جانان من

 

 

  دستانت همیشه گشوده  است

      اما رویت،گاهی گشاده نیست...

دستانت به یاریم میخوانند،

اما رویت شرمسارم میکند...

و میمانم چه باید بکنم .....

 

 

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید