همزبانی

وقتی درتمامیت یک آرزو مچاله میشوم
وقتی سوخته ، بدنبال هستی میگردم

وقتی پنجره های امید را یکی یکی میبندم
بگذارکمی هم در سکوت،باتو همزبانی کنم

 

شباهنگ

21:15

/ 0 نظر / 5 بازدید