نیایش

الهی!

بسوزانم در آتشی که بعد از سوختن ،گلستان میشود

برویانم از بذری که ریشه اش عمیق و جوانه اش همیشه سبز است

بکوبم به خرمنی که حاصلش سپیدی است

بدرانم این پوسته کهنه را و ببخشایم هسته ای که پربار است نه پوچ و تهی

الهی!

شفقتت نصیبم کن که شقی شده است روح و روانم.

و محبتت که نرم کند سنگ دلم.

الهی!

در کنار خود جایم ده .

هرجای دیگری روم چون گمشده ای حیران در تلاطم دیدارت تا ابد دوان و سرگردان خواهم بود

الهی!

روزگارت را بامن کمی قسمت کن

سهمی به من بده که در روزانه تو جاری باشم

همین مرا بس است.

 

شباهنگ

00:40

/ 0 نظر / 4 بازدید