آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


دستی بکش


دستی بکش
بر پریشانی باد
نیستی و آشوب میکند
دل و پنجره را


نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
نسیم عطر تو

هر نســیم
معـطر به بـوی ِتـو
یعقـوبی ست دلـم
که بینــا میشود


نیلوفر ثانی


 
بگشای قفس

بگشای قفس
بند از بندم
به دیدار خود باز کن


نیلوفر ثانی


 
طعم تلخ ما

شبیه عشق
دردهای ما را
پایان نیست
طعم گرفته ایم 
تلخ
چون حقیقت


نیلوفر ثانی

 
شانه هایت

من آن گنجشـک بی پناه
به هوای ِشـانه های‌َت
پریده امنیلوفر ثانی

 
تار گیسو

 

هم نفس سرانگشت هایت
بنان میخواند
تار تارگیسویم

نیلوفر ثانی

 

 
عابر آئینه ی جان

میدود پروانه
میرقصد ماه
کوچ اینهمه کلمه
رویش هر نور و نگاه
راه بلد ِعهد شعرند
راه گشای هر چه کلام
چشم های تو اگر باشد
عابر آئینه ی جان


نیلوفر ثانی

 
آخرین ایستگاه

بی تو 
قــطاری
رو به آخرین
ایســتگاه جهـــانم


نیلوفر ثانی


 
شانه ات

هر فصلی که باشد
شــانه ات 
همیشـه سَــرو ست


نیلوفر ثانی

 

 
بال پروازم

به عرش و کوی عشـق
نمیرسـم
اگر تو بال پـروازم
نباشی


نیلوفر ثانی

 
هم عهد

گرچه بریده بریده نفسم
از دوری تو
بازهم عهد خود را
باتو
امضا میکنم

نیلوفر ثانی


 
رویایی دارم

رویایی دارم
گل باشم وتـو
باغبانم


نیلوفر ثانی

 


 
عنصر حیات

عنـاصر حیـات ،پنـج گانه اند
تورا از قلم انداختـه اند
دانشـمندان ..


نیلوفر ثانی


 
شعری بخوان

برایم شعرهایت را  بخوان
تا من
پنهانی ترین بوسه ها را
کشف کنم ..


نیلوفر ثانی

 
همزبان من


همزبان ِ قرنها سکوت من
شاعرانگی باید تا
ترانه شود 
تمام فرو خفته فریادها


نیلوفر ثانی

 
شاعر سرانگشت هایت

لمـس کردی
ترک های روحـم را
شـاعر تلـفظ سرانگشت های‌َت
شده ام

 

نیلوفر ثانی

 
پروانه ی دل

شعله میزند چشمت
به شعر
پروانه ی دلم
میسوزد بی بها


نیلوفر ثانی

 
لهجه ی نگاه تو

لهجه ی نگاه تو
زیباست
شعر می تراود از
منظره ی دیدار تو
لبخند میزنی و
حریر واژه میخرامد
به ناز


نیلوفر ثانی

 
رنج

 

رنج از ما
رویین تنی ساخته ست 
که نفس میکشـیم
واِلّا هنوز 
تنهایی مان ، عمیق 
خواب های مان ، بی تعبیر
و آرزوهای مان ، محـال

نیلوفر ثانی

 
تاول میزند هر راه

تاول میزند هر راه
از تب چشم هایم
هرمنظره بی تو
زاییده ی دردست

نیلوفر ثانی

 

 
طعم بوسه هایت

میچکد از دانه دانه های انار
طعم بوسه های لبت


نیلوفر ثانی

 

 
شانه هایت

سر بر شانه ات میگذارم
پرنده ی جانم
آرام میگیرد


نیلوفر ثانی

 
دماوند

استوارم
چنان به بـودنَت
که یک ایـران
به دمــاوند..

نیــلوفر ثانی

 
چشم های تو بمن میگوید

و چشـم های تو بمن می گوید
دست های من دگر 
تنها نیست
وعـلامت این کوچه ی بن بسـت 
ممنوع نیست

چشـم های تو بمن می گوید
رستـگاری امکان است
سـاعت خوش 
رویــا نیست


نیلوفر ثانی

 
ضریح چشم تو


میراث ِ مشتاقی 
حدیث ِمهـجوری 
دلم 
مکتوب هـزار خط ناخوانده 
رسـولانه اما 
روشـن ست 
دستـم به ضـریح چشـم ِتو
خورده َست

نیلوفر ثانی

 

 
بوسه هایت

بوسـه هایت 
بهــار نــارنج
حـــال‌َم را
مُعـــطر میکند .

نیــلوفر ثانی

 
همه ی شهر


در تـرَک های این شهر 
صدای قدمهای ِکسی 
مدفون ست 
که جای جای ِکوچه وُ خیابان را 
پرسه به یافتن آغوش ِتو میزند
تو نیستی و ُ
در همه ی شـهر
جـایی برای فراموش کـردنت
نیست..


نیلوفر ثــانی 


 
پیوست کن


پیـ‌وسـ‌ت کـ‌ن 
بـ‌ه خـ‌ورشــ‌ید ِچـ‌شـ‌َم هـ‌ایـ‌َت
سـ‌ایـ‌ه ای کـ‌ه منـ‌َم

نیلوفر ثانی

 
زمزمه ی ماه و برکه

تشنه ی حرف های توام
چیزی بگو
زمزمه ی ماه با برکه
شنیدن دارد

نیلوفرثانی

 
بهار مرا باور کن

ییلاقی ترین سرزمینم
برای پرنده ات
کافی ست
بهار مرا باور کنی

 

نیلوفر ثانی

 

 

 
خانه ی متروک

 

نفس های ِشـمعدانی 
به شـماره افتاده
نیــایی 
خـانه متـروک ِ ایـام ِجنـگ ست

نیلوفر ثــانی 
تیر نودوسه


 
دوستت دارم

" دوستت دارم "
اینروزها قاصدک ها را
جدی بگیر


نیلوفر ثانی

 


 
طوفان خنده هایت


حواست باشد
 وقتی میخـندی
 تهــران تـازگی یکبــار
 طوفــان آمدهنیلوفر ثانی


 
نوید بهار

برای من معجزه ای
مثل نوید بهار
که سبز میکند
پیچک های خشک را
روی دیوار


نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
خنده هایت

 

 

خنده هایت را
پایش ریختی
گل داده 
درخت هزارساله ی کوچه


نیلوفر ثــانی

 


چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
شانه های تو

هـلاک ِشانه های توست
پرنده ای که فرســنگ ها
تنــهایی پریــده َست..نیلوفر ثانی

 
نام تو

 

پرسش ِســالهای بسیــار
نـــام تـو
جوابش میشودنیلوفرثانی

 
دریا شدنم

تو بــاشی وُ بــاران
تَنـگ در آغوش‌َم گیــر
دریــا شــدنم حتــمی ست


نیــلوفر ثــــانی
بهار93

 

 
دوست داشتنت

در آغوشم گیر
که دوست داشتن‌َت
در دایره ی ما
حفظ شود

نیلوفر ثانی


 
هزار حادثه

از هزار حادثه باید گذشت
تا دست های تورا
آرام گرفت
تا در آغوش تو
شعر شد
تا رفتن در تقدیر ما
همیشه آمدن باشد

 

نیلوفر ثانی
خرداد93

 
شعر بودنت

 

شـعر میشود بودنت
لب پنجره ی حوصله ام
دور مشو
میپرد مستی ِدیدن ِرویتنیلوفر ثانی

 
مرغان مهاجر

 

کافیست یک قدم
بسوی من بر داری
مرغان مهاجر
دوباره بر میگردندنیلوفر ثانی

 


 
خواب رویایی

 

هرخواب با تو رویایی
وقتی در آغوشت
گل میدهد هر بوته ی یاسی


نیلوفر ثانی


 
جام چشم تو

 

یک جام
چشم تو و ُیک میـــخانه در من
مستی مدام میشود
 وقتی تو اینــجایی


نیلوفر ثانی


 
تکلیف بوسه

 

تو نیستی و
تکلیف این بوسه

روشن نیست

باد میبرد یا

بیات میشود
روی لب ها


نیلوفر ثانی

 
کوچه ی عشق

کوچه ی عشق
چه خوبست که بن بست باشد
روی تو را
با خیال آسوده میشود
بوسید


نیلوفر ثانی

 
یادت

دل‌َم نمی گیرد از شـب
یادَت
هـزار فانوس آویخته بر ثانیه هاست


نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
زانو میزنم

 

طعنه به قامت کوه میزنی
 من از دوریت
آهسته زانو میزنم

 

نیلوفر ثانی


چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
بهار راه دوری ست

 

بهار راه دوری ست
از من 
تا آغوش ِتو ...

نیـلوفر ثـــانی
بهار93

 

 


 
دست هایت

 

قول دست هایت را
بمن داده ای
پرت شده حواسم
تا سقف آرزوهانیلوفر ثانی
11خرداد93

 
نسبتی دیرینه

 

با تو

نسبتی دیرینه دارم

درختی که می شناسد

حتی از دور

پرنده اش را


نیلوفر ثانی

 
ماه و مهر

 

در طپش هر پنجره
مــاه ست
در نبض هر تــرانه
مــهرَت

 

نیلوفر ثانی
یازدهم خرداد93

 

 
ترسم بگویمت

ترسم بگویم‌َت از عشـق
آتـش ِاشــتیاق
بگیــرد دامن‌َت
بسـوزینیــلوفرثــانی

 
چشم های تو

و چشم های تو بمن می گوید
دست های من دگر
تنها نیست
و علامت این کوچه ی بن بست
ممنوع نیست
چشم های تو بمن می گوید
رستگاری امکان ست
ساعت خوش
رویـا نیست


نیــلوفر ثــانی
یکم خرداد93

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس