زیبا

زیبا !!

منتظرم همیشه، منتظرم...

منتظرم که بیایی ....

منتظرم که نگاهم کنی....

منتظرم که معجزه همه زندگیم شوی...

یعنی میشود  از همین راهی که من همیشه منتظرم ،

یکروز تو بیایی.....؟؟؟

 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید