قدغن احساس ها

اگر تا صبحگاه تمام نیرویم را
صرف ساختن
ترانه ای پرستاره تر از شب کنم
بازهم
نمیتوانم رد پای مسافر را
از چشم انتظاریها
پاک کنم
همیشه با من است
اینهمه انتظار، دلواپسی که تمامی ندارد
حتی اگر بخواهم حس همه احساس هارا

قدغن کنم

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 5 بازدید