عاشقانه

 

مگر میشود بی امید از مهر تو بود که همیشه میدانم در کورترین گره ها


دستان توست یاریگر، بزرگوارانه


و آغوش توست گشوده بر زخمهایم که مرهمی گذاری، خالصانه

و نگاه توست آرامش بخش تمام بی قراریهایم، مهربانانه

و قلب لطیفت بر سرو رویم میفشاند تمامی احساسهای زیبارا ،عاشقانه

آری!
اینجا همان جای همیشگی است
جای عشق ورزیدن

سجده بر درگاهت میگذارم ،خاضعانه

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید