عشق

 

حیف از آن عمری که برای عشق غیر تو هدر بشه ......

هر عشقی که عشق تو ،توی دلش نهفته باشه ،

خودش نوعی عبادته ......

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید