شمع سحری.....

بدنبال کدام نور باشم که روزن نگاهها بسته است

و دستانم از هرچه سبد عشق خالیست

من ستاره هارا به مهمانی دلها میبرم

شاید با من بزم آرایی کند شمع پر نور سحری

 

شباهنگ

تیر ٨٧

/ 0 نظر / 4 بازدید