تو می آیی...

تو می آیی با هزاران شعر و غزل
تو می آیی با نگاهی در هوای همنفس
تو می آیی با خواب گل و پروانه
با اقاقی آن عطر خوشبوی رمنده

تو می آیی

و دعاها با تو مستجاب میشود

با آمدنت آسمان پر از ستاره میشود

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید