بهمین سادگی

 

 میخواهی بروی؟؟

باشد...

پس قلم و شعر و آواز شبهایم راهم با خود ببر...!!!

به همین سادگی

تو میروی با همه دارایی هایم

من میمیرم در خود ناچیزم...!!

 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 5 بازدید