چاپ مجموعه ی بی واسطه دوستت دارم ..نیلوفر ثانی


بی واسطه دوستت دارم
نیلوفر ثانی
مجموعه شعر کوتاه


نمایشگاه کتاب : شبستان اصلی ، راهروی 28 غرفه ی 21 - انتشارات بهارسبز
(جمعه 18 اردیبهشت 3 تا 5 بعدازظهر، از آن حوالی رد شدید، مشتاق دیدارتان )
/ 0 نظر / 46 بازدید