آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


زائر چشمهایت

 نشانه های عشق
درمن نبود
تو اما
دستم را
به زیارت ِچشم هایت بردی
حالا من زائری
که تمام نذرهایش را
به نیت ِتقرب ِچشم هایت
به ضریح ِجنون
گره میزند


نیلوفرثانی
95

 
بهارم

کجاست خوابی که مرا
درتو تعبیر می کند
کجاست تقدیری که برمن
نقش ِرهایی می کشد
کجاست انهمه آه مانده در سینه
انهمه فریاد مانده در حنجره
کجاست خطی که مرا
به نقطه ی تو می رساند
و حروفی که به نام ِتو
معطر میکند
کجاست مسیر ِرسیدن
 به چشم هایت
به جنگل ِسبز ِنگاهت
به ترنم ِخوشرنگ صدایت
به بهارت
به بهارم...


نیلوفرثانی

 
محزون

در رگم دویده ای
بی سراغ باران و بهار
در التهاب ِکویر
محزون ِهق هق ِدوری ام


نیلوفر ثانی

 
ماهی برکه ی توأم


فرقی نمیکند
هرکجا باشی
ماهی ِ برکه ی تو أم

نیلوفرثانی

 
نگاه کن

در بالاپوش ِآسمانی
از خیال تو آبی ترینم
تو نگاه کن
من پیوسته بارانم

نیلوفرثانی
دی 94


http://www.8pic.ir/images/dobrjzo7x3thhtp9b8y1.jpg

 
گلستان

از تو درمن
هزار بذر محبت
کمی آفتابی شوی
گلستانی درمن یکسره میروید

نیلوفر.ثانی

 
زندگی

اگر وقت را از حوصله
ایمان را از دل
و عشق را از نفس بگیرند
آدمی تباه شده ی ِاتفاقی ناخوش
بنام زندگی میماند...

نیلوفرثانی

 
طرح عشق

دستان ِتو
نقاشان ماهرند
طرحی کشیده اند درمن
مختصر به نام ِعشـق


نیلوفرثانی

http://8pic.ir/images/rrjod52opdhin19zsj3q.jpg

 
ماه و نام تو

ماه در سینه ام میتپد
نام تو بر زبانم
تکرار

نیلوفرثانی

 
باران باش و ببار

 
ببارانم بهــارانم

من از باران لبریزم
من از آشوب ِچشمانت
بهار من
هوای سبز دستانت
ببارانم بهارانم

نیلوفرثانی
پاییز94


http://s6.picofile.com/file/8221014218/%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85.jpg

 
توأمان ما

خورشید باش 
پس از بارانی که منم
رنگین کمانی نقش میگیرد 
ازتوأمان ِ ما

نیلوفر ثانی


 
رنگ بودنت

باران
به رنگ بودنت نزدیک ست
هربار که می آیی 
جهانم
تازه میشود

نبلوفر ثانی

 
باران و برکه


 باران باش و ببار
این برکه 
در تلاطم ِآغوش و بوسه 
بی تاب ست

نیلوفر ثانی


 
باران باش

تو باران باش
تا تمام دنیا
میگسترانم خویش را ....


نیلوفر ثانی


http://s3.picofile.com/file/8220818834/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D8%A7_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 
گمم

http://s3.picofile.com/file/8220816884/%D9%85%D9%86_%DA%AF%D9%85%D9%85.jpg

 
ریشه هایم

من خواب ریشه هایم را دیدم
درخاک ِجهلی شوریده
در عطش قطره ای عصیان
درعمق ِخشکی ِباوری ممتد
رقت ِدردی بی پایان
بی هیچ تقلا و برگی
بی هیچ نوازش ِباران
و سالها حریق ِخزان 
دامنگیر آرزوهای سبزم شد

از خواب برخاستم
دستهایم بوی تبر میداد
از چشم هایم
هزار ابرِباران میبارید
ریشه هایم در خواب 
جا مـاند..

 

نیلوفرثانی 
مهرنودوچهار

 
درمسیر تو

 

http://s3.picofile.com/file/8216759792/2.jpg

 
قامت موزونت

قامت موزونت
در جامه ی شعر
مجنون میکند
مخاطب را ..

نیلوفرثانی

 
رویای محال

پرکشیدن
رویای محال این درخت ریشه در زمین ست .


نیلوفر ثانی

 
پاییز و مهرت

اناری از شاخه افتاد
خاطره ی حوض
یلدایی شد
رنگ پاییز با مهرت
سبزشدو بهاری شد...


نیلوفر ثانی

 
شیوع طناب و دار

سرخ فام ست این غروب ِریشه دار
مدام ست تاریکی و تبار ِتار 
سینه مالامال درد ست 
کافی ست شیوع ِطناب و دار

نیلوفر ثانی
مهر94

 
عشق زمین گیر

تو پرنده
بالت به آسمان
من درخت
پایم به زمین
ترسم عشق
زمین گیرت کند...


نیلوفرثانی
پاییز92

 

http://s6.picofile.com/file/8217107418/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AF.jpg

 
تن پوش انسانی

سرزنش را 
از دوش ِمن بردارید
تن پوش ِانســانی ام خود
سنــگین ست ...

نیلوفرثانی

 
عطر ماندنت

کاش توبودی وُ من
تمامـم نفـس
ببویم عطر ِهمیـشه ماندنت را ....

نیــلوفر ثانی 
آخرین انار دنیا

بوسه های ِتو
رخداد قشـنگی ست
مثل ترک ِخوردن ِ
آخرین انار دنیــا...


نیلوفرثانی
مهرنودوچهارhttp://s6.picofile.com/file/8215411568/%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 
گواه قلب من

تو ابدی هستی
این را نه واژه ها
نه هیچ عین و شین و قافی
این را
قلب من گواه ست


نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
ابتذال زندگی

 

http://s6.picofile.com/file/8202470292/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%84_%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85.jpg

 
ویرانی

از کدام حفره ای در شب
چنین ویرانی میبارد؟
کدام نجوای خاموش مردابی
حس اغوش ماه را
از برکه میگیرد ؟


نیلوفرثانی
تیر94


http://s3.picofile.com/file/8201871826/%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A8_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF.jpg

 
درجهان من ، تو

 

محو تماشـای ِعشـق
لحظه ای
دور نمیشود از خیــال ِمن
چشـم های ِ روشن ِتو

خورشــید میدرخشــد 
درجـهان ِمن
تـو..

نیلوفرثانی

 

 
شبیخون تنهایی

غریب
غریب
غریب
تا چشم کار میکند
نفس آشنایی نیست
دست مهربانی
آغوش گرمی ..
این سرزمین
متروک ِشبیخون تنهایی ست

نیلوفر ثانی
تیر94

 

http://s3.picofile.com/file/8202346968/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8.jpg


 
جوانه ی عشق

در سـینه ام
جنبشـی ست
بذر عشـقت
دارد جوانه میـزند..

نیلوفر ثانیhttp://s3.picofile.com/file/8201084950/%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C_%D8%B3%D8%AA.jpg

 
واژه های تهی

دستم به هیچ جا بند نیست 
برای دوست داشتنت 
واژه ها تهی اند 
از معنای تمام ِدلدادگی

نیلوفر ثانی


 
فاصله بیداد ست

جدایم
از تمامی ِاتفاق هایی 
که عطر تو دارد
کدام دست مهربانی
پیوندمیزند ریشه هایمان را؟
کدام بارانی 
بهار میکند دلهایمان را ؟
فاصله ها بیداد ست

نیلوفرثانی
تیر94

 
درد زیادی دارد ...

از حالی که دارم
خبر نگیر
درد زیادی دارد
عاشق بودن..

نیلوفر ثانیhttp://s6.picofile.com/file/8201669484/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86.jpg

 
سقوط زیبا

هوس میکند سیب
با دست ِتو
سقوط را باز
زیبا کنـد ..

نیلوفر ثانی


http://s3.picofile.com/file/8195185068/%D9%87%D9%88%D8%B3_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A8.jpg

 
نبودنت

صبور لحظه های بی تو 
سنگ ِ دل تنگ بر سینه زده ام 
آئینه هنوز آشوب روی تو بود
رویا هنوز به جستجویت بی تاب 
و اسمان غرقه در بغض ابرها 
وباران سوگوار 
درهمهمه خویش گم میشد
نبودنت هر لحظه بزرگتر میشد

نیلوفر ثانی

 
گره دست های ما


بیا دست هایمان را
پیوست یک جستجو کنیم
عشق همین حوالی ست
شاید در گره دست های ما

نیلوفر ثانی

http://s6.picofile.com/file/8191615650/%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7.jpg

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
تماشای تو


من از بطن یک خاطره
روییده ام
من از چشم های تو 
از دست هایت 
هزار بهار وام گرفته ام 
من از تماشای تو 
به رُستن ِ شکوه عشق رسیده ام 
و دور نیست که به نیابت تحریر باران
سیراب ِ چشمه گاه نور شوم

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
اعتماد


از مرز تمام شدنم میگذرم
از خاتمه ی من بودن 
به اتفاق تو دوباره میرُویم
به اعتماد ما بودن

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
کجاست ...

صفیر آی امان 
در دلم میپیچد 
کجاست عاشقی ِبید مجنون 
کجاست زخمه های ساز بی کوک 
کجاست مهربانی های تو 
کجاست مرهم درد های من

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
بهار تویی

بهــار تویی
که هرشاخه ی ِشکسته ام
باتو هـوس ِجوانه میکند ..


نیلوفر ثانی
31 اردیبهشت 94


http://s3.picofile.com/file/8189995968/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg

 
چیزی شبیه زندگی

تو از من می گذری
من از نفس هایم
این میان
چیزی شبیه زندگی
گم میشود ...

نیلوفر ثانی
اردیبهشت 94


http://s6.picofile.com/file/8188858368/%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.jpg

یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
گرفتار

کمی آهسته بران
این سوار کولی وش ِ پریشان
در موی تو
بند در بند
گرفتار ست


نیلوفر ثانی

 
دست تو

دسـتت را که میـگیرم
کوچـه ها
عاشـق میشـوند

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
بهشت تو

از جانب ِ اردیبهشت 
تا طعم ِ سیب خنده های تو
من از عین و شین و قاف 
گذشته ام 
رسیده ام به بهشت
به بوسه های تو

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
شهادت میدهی

روزی شهادت میدهی
هر حرف که گفتیم
هر شعر که خواندیم
طعم انار و دارچین داشت
و جهان ما
به اندازه ی بوته ی یاسی بود
آویخته از لب هایمان

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
عطر گلاب

کسی نفهمید
عطر گلابی که میدهم 
از بوسه های توست..

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
نگاه تو


من عابرم
میروم
تو اما تا همیشه میمانی
سرهر کوچه ی این شهر
نگاهت
چراغی دارد

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
مادر

جهان برخاست
ادعایی کند
جامه ی عشــق
به یک تن فقـط
انـــدازه بود ،
" مــــادر "..

نیلوفر ثانی

بمناسبت روز زن ومادر


چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
صبح باران منی

صبح باران منی
از پس شب ها
برهوت ..


نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
 

من شیفته ی ِتحسین ِتواَم
کرشمه باران
کاش عشق
کمی
پادرمیــانی کند...

نیلوفر ثانی
اثرهنری : استاد ارجمند احد پناهی


چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
هامونی لبخند

نت به نت
تورا باید سرود
بودنت
هارمونی ِپیوسته ی ِ لبخند ست


نیلوفر ثانی


چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
شاه بیت غزل


در وجد ِشـعرگون ِچشـمهایت
هـزار بیت وُ خوشـا مـن
که شـاه بیت ِاین غزلـَم

نیلوفر ثانی


چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
بهار ِتو

توکه شکوفه
از لبخندت میبارد
از هرچه بهــار
بهــارتَری ...

نیلوفر ثانیسه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
خورشید

بسته تمام درها
برمن منحصردر تاریکی ِمطلق
ذره ای از تابش تو
حکم خورشید دارد

نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
کاتب عطر تو

در روح کلمات من
دمیده ای
من کاتب ِعطر ِنفس های توام

نیلوفر ثانی


پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
اشک و ستاره

با هرطلوع
دامنش را میتکاند
زنی
که هر شب
از اشکهایش
ستاره میتراشد

نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
حظ بودنت

حظ ِبودنت
دویدن بهار
زیر پوست ِاحساس ست
تو از پنجره بازتر
من از قمری خانه
انیس تر
بگذار ببوسم
دستی که بمهر
دانه میپاشد

نیلوفر ثانی
فروردین94

پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
دلگیرم

آی از دست ِبهــار
دلگیـرم
تقـدیر ِآمـدنت
بسـته ی اوست
هی سـال پشـت سـال میرود
بهـار دیدنت
هنوز آرزوست...


نیلوفر ثانی


پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 
بهار منم

تو باشی
چنان سـبزم
که بهـــــار منــــ َم


نیلوفر ثانی

سال نو مبارک

پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(٩)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤٢)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱۳)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱۳)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٤)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۱)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٩)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٥)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(۸)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(٢٥)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸٠)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(٢)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(۱)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱۳)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱٠)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱٥)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(٢٤)
کوتاه نوشت پاییز95(۸٠)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧