حکایت حسین

حکایت حسین حکایت داشتن یک الگوی کاملا عینی برای تمام مردمان است .

برای عشق ورزیدن به اینکه تمام و کمال عاشق باشی.....یعنی بدانی چگونه زندگی پس از مرگ وجود دارد ....یعنی حسین جانش و عزیزانش را داد تا پایبند باشد....

وقتی میگویند عزاداری کنید و ثواب زیادی دارد یعنی عزاداری با اندیشه با فکر نه سیاه پوشی صرف و سینه زنی بی اردات

باید هرچیزی جای خود باشد هم عزاداری هم درک و تفکر بهمراه پیوند بیشتر با حسین و حفظ حرمتهای حسین و ........

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید