کاش....همین نزدیکی بودی و نمیدیدمت
حس آشنایی داشتی و غریبه گرفتمت
کاش میشد روزهای رفته را قضا کنم
کاش میشد تورا زودتر پیدا کنم

*****

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 47 بازدید