فکر کن

به آدمهای دورو برت خوب نگاه کن؛

به رفتارهایشان ،راه رفتنشان، برخوردهایشان ،صورتشان ....اخمو هستند یا خندان ،عصبانی هستند یا حواسشان جای دیگریست....

وقتی به اینها خوب دقت کردی برای هرکدام حدسی بزن مثلا شغلشان را ...یا نوع شخصیتشان را ...بازی جالبی است و آموزنده ...(امروز من همین کار انجام میدادم ...).برای اینکه بتوانی مردمت را بهتر بشناسی این دقت را داشته باش ...

 هرکدام را هم که میبینی لحظه ای به این فکرکن تو میتوانستی جای هرکدام از اینها بودی....ممکن بود خداوند تورا بجای یکی از آنها به این دنیا می آورد ...

آنوقت چه حسی پیدا میکنی؟یا چه میکردی؟

(مثلا بجای آن اقای پیر که منتظر در صف بانک است، یا آن جوان که موهایش را عجیب درست کرده و مدام با گوشی اش حرف میزند...یا آن خانم که بچه اش از سروکولش بالا میرود و شیطنت میکند)

احتمالاهمان کاری که آنها تا کنون کرده اند.....شاید هم متفاوت....

اما واقعا این ظاهر آدمهاست که تغییر میکند اصل و وجود همه ما یکی است و بواقع آنچه مهم است نوع عملکرد ماست که انسانیت مارا بیشتر نمود دهد .

٢٣:۴۴

/ 0 نظر / 4 بازدید