بی وفا

آمدنت از راه دور ،دردی زمن دوا نکرد

ترانه های بیصدام ،در دل تو اثر نکرد

چشم و دلت بکار غیر،نگاه تو پراز ریا

عجب مدار که عشق من بر دل تو گذر نکرد

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید