من و تو تنهاییم.....

من و تو تنهاییم
و دلشکسته
مثل گلدانی شکسته روی طاقچه
من و تو تنهاییم
مثل برگی زرد افتاده به دست باد روی خاک
من و تو تنهاییم
مثل ماهی تنگ بلور که دلش حسرت آبی دریا دارد
من و تو تنهاییم
مثل آن مرغ سحر کزدل شب میخواند زمزمه تنهایی
من و تو تنهاییم
مثل آن جاده دور که نمیدانی تا کجا میرود و باز هم تنهاست
من و تو تنهاییم
و دراین تنهایی آنچه مارا باز بهم میکند دلگرم
رمز تنهاییمان است همینشباهنگ
/ 0 نظر / 4 بازدید