او خود اعجاز است ...

 

سخنانش را سحر و جادو میخواندند

چنان اعجاز میکرد که همه محسور میشدند

نه شعر بود و نه خطابه

فقط مسخ کننده بود .....حتی مدعیان به ادب و شعر را مجذوب میکرد ....

سوادی نداشت اما چنان با صلابت میخواند که چونان ادیبی بنظر میرسید،

بی نهایت خوش برخورد بود و آرام .....و مصاحبتش بر می انگیخت تمامی دلهارا....

بهترین کسی بود که میتوانست پیام آور کلام خدا باشد .....

او پیامبر نیکویی ها و اعجازهاست

"او محمد روسل الله ست "

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید