سلام بر بهترین بنده خدا

 

 

سلام بر دلهای مالامال از عشق

سلام بر ایمان و باور حق

سلام بر پیکرهای بی سر

سلام بر خونهای ریخته شده

سلام بر سینه های سوخته

سلام بر لبهای خشکیده

سلام بر دستهای بریده

 سلام بر مناجات آخر

سلام بر اشکهای مادر

سلام دیدگان به اشک نشسته از مرگ فرزند

سلام بر ضجه های جانسوز بر پیکر بی سر همسر

سلام بر صبر خواهر

سلام بر عشق دختر

سلام بر گلوهای بریده

سلام بر طفلان در خون غلتطیده

سلام بر روح بزرگمردان

و زیبایی سیرت جوانمردان

سلام بر یاران بی همتا

سلام بر رستگان از وابستگی دنیا

سلام بر سرافرازان در امتحان

و بر مومنان والا مقام

سلام بر شطهای خون

سلام بر دشت جنون

سلام بر ندای یاری

سلام برعشق رهایی

سلام بر بهترین بنده خدا

سلام بر حسین ،سیدالشهدا

 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 5 بازدید