نیامدی...

این جمعه هم آمد و رفت اما تو نیامدی

انتظار پشت پنجره خشکید بازهم نیامدی

بازهم ترنم نامت ذکر من است

بیا که آمدنت آرزوی من است

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید