شوق رسیدن

 

 

 

تا رسیدن به تو چند قدم باقیست؟

چه میتوان کرد اینهمه شوق و اشتیاق را برای رسیدن

اگر پایان اینهمه انتظار، عشق نباشد ؟

و رنگ دیدار، از پس چشمان بارانی

رنگین کمان دل انگیزی نباشد ؟

با من بگو از همه رازهایی که در دل نهفتی و نگفتی..

با من بگو از تمام رد پاهایی که گذاشتی و نشانی اش را ندادی..

با من بگو اگر عشق را جای دیگر جا گذاشتی..!!

میدانم هنوز هم باید سراغت را از آب و آیینه ها بگیرم و نشانی ات را از باران...

شاید پاسخی برای تمام پرسشهای من پیدا شود...

 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 26 بازدید