همیشه بیدار

_سلام هنوز هم بیداری؟؟هرساعت که صدایت میکنم جوابم میدهی... مگر تو خواب نداری؟

_سلام عزیز دلم ،نه من هرگز نمیخوابم مبادا لحظه ای تو مرا بخوانی و بی پاسخت بگذارم و تو ناامید از منهم دوری کنی ..... حتی نمیخواهم لحظه ای تورا ناامید و درمانده ببینم وقتی که میدانم چقدر تورا دوست دارم و تو به این عشق نیازمندی...تنهایت نمیگذارم حتی اگر خسته و دلگیر باشم ....صدایم کن هروقت خواستی، من همیشه بیدارم و مراقب تو .. 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید