۳)
دلتنگی 4(۱٢)
حمید مصدق(۱٢)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 17(۱٢)
هذیانه(۱٢)
خورشید تابان(۱۱)
دیدار(۱۱)
گیسوی یار(۱۱)
دوبیتی(۱۱)
شعرهای بلند من(۱۱)
عاشقانه 5(۱٠)
نکته امروز(۱٠)
تنهایی(٩)
قیصر امین پور(٩)
عاشقانه15(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
بی تو(٩)
آغوش(٩)
اندرز(٩)
تو رفته ای(٩)
نظرآهاری(٩)
تو نیستی(٩)
نهج البلاغه(٩)
پنجره(٩)
چشمهای تو(٩)
انتظار3(۸)
دلتنگی3(۸)
بیا(۸)
فاصله(۸)
مستی(۸)
عکس و نوشته(۸)
انتظار2(۸)
لبخند(۸)
درخت(٧)
دوست داشتن(٧)
دلتنگی 3(٧)
آموزه های دینی(٧)
دلتنگی 2(٧)
موفقیت(٧)
نامه ها(٧)
شعر 2(٧)
جدایی 2(٦)
عشق 2(٦)
پروانه(٦)
عاشقانه 14(٦)
دل(٦)
جنون(٦)
گیتی خوشدل(٦)
غمگینانه(٦)
زندگی(٦)
پاییز(٦)
باد(٦)
تنهایی 2(٦)
زن(٦)
سوختن(٥)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
دریا(٥)
اعتراض(٥)
آتش دل(٥)
دست نوشته های من8(٥)
شانه های تو(٥)
حادثه(٥)
عطرتو(٥)
خاطرات(٥)
دوستت دارم(٥)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
امید(٤)
درد واره(٤)
درسهای عاشورا(٤)
چشم(٤)
یار(٤)
دست های تو(٤)
بوی تو(٤)
فریدون مشیری(٤)
دوبیتی من(٤)
خواب(٤)
چشم تو(٤)
نگاه تو(٤)
رنچ(٤)
خیال تو(٤)
دلتنگی2(٤)
قطعه(٤)
اردیبهشت(٤)
نام تو(٤)
درد(٤)
رقص عشق(۳)
دلتنگی 5(۳)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
سفر(۳)
شاعر(۳)
سید علی صالحی(۳)
ابر(۳)
قفس(۳)
شب(۳)
احمدشاملو(۳)
متفرقه(۳)
جدایی(۳)
ناامید و خسته(۳)
دوری(۳)
بهشت(۳)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
تماشای تو(۳)
دکتر افشین یداللهی(۳)
هیچ(۳)
فراموشی(۳)
پارادوکس(۳)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
حسین منزوی(٢)
بی وفایی(٢)
غزل(٢)
مفهومی(٢)
شمس(٢)
رهایی(٢)
عاشق(٢)
ستاره(٢)
تندر(٢)
آزادی(٢)
سهیل محمودی(٢)
معطل یک بوسه(٢)
فروغ فرخزاد(٢)
اشتیاق(٢)
گنجشک(٢)
جملات کوتاه(٢)
عاشقانه18(٢)
شوق(٢)
فلسفه عشق(٢)
مرز ما(٢)
اندوه(٢)
عاشقانه10(٢)
حقیقت(٢)
طنین(٢)
گم شدگی(٢)
نوشته های من(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دستان تو(٢)
کاش(٢)
دار(٢)
نگاه(٢)
رضا کاظمی(٢)
نیلوفر(٢)
تبعید(٢)
لیلی و مجنون(٢)
شعرهایم(٢)
وعده بهشت(٢)
حسرت(٢)
داستانک(٢)
بذر تو(٢)
مرگ(٢)
فراق(٢)
اعتماد(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
عاشقانه 3(٢)
تکثیر تو(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
سکوت(٢)
قطار(٢)
تنهایی3(٢)
من(٢)
یلدا(٢)
باران بوسه(٢)
تک نوشت(٢)
ایرج جنتی عطایی(٢)
اخوان ثالث(٢)
آئینه(٢)
شعرهای من5(٢)
انتظار 2(٢)
آمدنت(٢)
هوشنگ ابتهاج(٢)
پرواز(٢)
جنگ(٢)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
آیین شاعر(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
مناجات(٢)
سیمرغ(۱)
بهشت تو(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
مهدی اخوان ثالث(۱)
قسمت ما(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
نویسندگان(۱)
مرو(۱)
قاصدک(۱)
همچو گوهری(۱)
تشنگی(۱)
بازگشت(۱)
چه خبر(۱)
خوشنویسی(۱)
درنای دل(۱)
رفتن(۱)
هم رزم(۱)
آشنایی(۱)
وطن من(۱)
دماوند(۱)
کمانه تیر(۱)
نت گمشده(۱)
بادبادک(۱)
نیمکت پارک(۱)
زلزله(۱)
افسوس(۱)
خزان(۱)
دوری دست ها(۱)
دیوار(۱)
قصه امروز ما(۱)
قلب شعر(۱)
افسانه(۱)
ظرف شعر(۱)
بدنبال(۱)
سنگ انداختن(۱)
هفت سین(۱)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
بغض(۱)
افسانه امیری(۱)
همایون شجریان(۱)
قسم به عشق(۱)
برزگر(۱)
باران عشق(۱)
ققنوس(۱)
لمس باران(۱)
شعرهای من3(۱)
اسارت(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
خلسه(۱)
بساط عاشقی(۱)
سید علی امیر افضلی(۱)
سقوط(۱)
سوی تو(۱)
عشق4(۱)
حق کلمات(۱)
بودنت(۱)
تاراج(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
نیلوفر ثانی 5(۱)
عبدالجبار کاکایی(۱)
سهم من(۱)
کتاب شعر کوتاه(۱)
یاد(۱)
رسم عشاق(۱)
تصنیف(۱)
هما روستا(۱)
شعر مشقی(۱)
ایمان(۱)
هادی رنجی(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
تک بیتی(۱)
سخنان کوتاه(۱)
شمس لنگرودی(۱)
کشت های من(۱)
وقت اضافه(۱)
هجرت(۱)
جزر محبت(۱)
نگاهم کن(۱)
آه(۱)
سهم دستانت(۱)
شاعر پرنده(۱)
پروانگی(۱)
ارتفاع نبودنت(۱)
عشق3(۱)
طغیان(۱)
شعر بلند(۱)
سوزنبان(۱)
فریاد(۱)
ازمن دور شو(۱)
باران نگاه(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
طوفان(۱)
پیوند شعر(۱)
دلداده(۱)
مبادا(۱)
مقدس(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
خلوتانه(۱)
قرعه(۱)
خرمن(۱)
مادر(۱)
بیراهه(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
حس قشنگ(۱)
شکسته(۱)
انعکاس تو(۱)
شعر کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
نگاه تو(۱)
دست نوشته های من3(۱)
چهل تکه(۱)
کافه(۱)
دست نوشته های ن(۱)
شاعری(۱)
وسوسه(۱)
عبور(۱)
تعبیر خواب(۱)
رفت و آمدها(۱)
نوبت عاشقی(۱)
امیرحسین سام(۱)
برف(۱)
تقدیر(۱)
غیاب عشق(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
لبخند زن(۱)
موریانه تنهایی(۱)
هشدار(۱)
طبل تو خالی(۱)
کجاست(۱)
سایه تو(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
شهاب مقربین(۱)
بودن(۱)
بیداری(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
بند عشق(۱)
میدانم(۱)
سال نو(۱)
عابر(۱)
شعر 3(۱)
شب زمستانی(۱)
تیک تاک(۱)
دل عاشق(۱)
چشم های بی روشنی(۱)
شعرهای من 4(۱)
شبیخون(۱)
پیشکش(۱)
تقویم(۱)
بی هیچ ردی(۱)
آغاز(۱)
بهانه(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
اسیر(۱)
پرتگاه جنون(۱)
گره دستانمان(۱)
عصر ما(۱)
روییدن(۱)
دورتر بایست(۱)
مرزی نیست(۱)
مردودی عشق(۱)
مجسمه سنگی(۱)
دست نوشته های من 3(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
پریدن(۱)
فانوس(۱)
طالع(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
وبلاگ(۱)
شلیک عشق(۱)
نیما یوشیج(۱)
نجات من(۱)
مولانا(۱)
فرشته(۱)
دعوت(۱)
دیوانه(۱)
قلب تو(۱)
اتفاق(۱)
پچ پچ عاشقی(۱)
انسان(۱)
پیچک(۱)
داستان کوتاه(۱)
مهر(۱)
رنگ عشق(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
عاشقانه 16(۱)
شعر و شیدایی(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
مشق هر شب(۱)
سرآغاز(۱)
نقطه عطف(۱)
تقدیمی(۱)
دلهره شهر(۱)
طبیب(۱)
وحشی بافقی(۱)
اردلان سرافراز(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
عاشقی رسم خوشایند نفهمیدن ماست (مصطفی معتمد)
رهـــا
ســهم عاشـــــقی( شاعر :محسن بقایی )
پنجــاه و سه ترانه
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
یک روز بعد از ظهر
نیلوفرانه
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

ببارانم بهــارانم
توأمان ما
رنگ بودنت
باران و برکه
باران باش
گمم
من بی تو
تا دور
کشتی شکسته
یک نفس ماه

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس