آواز ها و شبگردیهایم

آوازها و شبگردی های من

تو را و اهالی کوچه تان را

کلافه کرده است

خوابشان برهم میخورد

اما نمیدانند

گرچه تو رویای منی

اما چشم من بی تو

لحظه ای

خواب ندارد.

زبانم

جزتو آوازی ندارد.

 

شباهنگ

14:30

 

/ 0 نظر / 4 بازدید