یا...

یا خبیر و  یاخبیر و  یا خبیر

یا کبیر و  یا کبیر  و  یا کبیر

یا وفی  و  یا وفی  و  یا وفی

یا ولی و  یا ولی  و  یا ولی

یا لطیف و یا لطیف و یا لطیف

******

ذکر گویم وراز داری میکنم

با ذکر تو عشق بازی میکنم

/ 0 نظر / 103 بازدید