آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


یک دل سیر تماشا

تورا یک دل سیر تماشا میکنم
ری را
نمیدانم فردا چه روزیست
شاید روزگار دگر بر وقف مراد ما نچرخد
و انچه باشد آغاز شیون باشد و دوری
حال که اینجایی
بگذار یک دل سیر تماشایت کنم ....
.
.
شباهنگ(ن. ثانی)

 

 

 
نامه ای عاشقانه

هرجا و هر کجای جهان که باشم باز به بسترِ بی‌خواب خود برمی گردم، باز این عطر و اسم توست که مرا به مرور واژه‌ها می‌خواند.   من از شروعِ تو بوده که شب را برای رسیدن به صبح می‌خواهم.   و تو   هر جا و هرکجای جهان که باشی باز به رؤیاهای من بازخواهی‌گشت.   تو مر...ا ربوده، مرا کُشته مرا به خاکسترِ خواب‌ها نشانده‌ای هم از این روست که هر شب تا سپیده دم بیدارم.  

دشوار است! کسی باورنخواهدکرد، اما تو تکلمِ خواناترین کلمات را از من ربوده‌ای، تو دل و دیده‌ی دریا پَرَست ِ مرا از تخیل تشنگی ربوده‌ای.   حیرت‌آور نیست عشق گاهی به شکلِ دوست می‌آید عشق گاهی به شکلِ ... زبان‌ام لال!   به من بگو بی‌انصاف این چه خوابی‌ست که دست از ربودن رؤیاهای من برنمی‌دارد!  

عشق همین است در سرزمین من، من کُشنده‌ی خواب‌های خویش را دوست‌می‌دارم.   حالا هزاره‌هاست خانه به خانه وُ کو به کو، هی می‌گردم و باز بازت نمی‌یابم به این جهان.  

جهان این جهانِ بی هر کجا که مرا در مرارتِ کلمات ِ خود کشته‌است.  

سید علی صالحی

اینست حکایت شبهایی که بی تو سحر میشود در حالیکه کسی در گوشه ی میزی خود هزار ورق مچاله شده از تو نوشته است و اخر کار باز از وصف تو عاجز مانده است ...وقتی تمام اتفاقات جمع میشود که مرا دچار کند دچار کسی چون تو دیگر چگونه جلوی هجوم این دچارشدگی را میتوانم بگیرم نه تنها که حتی به شیدا شدگی هم خواهم رسید ....تو هرکجای این جهان که هستی باز تمام لحظه هایم اکنده از توست از تو و شمیم خوش موهایت وقتی شاعرانه ترین تصویر هستی را مجسم میکنی با پریشانشان کردنت...بگذار کاغذی دیگر بردارم هنوز از تو نوشتن تمام نشده است ...سحر نزدیک است .....

شباهنگ (نیلوفر ق ثانی)

 
نامه های من

مهربانم
برای تو مینویسم، اینک از عمق فاصله و دوری واز نهایت دلی که زنجیر بسته ی مهرتوست  از عبور خاطراتی که نقش بند بودن توست مینویسم
گمان مبر رفته ای و من دست از نوشتن چشماهای تو برداشته ام گمان مبر رفته ای و من در عادت روزهای خاموش از تو دست کشیده ام
گمان مبر پشت کرده ام به تماشایی ترین روزن بیداری که در کلام تو پیدا بود گمان مبر که بی تو هیچ شده ام که همه ی بودن منی
من مانده ام و شب نشینی های
ناب تبلوراندیشه و رقص احساس میان پروانگی مان ؛من مانده ام و بوی مهربانی که مست میکندم هرشب بوقت دیدار ....
تورفته ای و هنوز دست خوش زیباترین کلام سر به کوی تو میگذارم و حضورت را جستجو میکنم ...هر آئینه میشود همزبان من برای جستن تو و هر جاده میشود لبریز از دلتنگیهایم
مینویسم برایت از لبی لبالب از سکوت و از دلی لبالب از عشق ...و میگذارم تا باد نم اشکهای ریخته ام را بر دستت گذارد و دلتنگیم را بگوشت برساند شاید التفات تورا هرچند اندک لحظه ای بدست اورم
مینویسم و میمانم بازهم به انتظار تا از میان همین راهی که تورا از من جدا کرد باز بسویم برگردی و من غرق خنده های زیبایت جان تازه بگیرم
همینجا در همین گوشه ی دنیا صدایت میکنم انقدر بلند که حتی اگر در دورترین سرزمین به هجرت رفته ای باز گردی
اینجا منتظرت هستم

شباهنگ

10/6/89

 
دلم از دست کسی گرفته است

 

Your image is loading...

دلم از دست کسی گرفته است که خود آذین به کلام نور و معرفت بود ،راوی تازه شدن زیر بارش باران عشق و رمزگشای آشنایی به لمس حس آرامش
دلم از دست کسی گرفته است که یادش رفت پیامبر نوای رهایی بود و خیزش برخاستن از خاکستر تنهایی و ترانه سرای آواز خوش زندگی
آمد و گفت و رفت بی هیچ رد و نشانی
حق کلام را سوازند به تدبیرهای خودخواهی و پشت کرد به احساسهای پا گرفته به معنا  
شکت غروری را که از گزند اغیار دور نگاه داشته شده بود و قلبی که لبریز از شوق و اشتیاق جستن و یافتن بود، به یغما برد امیدهای تازه پا گرفته را و به طوفان کشید ساحل امن اعتماد را
دلم از دست کسی گرفته است که نادیده گرفت مهرورزی را و تولد دوباره جوانه های الفت را و شادمانی بی بهانه و لبخندهای هماره ی ماندگار
دلم از دست کسی گرفته است که نه با بادی آمد و نه به غمزه ای پاگرفت همصدای آوازهای شبانه شد و راه آشنایی گرفت

گرچه رفت و هرچه بود سوزاند و به آتش کشید که این نه از حقارت دل ماست که از نالایقی او بود که سزوارانه ره جانب دیگر گرفت و میان همهمه ی دنیا گم شد

 

شباهنگ


 

 
نامه ای برای تو

 

بگویم چقدر جای چشمانت در تاریکی قلبم خالیست و گرمی حرفهایت در کولاک جانم

رفته ای و فروغ لحظه هایم تهی از هر سو سوی امیدیست و تحقق رویاهای شیرین،نا ممکن

از عمق نفسهای به  شماره افتاده ،از ته روزهایی که بی تو گذشت، از مانده قلبی که بی تو سوخت و شکست ...می نویسم تا بدانی که چقدر لحظه هایم حضور تورا کم دارند و چه اندازه به اندوه بی کسی ام دامن زده  است و به خرمن عشقم آتش

 

 

بگذار برایت بگویم از قلبی خسته و روحی آزرده ...از هجرت شادی های بی بهانه... از خنده های گم شده.... از روزگارم که آماج دشنه های حسودان قرارگرفت و رنگش تیره شد

بگذار بگویمت التیام تمام دردها به دستان مهربان تو جان میگرفت و حس خوش زندگی با بودنت درهوا پر میشد.

چون نسیمی وزیدی و سبز کردی و روح دادی و جان بخشیدی وچون طوفانی به یغما بردی هر آنچه دادی ،وقتی رفتی .....

صدای این شکسته در خویش دیگر جز سکوت نیست ، آواز خوش زندگی دیگر با رقص جنون همراه نیست دیگر آنچه مانده است تنهاییست و تنهایی و تاریکی

وآنچه  میماند چشمی است همیشه به راه که شاید روزی تو بیایی.....

 

شباهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نامه ها_2

بنام تو که هرچه داریم و نداریم از توست

سلام خالق مهربان من

از دل روزهای سختی که برمن میگذرد برتو درودی میفرستم با مهری که بی آنکه بخواهم مرا به سوی تو میکشاند .خودرا در محضر تو میبینم و برایت از دردهایم سخن میگویم .شاید در میان اینهمه مخلوقاتت که گوش شنوایی نیست تو اندکی بر غمهایم التیامی بخشی و آرامم کنی .دوست دارم سر برزانوانت بگذارم و اندکی با اشکهایم سبک کنم اینهمه باری که بر روح و دل و جانم سنگینی میکند .

نمیخواهم گله کنم در محضر عشق جای هیچ بهانه ای نیست .هرچه از دوست میرسد باید نیکوترین باشد و عاشق باید سرسپرده ترین .میدانم چونان همیشه برمن بهترینها را میخواهی و هر سختی ،حکمتیست که میدانم جز خیر و نیکی چیزی دیگری ندارد ،حال ممکن است برطرف کننده لکه سیاهی باشد که از گناه و خطایم بر روحم نشسته است و یا راه روشنی که پیش رویم را باز کند به سوی بهتر شدن و کامل تر شدن.

مگر تو همین را نمیخواهی ؟که مخلوقاتت هرچه بیشتر به اصل وجودی خود نزدیک شوند و بیابند حکمت افرینششان را و بدانند ابتدا و انتهای هرموجودی ختم به یک وجود یکتاست. مگر نه انکه خودت انسان را برتر از دیگران قرار دادی تا از نهایت فهمش برای درک انچه دیگر مخلوقات از ان عاجزند بهره گیرد.فهم انسان میتواند رشد کند و بالا رود و باید در این دنیا که زمان آموزه های بسیاریست فرصت هارا غنیمت بشمارد .

الهی ! وقتی از همه دنیا خسته و دلشکسته میشوم ناامید نمیشوم چون میدانم تو هستی...تویی که نه فراموشی در تو راه دارد نه بی وفایی.تویی که صبورانه دلنوازی میکنی و محبتانه بنده نوازی و اگر بدانی چه شور و شعفی در وجودمان لبریز میشود .هرچند تو همه چیز را میدانی .

ای داناترین و ای والاترین تمامی وجودم از ان توست همیشه در دلم و یادم حاضرو ناظری، قدم برمیدارم تو پیش چشممی و وای به ان لحظه که دچار خطایی شوم و گناهی ...شرمگینانه نمیتوانم حتی صدایت کنم .اما میدانم تو همیشه مرا میبخشی و من همیشه از دل بسوی تو بازمیگردم.و تو مشتاقانه مرا میپذیری.

الهی !در این دنیای تنهایی ها و دراین زمانه ی نامردمی ها ، مرا تنها مگذار ...نیرویم بخش تا بتوانم بازهم مقاوم باشم و خم نشوم .تو مرا تنها مگذار ،همیشه کنارم بمان و بگذار از عطر خوش تو همیشه مست باشم و نیرومند در برابر تمامی رنجها و دردها.بگذار روزهای جدایی ما ،با سربلندی من تمام شود و تو از بندگی ام و خلقتم مباد یک دمی دلت بگیرد.

الهی !دوستت دارم و میخواهمت دوستم بداری و عشق مرا به تو برساند بهمین نزدیکی.

 

شباهنگ

 
نامه ها -1

 

 

آقای خدا سلام

حال شما خوب است؟

امیدوارم امروز برای شما روز خوبی بوده باشد و کمتر شاهد خطای بندگان خود بوده باشید و زیاد دل شما نشکسته باشد ...

از من هم بخواهید بد نیستم خودتان که بهتر میدانید ،اینزورها حال خوشی ندارم.نمیدانم چه فکرهایی برای من کرده اید اما اگر میشود لطف کنید و مثل همیشه هوای مرا داشته باشید آخر دلم چند وقتی است خیلی گرفته است.

اینروزها خیلی دلم میخواهد باشماکمی حرف بزنم ،کتاب آسمانی هم خوب است اما راستش را بخواهید دلم میخواهد کمی صمیمی تر حرف بزنیم و اگر جسارت نباشد کمی خودمانی تر ...صدای شما حتما خیلی قشنگ و آرامش است...میشود با من حرف بزنید؟

این منصفانه نیست که شما با بندگانی که خود آفریده اید حتی کلمه ای مستقیم سخن نگویید خوب این بندگان دلشان برای خالقشان تنگ میشود و حق دارند که بخواهند با او که با عشق و محبت بیکرانش دست به خلقت آنها زده چند کلامی سخن بگویند ...اگر میشود کمی پایین بیایید و بامن حرف بزنیداگر بدانید چقدر نیازمند درد دل با شما هستم .....اگر هم راحت ترید بفرمایید من خدمت برسم .....

راستی امروز معجزه ای از شما دیدم و یکبار دیگر مهربانی و عطوفت تان راتحسین کردم ..وقتی آن دختر بچه کوچک جلوی مدرسه با ماشین تصادف کرد و ما سراسیمه به بیمارستان رساندیمش و بعد در کمال تعجب دیدیم او طوری نشده است حتی یک شکستگی کوچک نداشت ....نمیدانید چقدر خوشحال شدم و از شما در دلم سپاسگزاری کردم میدانم شما بچه هارا خیلی دوست دارید ....شما واقعا مهربانید ....

امروزمیخواستم یک دسته گل بزرگ گل سرخ برایتان بگیرم اما میدانستم مثل همیشه سر قرار نمی آیید ....راستی شاید از پارک قرارهایمان خوشتان نمی آید اگر قول بدهید اینبار حتما بیایید منهم قول میدهم قرار را در کنار آرامگاه بندگان خوبتان بگذارم اینطوری فکرکنم حتما بیاییدو من گلهایم را بدون عاقبت خشک شدن ،خدمتتان هدیه دهم.

آقای خدا من شمارا خیلی دوست دارم و از شما میخواهم مرابه خاطر خطاها و کوتاهی هایم ببخشید اگر چند کلامی بامن حرف بزنید یا حتی بخوابم بیایید مطمئن باشید انگیزه ی خیلی خوبی برای بهتر شدن خواهم داشت (من استعداد خوب بودن را دارم خودتان که بهتر میدانید ).....از شما متشکرم به خواهش هایم توجه میکنید  

شما صبورانه هر روز قالی تقدیر مرا میبافید قربان دستان مهربانتان، کاش مدتی این رنگهای تیره را کناری بگذاریدو همه را روشن گره بزنید ....میدانم من بنده خوبی نیستم اما خوب شماهم کم کسی نیستید ....شماهم خدایی هستید که بخشش و گذشت برازنده شماست.

میدانم نامه های زیادی را باید بخوانید وجواب بدهید ببخشید مزاحم شما شدم  دیگر عرضی و ملالی  نیست جز دوری شما مراقب خودتان باشید

 تا نامه دیگربه امید دیدار

شمارا به خودتان که بهترینید میسپارم  و خودم را نیز به شما ....

 

امضا شباهنگ

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس