بیا.............

 

 

 

بیا
ای سپیده
ای روشنایی

بیا
ای سبز و زیبا
ای باران آبی
بیا
ای دشت نگاهت را پرستاره
بیا
ای سینه ام را راز و خواهش
بیا
ای همیشه مهربانی
بیا
بامن صداقت را تمامی

بیا ای لحظهای عاشقانه
بیا ای سکوت عارفانه
بیا ای التهاب دیدار یار
بیا ای احساس ماه

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید