سلام....

به تو سلام میکنم

با هرسلامی میرویم و تازه میشوم

به من نگاه کن با نگاهت غرق در شادی میشوم

وزشعف بخود میبالم و رها میشوم

دوست دارم هرلحظه به تو سلامی بگویم

سلام

/ 0 نظر / 4 بازدید