کوتاه نوشت

هرکس در کاری هنری دارد؛

کسی خوب می نویسد ،

آن دیگری خوب میکشد،

یکی خوب شعر وترانه  میگوید،

و ....

اما میدانی تمام هنر من در چیست؟؟

" تنها هنرم، دیدن روی توست."

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید