آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


من ِ بی تو

دستت بر شانه ام
و عشق هجای بلندی میشود
که سالهارا بهم گره میزند
من ِ بی تو
چیزی کم داشتم
مثل درختی بی پرنده
بهاری بی جوانه
و جزیره ای متروک
که فتحش بدست ِچشم های تو
ممکن شد
حالا دنیا هر طرف بایستد
حال ِمن خوب ست
نبضم با رفاقت تو
همیشه کوک ست ..

نیلوفرثانی
پاییز95

 
طعم یلدا

دست هایم قصه نداشت
اما با طعم یلدا
عزل به موهای تو میبافم..


نیلوفرثانی
آذر95


 
تراوش عشق

ازتو عشق می تراود
قطره چکان ِشبنمت
سیراب ِگلبرگ ِتو
یکسره مست میشوم ..

نیلوفرثانی
اذر95


 
از سمت تو

از سمت تو
شعر که هیچ
باران ادارک ِزاد روز نخست
می بارد
رویارویی ِحضور ِعشق
در فهم ِعظمت ِانسانی
تکریم ِنطفه ِدوست داشتن
از سمت تو
بی تکرار ، حادثه میبارد ..

نیلوفرثانی
پاییز 95

 
تبار عشق

تو آشوب ِنشمه ی بارانی
من در تدارک ِشعرِ تو
بی سامانم
خاموشی ِواژه
باتو ممکن نیست
من از تبارِعشق لیلایم..

نیلوفرثانی
پاییز95

 
چشم های تو

جادوی ممکنی ست
ترازهای این نسبت ِناهمگون
 عشق و تردید
پا به پای هم میروند
و زمان می ایستد به مراقبه
راز دار تماشایی ترین ابتدا
و درنگی که پایانی ندارد
صبر از خلال ِاین هیاهو
میوه های نوبرانه میچیند
و چشم های تو
که یاقوتی ترینند ...


نیلوفرثانی
آذر95


 
شعر وتصویر/ توفیق سرودن

http://s8.picofile.com/file/8277787750/%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%86_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88.jpg


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
تکرار

چه واهمه ی پر تکراری
عبورها ،آمدها ،رفتن ها
و انگار تمام ِرونق این حادثه
در همین ابهت ِتکراری ست
و در بلعیده شدن ِزمان در هیچ
خوابی طولانی نبود
من از رویا به سمت ِ انتها بازگشتم
چشم که گشودم
انگار آغازی دیگر بود
آغازِتکراری...


نیلوفرثانی
پاییز95 
صدای تو

صدای تو
آرامش ِدل ِغمین ِپرنده ی کوچکیست
که از خانه انگار
چندان دور نشده ست

نیلوفرثانی
15 آذر 95

 
شعر وتصویر / صبور عشق

 

http://s9.picofile.com/file/8277245668/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B3.jpg


نیلوفرثانی
آذر95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
صبور ِعشق

ما از صبر به صداقت ِعشق
ایمان آورده ایم
و اِلا به تیغ زمان
سربریده میشود
هرچه هوس ...

نیلوفرثانی


 
رازش بشنو

جان ِجان
بذری به تو میدهم پیچیده در حرف و کلام
در شعر و واژه
با مهر ، با منت ،با اشتیاق
در قلبت بکار
از چشمانت ببار
و بگذار درتو رویش کند
ریشه بگیرد
هوایش باش
رازش بشنو
عصاره اش را بنوش
و
عاشق باش ..

نیلوفرثانی
آذر95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
دوستت دارم

حواست باشد
اگر بمن فکرمیکنی
یعنی؛
من " دوستت دارم "..


نیلوفرثانی
پاییز95

 
ریل ها ..

http://s8.picofile.com/file/8276543076/%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7.jpg


بیاد هموطنان از دست رفته امان در حادثه ی برخورد قطارمشهد _تبریز
روحشان شاد


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
ارتفاع دوست داشتنت

از ارتفاع  دوست داشتنت
نمیتوان بالا رفت
بلندایی دارد به اندازه ی ابدیت
در من زنی ست  
که  دستش
از چیدن ماه کوتاه ست
اما به آسمان ِعشق
هر شب
ستاره میدوزد ..


نیلوفرثانی
94

 
برگه ی عبور

سبز میشوی
در سرخی گونه های من
عشق
برگه ی  ِعبور دل دارد ..

نیلوفرثانی
94


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
راهی


صبر از سکوت میرود
و سخاوت از شاخه ها
آنکه آمده بود ،بماند
دلش هوایی شد
به قصد آسمانی دیگر
نماند و راهی شد ...


نیلوفرثانی
آذر95

 
دور تو می گردم

من ازسمت مدار تو
کاشف کهکشان ِاتفاقی ِنو میشوم

آسمان کوچک ست
وقتی فقط دورتو میگردم..


نیلوفرثانی
پاییز 95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
آواز چکاوک

تا تو هستی
دلم آواز چکاوک دارد
هر بندم
شاخه ای
هوای پریدن دارد

نیلوفرثانی
پاییز 95


 
نوبت مستی

حالا که درسکونت جان
درجام عشق
نوبت ِمستی ِماست
پیمانه میزنم
با چشم های تو
مدام
مدام ...


نیلوفرثانی
پاییز95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem 
موج چشم های تو

از ورای ِ یک سپیدی
به مجموع ِآبی ِکرانه تا عشق
هر چه پیدا بود
موج ِچشم های ِتو بود
واین هربار آرزو
تن میکشد
جان میدهد
تا ساحل تو باشد
تا انتها
تادور

نیلوفرثانی
پاییز95

 
جوهر روی کاغذ

مثل جوهری
که پس میدهد به کاغذ
دوست داشتنت
از شعرهایم بیرون میزند


نیلوفرثانی
آذر95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
برف و تو

برف که می آید
دلم میگیرد
گرچه شهر تماشایی
راه های به تو رسیدن
لغزنده میشود ...

نیلوفرثانی
آذر95

 
نمی باری

تورا در بخت من جایی
هوای بارشی لبریز
کجا گم کرده ام بارانِ چشمت را
که بر صحرای من یکدم
نمی باری

نیلوفرثانی
نودوچهار

کانال شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
چند کوتاه نوشت

شبی باید
به چشم های تو پل زد
وازتماشای رودخانه ی عشق
در انتهایی ترین ستاره
گل کرد ..

*

اندودم از ضربان عشق
اما هیچکس
به آتشم نمی سازد

*

از هیچ پاییزی
یک جوانه نمی روید
بگذار چشم هایت را
بهار که شد
ببوسم

*

من سرشارم از تو
وقتی تمامت را
از حروف روشن
پرکرده ای
مکتوب بی نام من

*

بوی دریا می دهی
من از سرگشتگی باد ،لبریزم
مرا نفس بکش
تمامن
آغشته ی ِتو اَم


مهر و آبان 95


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem 
روز های هفته ،حرف نام ِتو

شنبه ای
وقتی همیشه آغازی درمن
و یکشنبه هایی که آفتابی ست
دوشنبه ایی پراز تکاپو و تلاش
و سه شنبه ای که بوی عشق میدهد
بوی دست هات
چهارشنبه  ،همان رنگ چشمان توست
تماشایی و آبی و دریایی
وپنج شنبه هایی پراز قرار
پراز التهاب ِبی تابی
تو حتی جمعه ای ،دلتنگ و صمیمی
صبح هایش عین خنده های تو
غروبش وقتی که بغض داری
حالا تو همیشه با منی
باتمام روزهایی که می آیند
هفته  حروف نام توست
عجیب و دلنشین وماندنی 

نیلوفرثانی

کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
آن دورها

حرف های ما
تمام نمیشود به ساحت خیال
حالا تو آن دورها
موهایت را بدست باد بده

نیلوفرثانی

کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شورش باران

آه از شورش ِ باران
تا چشم تو باشد
ابر در ابر
یکسره میبارم ..


نیلوفرثانی
94

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
تشت رویاها

اینست حکایت شبهایی
که بی تو سحر میشود
 من در تشت ِرویاهایم
ماه میبینم
تو آنسوی ِسکوی ِشب
چشم براه ِخورشید
می مانی ...


نیلوفرثانی

اینستاگرام نیلوفرثانی
Instagram.com/niloofarsani

 
استعاره ای از مردن

من ،بی تو
از من بودن هم خالی ام
حالا ببین
چه استعاره ی ِخوبی از مردگی
همیشه با من ست ...


نیلوفرثانی
24آبان 95


 
چند کوتاه نوشت ..

ای شفا بخش ِدل غمین من
از آنسوی ِترانه ی های ِبربوسه های ِباد
حرفی بگو
پنجره ای بگشا 
پیله های شوق 
به اشاره ی شعر 
پروانه میشوند...

*

تو را یافتم اما
زار گریستم 
نه عشق به التیام آمد 
نه دستی به تسلایم 
تنها فاصله فرسنگ ها 
دیوار بود ...

*

سپیده سر میزند
از تلالوی یک اتفاق
بامدادی که نشان از
"عصری" روشن دارد ...

*

یک نفس امانم بده
تمام میشوم
در تماشای نفس گیرت

*
پنجره ای رو به طلوع تو
ماه من بی تاب میچرخد
کاش اولین و آخرین ِمن باشی
آفتابی که بی وقفه می تابد


نیلوفرثانی
94/95 
حرفی بگو

ای شفا بخش ِدل غمین من
از آنسوی ِترانه ی های ِبربوسه های ِباد
حرفی بگو
پنجره ای بگشا 
پیله های شوق 
به اشاره ی شعر 
پروانه میشوند...


نیلوفرثانی
94

کانال شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
http://telegram.me/niloofarsanipoem


 
باران ِنگاهت


شمیم لحظه های خوش
از بودنت می بارد
چترها را بگذار باد ببرد
من به باران ِنگاه تو ِشادابم

نیلوفرثانی
نودوچهار
 
چشم هایت

به چشم هایت آویختم
  پنجره از دهانم رویید
چقدر بوی ماه میدهد
بوسه هایت ...

نیلوفرثانی
آبان 95
http://s9.picofile.com/file/8274331876/%D8%A8%D9%88%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg

کانال شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
http://telegram.me/niloofarsanipoem


 
پژواک ِتو

حالا ببین
چگونه بر هر موج
بسمت ِتو در زمان غوطه ورم
ببین چگونه
باهر نت
پژواک ِتو میشوم ..


نیلوفرثانی

کانال شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
http://telegram.me/niloofarsanipoem

 
بازگرد

اینجا هوا نم نم ِابری و بارانی ست
و من در انبوه ِپاییزی بی تو
چشم و دلم را بشوق دیدار می شویم
پیش از افتادن آخرین برگ
پیش از عبور ِپاییزی بی رنگ
به اتفاق ِدلم بازگرد ..

نیلوفرثانی
آبان 95

کانال شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
http://telegram.me/niloofarsanipoem

 
ماه تو

صبحی اگر در آغوش تو فرارسد
یعنی شب را تمامن ماه بوده ام


نیلوفرثانی
20آبان 95


http://s8.picofile.com/file/8274094850/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85.jpgکانال شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
چندکوتاه نوشت

عشق آمده ست و
حالا کسی
ازما به ما
نزدیک ترست
نمیشود دیگر به نجوا
حتی باخویش سخن گفت..

*

حالا که سایه ی امن تو
آنسوی بیداری ست
هیچ خوابی نمیتواند
مراازتو دور کند..

*

دراین نت های پی در پی
دراین اصوات ِموزون ِجنون
کسی در من بی هیاهو
نام ِتورا میخواند
کسی دراین خلسه ی پرسکوت
دراین آوای غریب ِبی سکون
پیوسته از یاد تو می گوید

*
این شب
عطرتو و هوای دلادلی
دارد
پلک هایم
به سودای رویای تو
سنگین میشود


نیلوفرثانی
پاییز95


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
ماه گرد

درمسیر داغ کلام
نمیشود یک دل سیر
نگاه تورا بوسید
و بی اعتنا به غرقه در شوری لب هایت
شیرینی سکوت رانوشید
نمیشود تو روبرویم باشی ومن
همنوای چشم هایت
دربه در ِواژه باشم
ودستم حتی به خم ِابروی تونرسد
ماه گردِ دیدارتو
اتفاق کوچکی نیست
هرروز و هردم
باتو لحظه ها در هیاهوی زندگی
دیدنی ست ..

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
شبیه لبخندت

در دورها هم
صدایی به بلندی ِپرش یک شوق
از سمت تو می آمد
من ِبی بال
افق را هرروز می پاییدم
شاید پرنده ای
شاید ابری
شاید یک قاصدک
شبیه خبری
شبیه لبخندت


نیلوفرثانی
18 آبان 95

 
صدای سوت می آید..


http://s9.picofile.com/file/8273719368/photo_2016_11_07_02_16_36.jpg

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
خانه ام بودی

من دور بودم
تو انگار خانه ام بودی
و صدایت میرسید
که "به خانه ات بازگرد"
بازگشتم
خانه درمن جای گرفت
 من درخانه آرام گرفتم...

نیلوفرثانی
9آبان 95

کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
عطش

عطش نزدیک بود
از سوز ِداغ اندامت
نمی نوشم ازاین
چشمه ی جوشانی
گاهی آب هم
مهلک میشود
حتی اگر به یک جرعه
لب بنوشانی..

نیلوفرثانی

 
رویای یک درخت


از آنسوهای حصار های ِناشناخته
دستی در رویای من
درختی نقاشی میکرد
همین بود که هرشب
بر شاخساری
تورا یک نفس
صدا میکردم ...


نیلوفرثانی
9ابان


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
زیارت چشم هایت

نشانه های عشق
درمن نبود
تو اما
دستم را
به زیارت ِچشم هایت بردی
حالا من زائری
که تمام نذرهایش را
به نیت ِتقرب ِچشم هایت
به ضریح ِجنون
گره میزند

نیلوفرثانی
آبان نودوپنج


 
صرف ِدوست داشتنت

مرا بارها
پاییز به حزن خویش خوانده است
به تحسین ِبارانش
به اندوه ِرنگ رنگ ِبرگ هایش
و دستهایم را
به حکایت ِانتظار بهارانش
عادت داده است
من خلاصه ام در پاییز
در اصالت عجیبش
در احساسِ تنهایش
در منظره ی جادویش
و آمده است تا من
دوباره تورا
دوباره تمامم را
"به دوست داشتنت"
صرف کنم ...


نیلوفرثانی
پاییز95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
کجاست؟

کوچه کوچه پاییز را
 قدم میزنم
این شهر را به شوق
پرسه میزنم
کجاست
آن دوچشم سیاه ِمست
آن بوی دلانگیز ِسرمست
آن خنده های آشوب گر ِبی رحم
آن دست های ِمهربان ِگرم
کجاست
آن حرف های سینه سوز
آن ترانه ی پیوند ِدلسوز
کجاست
همنوای ِدل بودن
پاییز را مهربان بودن

کجای این شهر مانده ای
کجای این قصه ی نا تمام من ؟


نیلوفرثانی
16مهر95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
چند کوتاه نوشت


هرلحظه باتو دیدنی
هر فصل جای خودش را دارد
اما حق بده جان ِدلم
"پاییز"بیشتر کمت دارد

*

هواخواه توام
حالا تو باور نکن
 درهوای تو میشود
پروانه بود
وقتی گل باشی و معطر
به شوق و ناز

*
حواست هست
چقدر هردو تنهاییم؟
که حتی باهم از پسش      
بر نمی آییم؟

*

دنیایمان پراز رنگ ِدلتنگی و رنج ِدوری  ست
حالا هم که پاییز و این حزن ِدامن گیرش
زیباجان
ظرفیت هامان تهی از تحمل ِ فاصله هاست
تا میتوانی چون باران ِبهاری باش و ببار ..

*

شنبه می آید تادوباره
زندگی را از سر بدوَم
تا به چشم های باز ِهفته
سرخوشی بدَمَم
شنبه با تو شروع دیگری ست
باید هر صبح اول
به چشم های تو سر بزنم


نیلوفرثانی
95 
توکه هستی؟


تو که هستی؟
جهان در چشم هایت
میدرخشد
و خورشید در دست هایت
بی تاب

تو که هستی ؟
فواره ی نور
از مهربانیت بالا میرود
و شعله های ِعشق
از بودنت
زبانه بسیار

تو که هستی ؟
 حرف خود را به سکوت
وسکوت خود را به تلالوی نگاهت
میزند
ومن از دیدنت
خودرا به آسمان

حالا تو بگو من ساده ام
اما هرکه هستی
 خوب میدانم
"حلول نیلوفری در سنگ
به اعجاز باران تو بود .."
واین  آغاز بود...


نیلوفرثانی

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
اهل هرکجا باشم

برکه ای در معبد ِتبت
یا گیاهی روییده بر رود ِسن
شاید برآمده ازمرداب های آمازون
یا عمیق ترین نقطه ی اقیانوس اطلس
شایدم اهل همین کوچه کناری
یا بلندای دماوند
اهل هرکجا باشم ،"دوستت دارم "..


نیلوفرثانی

 
عاشقانه

سرخی گونه های تو
مروارید های چشمت
سینه ریز زیبایی ست
برگردن ِعاشقانه هایم

نیلوفرثانی

 
این آغاز تنهایی بود


http://s9.picofile.com/file/8272023350/%D8%AA%D9%88_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86_%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C.jpg

 
سرنگون بادا

تبرهایتان
تیزتر باد
این شما
این درخت ِامید وار ِعشق
دراین تنگنای ِسرد ِحقیقت ها
هرچه رویا
سرنگون بادا...


نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
امید

در رویای یک بودن
میسوزم
تو بر شاخه های بلند نور
نشسته ای
من در اعماق تاریکی خاک
درمجاورت خیسی نمدار
مسدود ِهزار روزن
امید به یک انفجار
بسته ام

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
حرفی نمانده

این جفا
 به روح آدمی
این سکونت ِدرد
در دهلیزهای جبر ِجاری
این زبان بریدگی
در اعماق ِخلوص ِبیان
این سهم شاعری
در پناه کلمات
آری
بشارت تان باد
تا خود ویرانی اش
یک دوم قدم بیشتر نمانده
یک پلک تا پایان ِجهان
جز سکوت
حرفی نمانده


نیلوفرثانی
29مهر95

 
بی امید

سر به سینه ی اندوه
سر به ساحل طوفان زده ی غمبار
سر به آستانِ شبیخون ِجان دادن
پشت پرتگاه ِاحساس
سر به سوختن دادن
بی امید در وهمی تاریک
خفته در آغوش تنهایی
بی نام ونشان ماندن
به انزوای ابدی
تن دادن
لبریز خاموشی ها
بی صدا جان دادن

نیلوفرثانی
29مهر95

 
آئینه ی روی تو

تو در تاریکی بودی
ودر محاصره ی هراس شب
دست های من تورا
به سخاوت نور
پیوندداد
و خطوط روشن تورا
در شب منتشرکرد
روز از جوار چشم های تو
با مرز رویاهای من
اغاز شد
وخورشید آئینه ی روی تو را
هویدا کرد


نیلوفرثانی

 
دردهایمان

 

http://s8.picofile.com/file/8271515142/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
سینه ی سبز

هرچقدر پاییز اما
بهار همین نزدیکی ست
میان ِسینه ات
سبز میتپد ..


نیلوفرثانی

 
شیرین

میخندی و ُ
شهد میپاشی
بردلم
آه که من
باتو "شیرین " میشوم...


نیلوفرثانی
مهر95

 
پلک میبندم

پلک میبندم
تمام رویا
تویی
وشب مسیر مستقیمی میشود
برای بوسیدن لب هایت ..


نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
در فقدان تو

در فقدان ِتو
چنان پوسیده ام
که گویی مرده ای
در گور خویش


نیلوفرثانی
مهر95

 
پرده های نادر غنایی

تو
موسیقی ِشگرف ِعظیمی
ورطه ی خطرناک ِبلعیدن ِ"من"
و هستی ِدوباره ی ِرخ دادن
در پرده های نادر ِغنایی
دوباره از نو
به ریتمی دیگر
زاده شدن ..


نیلوفرثانی
22 مهر 95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
سرنخ

در مجاورت شعاع تماس ِاندوه و راز
خطوط در هم غوغا
پیدا میشود

سرنخ یکی از خط ها
به حلقه ی دارِ نبودنت میرسد

نیلوفرثانی


 
تنهایی من

هنوز از تاریکی مزمن شب
بوی نای تنهایی برمیخیزد
هنوز از تنهایی ِمن
حروف نام تو میریزد


نیلوفرثانی
تابستان95

 
شعروتصویر

 
کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


http://s9.picofile.com/file/8270616918/photo_2016_10_12_13_48_39.jpg

21مهر95

 
معماری آوار

حتی دیوارها
خسته بودند از ایستادن
من که بی تو
معماری آوارم ....


نیلوفرثانی
20مهر95کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
روز هفتم

از عبور شهابی
ارزو تشدید شد
در هیاهوی سکوت شب
و هزار رنگ خواهش
طیف شعری بنفش شد
اجابت ،تصمیم آخر جهان
و عشق مدعی خلقت
و روز هفتم انگار
دوباره اغاز شد


نیلوفرثانی
پاییز95


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
اعماق خلاء

دراعماق ِخلاء
صدای تو با من
و دست تو
با شانه ام حرف میزد
و من سبک تر از همیشه
چشم های تورا
پرواز میکردم ...


نیلوفرثانی
پاییز95

 
جبرچشمانت

من از جبر ِچشمان ِتو
بیمناکم
شیطان هم
اختیار میگذارد برای انسان


نیلوفرثانی
پاییز95

 
بی دست هایت

تو نیستی و دلم
سر براه هیچ پاییزی نمیشود
وقتی باران را
بی دست هایت باید
به هق هق ِنبودن هایت
گره بزنم ...


نیلوفرثانی
پاییز95

کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
تیتراژ آخر

چه دنیای شلوغی
رفت ها و آمدها
وهزار راه پرتردد از عبور ها
معبرها ، پل ها ، گذرها
ایستگاه ها..
من ایستاده ام دراین هیاهو
دراین ازدحام
درآخرین ایستگاه
در آخرین سکانس ِیک فیلم کوتاه
وچمدانی پراز تکه ها وُ تاروپودها
پراز خُرده خراش ها، زخم ها
  خاطره ها، سکوت ها ...
واگر چشم های تو نیاید
به پیشواز
تیتراژ تلخی ست
در شبی پاییزی
تاریک و تنها
آخرین پلان ایستگاه ...

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
پاییز هم گل میدهد

پاییز هم میتواند گل بدهد
وقتی پای لبخندهای ِتو
درمیان باشد...


نیلوفرثانی
13مهر95


http://s9.picofile.com/file/8269688700/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%84_%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF.jpgکانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
چرا نیستی ..

چرا نیستی
ومن در نبودت
انگار دچار سرگیحه های مدامم
دچار تهوع ِنبضم
که میزند و تورا نمی یابد
چرا نیستی
ومن پرم از تنش های بی وقفه
و تیک های پلک چشم
رگ های شقیقه
گوشه گوشه ی دل

من پرم از یأس ِدامن گیر تهی
تا تمام شوم
درهمین عصر بی صدای پاییزی
در سکوت در تنهایی


نیلوفرثانی

 
بی عشقی


جهان در جبر ِعقوبت بی عشق
دست و پا میزند
تو بیا تا عشق را بچشم های خیس
به دلهای تنگ
و لحظه های تاریک برسانیم

نیلوفرثانی
10مهر

 
رویاهای محبوس

خواستیم کسی به رویامان
دست درازی نکند
بخود آمدیم
 در اسارت تاریکی
محبوس بود رویاهایمان..

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
رویای کودکی

کودک که بودیم
رویای تو پرواز بود
رویای من آسمان
حالا
تو پرنده باز شدی ومن
آسمان خراش می سازم

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem 
زنگ اول

زنگ اول
وقت ِخواندن ِ چشم های توست
وقت ِنوشتن ِدرست واژه های لبخندت
وقت روخوانی ِخطوط دستت
وقت ِانشای ِتابستانی
که با یاد ِتو گذشت
🔔
زنگ اول
وقت درس ونیمکت های دو به دو
وقت ِدیدن ِدوباره ی تو
وقت ِنوشتن پنهان ِنامت
گوشه گوشه ی کتابهای نو
🔔
زنگ اول
زنگ زیبای ِعشق و احساس
آه چه طلسمی
میبندد 9 ماه
پایم را به کلاس..


نیلوفرثانی
سوم مهر95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


 
فصل چشم تو

در مهر باز شد
فصل چشم ِتو آغاز شد


نیلوفرثانی

http://s8.picofile.com/file/8268337118/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%AA%D9%88.jpgکانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 
پاییز

خوب ست پاییز 
مجابت کرد
که از آنسوی فاصله ها
دری به مهر بگشایی ..


نیلوفرثانی
پاییز95
کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(٩)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤٢)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱۳)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱۳)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٥)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(٢)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٩)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٥)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(۸)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(٢٦)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸٠)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(٢)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(۱)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱۳)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱٥)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(٢٤)
کوتاه نوشت پاییز95(۸٠)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧