تردید

 

 

من و یک تردید بزرگ

برای انتخابی

اما نه برای خودم

برای دیگری

و باید بگذارم برود درپی سرنوشتی

نیک است یا نه ،چه ابهامی 

 چکار میتوانم بکنم؟

وقتی راهیست الزام و اجباری

شاید فقط باید بنشینم و بنگرم

شاید باید نصیحتش بکنم

شاید باید .......

هیچ ،تنها مشتی دعا از ته دل ،بدرقه راهش میکنم .....

 

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید