میدانم که می آیی

 

 

چشمم نگاه مهربانت را بی قراری میکند

دست من زلف کمندت را نازداری میکند

عاشقم برروی تو تا یک نفس باقیست مرا،

چشم خمارت، صبح و شام دلربایی میکند

مینویسم تاسحر گاه آخرین شب هجران

تا آن زمان یادت هردم بنده نوازی میکند

میدانم که می آیی اگر هردم بخوانم تورا

دلم نام تورا چون شباهنگ راز داری میکند

 

 

شباهنگ

14:12

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید