تو می آیی

 

 

تو می آیی و برات فرشته ها دست میزنند

تو می آیی و برات چلچله ها چه میزنند

تو می آیی تو دلم قند و نبات آب میکنم

تو می آیی پیش پات کوچه رو جارو میکنم

تو می آیی و نگام به کوچه ها خیره میشه

تو می آیی و عکس تو به اشک من چیره میشه

 

 تقدیم به پیشگاهش که منتظر آمدنش هستیم

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 5 بازدید