یکی بود و یکی نبود ....

یکی بود و یکی نبود
غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود

یه دل تنهایی بود
که به تو رسید
تو بهش محبت کردی
اونم عاشقت شد

تو بهش خندیدی
دیونه تر شد
وقتی دیگه بیتو نمیتونست
نفس بکشه
تو بهش گفتی

خوب دیگه مهلت ما تموم شد

تو رفتی دنبال زندگیت
اما اون دل بیتو
تنهایی کشیدو
عاقبت تو انتظار تو
جون داد و مرد

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 6 بازدید