گشایش کار من

فرو مانده ام در کار خویش

گشایش کارمن نگاه توست

ای همه می عشق ریخته در جام سیاهت

در حسرت یه جرعه چنین زار و نذارم

بگذار دمی بیاسایم در سایه مهرت

بی تو چون مرغ پرکنده حصارم

مانده ام بی سروسامان چه کنم

اینهمه آه و فغان را چه کنم

مانده ام در کار خویش

گشایش کار من نگاه توست

من خسته و بی پناهم

آرزویم رسیدن به توست

 

شباهنگ

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید