نکته امروز_5

عده زیادی از مردم هستند که واقعا نمیدانند از زندگی چه میخواهند واز دنیا چه توقعی دارند.به طور طبیعی این افراد ارزش های خودرا هم نمیشناسند واگر به موفقیتی هم دست پیدا میکنند ،صرفا تصادفی است.

پ.ن: واقعا داشتن هدف در زندگی بسیار مهم است اگر تا کنون برای زندگی خود هدفی را مشخص نکرده اید اینکارو بکنید تا بتوانید به راز حیات و هستی و لذت زندگی بیشتر دست پیدا کنید .

 

13:03

/ 0 نظر / 4 بازدید