!! زیبا

 

 

 
!! زیبا

 

همیشه در حضور میبینمت
چون نور همه جا روشن میبینمت
گمان مکن نادیده هستی
همیشه تورا در کنار میبینمت

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید